Wybory do rady gminy: wyniki głosowania i wyniki wyborów
Gmina Mosina, powiat poznański, województwo wielkopolskie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady gmin » Wyniki głosowania i wyniki wyborów » Woj. wielkopolskie » Pow. poznański » Gm. Mosina
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych rad gmin
Wyniki głosowania i wyniki wyborów bezpośrednich wójta/burmistrza/prezydenta miasta na poziomie gminy

Lista okręgów

Numer okręgu
Liczba uprawnionych
Liczba wydanych kart
Frekwencja
Liczba oddanych głosów
Liczba głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Liczba wybranych radnych
Liczba nie obsadzonych mandatów
Fakt przeprowadzenia głosowania
Okręg nr 141091984 48,2819831716 86,5450TAK
Okręg nr 254252673 49,2726712397 89,7460TAK
Okręg nr 345822110 46,0521101853 87,8250TAK
Okręg nr 442781903 44,4819021671 87,8550TAK
Suma w skali gminy18394867047,138666763788,13210 


Lista komitetów, które zgłosiły kandydatów do rad gmin

Numer list i nazwa komitetu
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Procent głosów ważnych względem sumy okręgów
Liczba otrzymanych mandatów
2 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej155 2,03 3,810
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1041 13,63 13,633
8 - Komitet Wyborczy Wyborców Miasto i Wieś z Samoobroną247 3,23 6,010
9 - Komitet Wyborczy Wyborców POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE MIASTO I WIEŚ GMINY MOSINA874 11,44 11,443
10 - Komitet Wyborczy Wyborców NASZA MOSINA328 4,29 5,500
11 - Komitet Wyborczy Wyborców KOALICJA SAMORZĄDOWA GMINY MOSINA2582 33,81 33,8111
12 - Komitet Wyborczy Wyborców NASZA GMINA - NASZE DOBRO833 10,91 10,912
13 - Komitet Wyborczy Wyborców SOJUSZ GMINY MOSINA559 7,32 7,320
14 - Komitet Wyborczy Wyborców Rzeczypospolita Mosińska Naszą Troską1018 13,33 13,332
Suma w skali gminy7637100,0021


Udział procentowy komitetów w ogólnej liczbie głosów ważnych
2,03% 2 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
13,63% 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
3,23% 8 - Komitet Wyborczy Wyborców Miasto i Wieś z Samoobroną
11,44% 9 - Komitet Wyborczy Wyborców POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE MIASTO I WIEŚ GMINY MOSINA
4,29% 10 - Komitet Wyborczy Wyborców NASZA MOSINA
33,81% 11 - Komitet Wyborczy Wyborców KOALICJA SAMORZĄDOWA GMINY MOSINA
10,91% 12 - Komitet Wyborczy Wyborców NASZA GMINA - NASZE DOBRO
7,32% 13 - Komitet Wyborczy Wyborców SOJUSZ GMINY MOSINA
13,33% 14 - Komitet Wyborczy Wyborców Rzeczypospolita Mosińska Naszą Troską
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział komitetów w podziale mandatów
14,29% 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
14,29% 9 - Komitet Wyborczy Wyborców POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE MIASTO I WIEŚ GMINY MOSINA
52,38% 11 - Komitet Wyborczy Wyborców KOALICJA SAMORZĄDOWA GMINY MOSINA
9,52% 12 - Komitet Wyborczy Wyborców NASZA GMINA - NASZE DOBRO
9,52% 14 - Komitet Wyborczy Wyborców Rzeczypospolita Mosińska Naszą Troską
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Lista wybranych radnych

Numer list i oznaczenie listy
Numer okręgu
Numer na liście
Dane osobowe radnego
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych w okręgu
Sposób wyboru
9 - Komitet Wyborczy Wyborców POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE MIASTO I WIEŚ GMINY MOSINAOkręg nr 15NIEMCZEWSKI ZYGMUNT 59 3,44wybrano większością głosów
11 - Komitet Wyborczy Wyborców KOALICJA SAMORZĄDOWA GMINY MOSINAOkręg nr 11ŻAK TOMASZ 221 12,88wybrano większością głosów
11 - Komitet Wyborczy Wyborców KOALICJA SAMORZĄDOWA GMINY MOSINAOkręg nr 12LABRZYCKA - JANKIEWICZ HALINA 107 6,24wybrano większością głosów
11 - Komitet Wyborczy Wyborców KOALICJA SAMORZĄDOWA GMINY MOSINAOkręg nr 18SOBECKI MARIAN 54 3,15wybrano większością głosów
12 - Komitet Wyborczy Wyborców NASZA GMINA - NASZE DOBROOkręg nr 11DYMALSKI LESZEK 72 4,20wybrano większością głosów
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia PracyOkręg nr 21KARLIŃSKI ANTONI 110 4,59wybrano większością głosów
9 - Komitet Wyborczy Wyborców POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE MIASTO I WIEŚ GMINY MOSINAOkręg nr 21BĄKOWSKI JACEK 46 1,92wybrano większością głosów
11 - Komitet Wyborczy Wyborców KOALICJA SAMORZĄDOWA GMINY MOSINAOkręg nr 21MARCINIAK JAN 139 5,80wybrano większością głosów
11 - Komitet Wyborczy Wyborców KOALICJA SAMORZĄDOWA GMINY MOSINAOkręg nr 22BIAŁAS DANUTA 123 5,13wybrano większością głosów
14 - Komitet Wyborczy Wyborców Rzeczypospolita Mosińska Naszą TroskąOkręg nr 22DĘBIEC STANISŁAW 185 7,72wybrano większością głosów
14 - Komitet Wyborczy Wyborców Rzeczypospolita Mosińska Naszą TroskąOkręg nr 28ROGALKA JACEK 110 4,59wybrano większością głosów
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia PracyOkręg nr 32DOMAGAŁA DOROTA 103 5,56wybrano większością głosów
11 - Komitet Wyborczy Wyborców KOALICJA SAMORZĄDOWA GMINY MOSINAOkręg nr 33BARĆ STANISŁAW 119 6,42wybrano większością głosów
11 - Komitet Wyborczy Wyborców KOALICJA SAMORZĄDOWA GMINY MOSINAOkręg nr 34TWARDOWSKA MAŁGORZATA 95 5,13wybrano większością głosów
11 - Komitet Wyborczy Wyborców KOALICJA SAMORZĄDOWA GMINY MOSINAOkręg nr 35KLEMENS MAREK 79 4,26wybrano większością głosów
12 - Komitet Wyborczy Wyborców NASZA GMINA - NASZE DOBROOkręg nr 35KRAUSE MARIA 211 11,39wybrano większością głosów
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia PracyOkręg nr 42SAKWA - JAKUBOWSKA KRYSTYNA 90 5,39wybrano większością głosów
9 - Komitet Wyborczy Wyborców POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE MIASTO I WIEŚ GMINY MOSINAOkręg nr 41FALBIERSKI JERZY 88 5,27wybrano większością głosów
11 - Komitet Wyborczy Wyborców KOALICJA SAMORZĄDOWA GMINY MOSINAOkręg nr 41PNIEWSKI PRZEMYSŁAW 144 8,62wybrano większością głosów
11 - Komitet Wyborczy Wyborców KOALICJA SAMORZĄDOWA GMINY MOSINAOkręg nr 42CZAIŃSKA BARBARA 102 6,10wybrano większością głosów
11 - Komitet Wyborczy Wyborców KOALICJA SAMORZĄDOWA GMINY MOSINAOkręg nr 43RYBICKI RYSZARD 141 8,44wybrano większością głosów
Liczba wybranych radnych     21


Copyright © 2002 Wirtualna Polska