Wybory do rady gminy: wyniki głosowania i wyniki wyborów
Gmina Orchowo, powiat słupecki, województwo wielkopolskie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady gmin » Wyniki głosowania i wyniki wyborów » Woj. wielkopolskie » Pow. słupecki » Gm. Orchowo
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych rad gmin
Wyniki głosowania i wyniki wyborów bezpośrednich wójta/burmistrza/prezydenta miasta na poziomie gminy

Lista okręgów

Numer okręgu
Liczba uprawnionych
Liczba wydanych kart
Frekwencja
Liczba oddanych głosów
Liczba głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Liczba wybranych radnych
Liczba nie obsadzonych mandatów
Fakt przeprowadzenia głosowania
Okręg nr 1283177 62,54177175 98,8710TAK
Okręg nr 2168123 73,21123122 99,1910TAK
Okręg nr 31033772 74,73772760 98,4550TAK
Okręg nr 4163119 73,01119118 99,1610TAK
Okręg nr 5244168 68,85168164 97,6210TAK
Okręg nr 6373219 58,71219215 98,1720TAK
Okręg nr 7333195 58,56195195 100,0020TAK
Okręg nr 8196112 57,14112111 99,1110TAK
Okręg nr 9171110 64,33110104 94,5510TAK
Suma w skali gminy2964199567,311995196498,45150 


Lista komitetów, które zgłosiły kandydatów do rad gmin

Numer list i nazwa komitetu
Liczba otrzymanych mandatów
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego0
8 - Komitet Wyborczy Wyborców "ZGODA" M. Brzewińskiego5
9 - Komitet Wyborczy Wyborców Michała Kolberga2
10 - Komitet Wyborczy Wyborców Teodora Pryki5
11 - Komitet Wyborczy Wyborców Samorządne Orchowo1
12 - Komitet Wyborczy Wyborców Niezależny Leszka Studzińskiego0
13 - Komitet Wyborczy Wyborców K. Ogonowskiego0
14 - Komitet Wyborczy Wyborców Janiny Nowak1
15 - Komitet Wyborczy Wyborców Mariusza Smykowskiego0
16 - Komitet Wyborczy Wyborców Niezależny M. Sajna0
17 - Komitet Wyborczy Wyborców Niezależnych J. Ziemba0
18 - Komitet Wyborczy Wyborców Sołectwa Myślątkowo0
19 - Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza Mikuły0
20 - Komitet Wyborczy Wyborców Romana Szargana1
Suma w skali gminy15


Udział komitetów w podziale mandatów
33,33% 8 - Komitet Wyborczy Wyborców "ZGODA" M. Brzewińskiego
13,33% 9 - Komitet Wyborczy Wyborców Michała Kolberga
33,33% 10 - Komitet Wyborczy Wyborców Teodora Pryki
6,67% 11 - Komitet Wyborczy Wyborców Samorządne Orchowo
6,67% 14 - Komitet Wyborczy Wyborców Janiny Nowak
6,67% 20 - Komitet Wyborczy Wyborców Romana Szargana
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Lista wybranych radnych

Numer list i oznaczenie listy
Numer okręgu
Numer na liście
Dane osobowe radnego
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych w okręgu
Sposób wyboru
20 - Komitet Wyborczy Wyborców Romana SzarganaOkręg nr 11SZARGAN ROMAN 60 34,29wybrano większością głosów
8 - Komitet Wyborczy Wyborców "ZGODA" M. BrzewińskiegoOkręg nr 21LEWANDOWSKI EDWARD 60 49,18wybrano większością głosów
8 - Komitet Wyborczy Wyborców "ZGODA" M. BrzewińskiegoOkręg nr 32KRYŚLAK ANDRZEJ 179 23,55wybrano większością głosów
8 - Komitet Wyborczy Wyborców "ZGODA" M. BrzewińskiegoOkręg nr 35WRÓBLEWSKI KRZYSZTOF 225 29,61wybrano większością głosów
10 - Komitet Wyborczy Wyborców Teodora PrykiOkręg nr 35ZAWADA STANISŁAW 170 22,37wybrano większością głosów
11 - Komitet Wyborczy Wyborców Samorządne OrchowoOkręg nr 31MISZTAL JACEK ANDRZEJ151 19,87wybrano większością głosów
14 - Komitet Wyborczy Wyborców Janiny NowakOkręg nr 31NOWAK JANINA 146 19,21wybrano większością głosów
9 - Komitet Wyborczy Wyborców Michała KolbergaOkręg nr 41CHMIELARCZYK BOGDAN 62 52,54wybrano większością głosów
8 - Komitet Wyborczy Wyborców "ZGODA" M. BrzewińskiegoOkręg nr 51MŁODZIKOWSKI RYSZARD 68 41,46wybrano większością głosów
8 - Komitet Wyborczy Wyborców "ZGODA" M. BrzewińskiegoOkręg nr 62TOMASZEWSKI ANDRZEJ 54 25,12wybrano większością głosów
10 - Komitet Wyborczy Wyborców Teodora PrykiOkręg nr 61HENDRYSIAK MARIA 63 29,30wybrano większością głosów
10 - Komitet Wyborczy Wyborców Teodora PrykiOkręg nr 71SYTEK JAN 79 40,51wybrano większością głosów
10 - Komitet Wyborczy Wyborców Teodora PrykiOkręg nr 72ŚWITEK RYSZARD 131 67,18wybrano większością głosów
9 - Komitet Wyborczy Wyborców Michała KolbergaOkręg nr 81ADAMCZYK HIERONIM 51 45,95wybrano większością głosów
10 - Komitet Wyborczy Wyborców Teodora PrykiOkręg nr 91PIOTROWSKI BOGDAN 42 40,38wybrano większością głosów
Liczba wybranych radnych     15


Copyright © 2002 Wirtualna Polska