Wybory do rady gminy: wyniki głosowania i wyniki wyborów
Gmina Suchy Las, powiat poznański, województwo wielkopolskie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady gmin » Wyniki głosowania i wyniki wyborów » Woj. wielkopolskie » Pow. poznański » Gm. Suchy Las
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych rad gmin
Wyniki głosowania i wyniki wyborów bezpośrednich wójta/burmistrza/prezydenta miasta na poziomie gminy

Lista okręgów

Numer okręgu
Liczba uprawnionych
Liczba wydanych kart
Frekwencja
Liczba oddanych głosów
Liczba głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Liczba wybranych radnych
Liczba nie obsadzonych mandatów
Fakt przeprowadzenia głosowania
Okręg nr 128941371 47,3713701339 97,7450TAK
Okręg nr 21036641 61,87641635 99,0620TAK
Okręg nr 3546389 71,25389388 99,7410TAK
Okręg nr 41676746 44,51745741 99,4630TAK
Okręg nr 5975595 61,03595576 96,8120TAK
Okręg nr 6788387 49,11386384 99,4820TAK
Suma w skali gminy7915412952,174126406398,47150 


Lista komitetów, które zgłosiły kandydatów do rad gmin

Numer list i nazwa komitetu
Liczba otrzymanych mandatów
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego0
8 - Komitet Wyborczy Sucholskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom2
9 - Komitet Wyborczy Wyborców "ZGODA I ROZWÓJ"9
10 - Komitet Wyborczy Wyborców "POROZUMIENIE I ROZWÓJ"0
11 - Komitet Wyborczy Wyborców "PRAWORZĄDNA GMINA"2
12 - Komitet Wyborczy Wyborców RYSZARDA KRYSZTOFA0
13 - Komitet Wyborczy Wyborców DOROTY STACHOWIAK0
14 - Komitet Wyborczy Wyborców Suchy Las0
15 - Komitet Wyborczy Wyborców NIEZALEŻNYCH0
16 - Komitet Wyborczy Wyborców "RADNI DLA MIESZKAŃCÓW"0
17 - Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Sąsiedzka0
18 - Komitet Wyborczy Wyborców Solidna Gmina Suchy Las1
19 - Komitet Wyborczy Wyborców "Zielątkowo 2002"0
20 - Komitet Wyborczy Wyborców Stowarzyszenia Ubezpieczonych w Regionalnych Kasach Chorych0
21 - Komitet Wyborczy Wyborców -NIEZALEŻNY EUGENIUSZ SZAREK-0
22 - Komitet Wyborczy Wyborców M.Stencel1
23 - Komitet Wyborczy Wyborców "ROZSĄDEK I RÓWNOŚĆ"0
Suma w skali gminy15


Udział komitetów w podziale mandatów
13,33% 8 - Komitet Wyborczy Sucholskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom
60,00% 9 - Komitet Wyborczy Wyborców "ZGODA I ROZWÓJ"
13,33% 11 - Komitet Wyborczy Wyborców "PRAWORZĄDNA GMINA"
6,67% 18 - Komitet Wyborczy Wyborców Solidna Gmina Suchy Las
6,67% 22 - Komitet Wyborczy Wyborców M.Stencel
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Lista wybranych radnych

Numer list i oznaczenie listy
Numer okręgu
Numer na liście
Dane osobowe radnego
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych w okręgu
Sposób wyboru
9 - Komitet Wyborczy Wyborców "ZGODA I ROZWÓJ"Okręg nr 11ANKIEWICZ JAROSŁAW 548 40,93wybrano większością głosów
9 - Komitet Wyborczy Wyborców "ZGODA I ROZWÓJ"Okręg nr 12GŁOWACKA GRAŻYNA 379 28,30wybrano większością głosów
9 - Komitet Wyborczy Wyborców "ZGODA I ROZWÓJ"Okręg nr 13KOPERSKI PIOTR 402 30,02wybrano większością głosów
9 - Komitet Wyborczy Wyborców "ZGODA I ROZWÓJ"Okręg nr 14PILAS KRZYSZTOF 498 37,19wybrano większością głosów
9 - Komitet Wyborczy Wyborców "ZGODA I ROZWÓJ"Okręg nr 15TASARZ RYSZARD 536 40,03wybrano większością głosów
8 - Komitet Wyborczy Sucholskiego Stowarzyszenia Pomocy DzieciomOkręg nr 21CYGAŃCZYK ANDRZEJ 223 35,12wybrano większością głosów
9 - Komitet Wyborczy Wyborców "ZGODA I ROZWÓJ"Okręg nr 21HĄCIA ZBIGNIEW 164 25,83wybrano większością głosów
9 - Komitet Wyborczy Wyborców "ZGODA I ROZWÓJ"Okręg nr 31TRZYBIŃSKI ZYGMUNT 209 53,87wybrano większością głosów
11 - Komitet Wyborczy Wyborców "PRAWORZĄDNA GMINA"Okręg nr 42SZYMCZAK MARIA JOLANTA230 31,04wybrano większością głosów
18 - Komitet Wyborczy Wyborców Solidna Gmina Suchy LasOkręg nr 42OCHNIO JÓZEF TOMASZ267 36,03wybrano większością głosów
22 - Komitet Wyborczy Wyborców M.StencelOkręg nr 41STENCEL MIROSŁAW 258 34,82wybrano większością głosów
9 - Komitet Wyborczy Wyborców "ZGODA I ROZWÓJ"Okręg nr 52ŚPIEWAK JÓZEF 259 44,97wybrano większością głosów
11 - Komitet Wyborczy Wyborców "PRAWORZĄDNA GMINA"Okręg nr 51PAWŁOWSKI GRZEGORZ 233 40,45wybrano większością głosów
8 - Komitet Wyborczy Sucholskiego Stowarzyszenia Pomocy DzieciomOkręg nr 61RAKOWSKI ANDRZEJ 244 63,54wybrano większością głosów
9 - Komitet Wyborczy Wyborców "ZGODA I ROZWÓJ"Okręg nr 61JANASIK RYSZARD 274 71,35wybrano większością głosów
Liczba wybranych radnych     15


Copyright © 2002 Wirtualna Polska