Wybory do rady gminy: wyniki głosowania i wyniki wyborów
Gmina Osieczna, powiat leszczyński, województwo wielkopolskie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady gmin » Wyniki głosowania i wyniki wyborów » Woj. wielkopolskie » Pow. leszczyński » Gm. Osieczna
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych rad gmin
Wyniki głosowania i wyniki wyborów bezpośrednich wójta/burmistrza/prezydenta miasta na poziomie gminy

Lista okręgów

Numer okręgu
Liczba uprawnionych
Liczba wydanych kart
Frekwencja
Liczba oddanych głosów
Liczba głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Liczba wybranych radnych
Liczba nie obsadzonych mandatów
Fakt przeprowadzenia głosowania
Okręg nr 11708931 54,51931892 95,8140TAK
Okręg nr 21725693 40,17693671 96,8340TAK
Okręg nr 3848401 47,29401378 94,2620TAK
Okręg nr 4737311 42,20311307 98,7120TAK
Okręg nr 51319558 42,30558530 94,9830TAK
Suma w skali gminy6337289445,672894277895,99150 


Lista komitetów, które zgłosiły kandydatów do rad gmin

Numer list i nazwa komitetu
Liczba otrzymanych mandatów
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego5
8 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "SAMORZĄDNA GMINA OSIECZNA"4
9 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin1
10 - KWW "STRAŻAK"1
10 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WIESŁAWA BIDERMANA0
10 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNE DOBRO0
10 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "PAWŁA KAJOCHA"0
11 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "ROMANA KOSCHELA"1
11 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "LESZKA BARCZYŃSKIEGO"0
11 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "SPRAWIEDLIWOŚĆ"0
11 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "ZOFII BIAŁEJ"1
12 - KWW MARII GAWLIŃSKIEJ0
12 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOŁA SENIORA "ZŁOTA JESIEŃ"0
12 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW " DLA DOBRA WSI I GMINY"0
13 - KWW "LESZKA STACHOWSKIEGO0
14 - KWW ANDRZEJA PIASZCZYŃSKIEGO0
15 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW HANNY KARMOLIŃSKIEJ0
16 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRYSTYNY ŚLIWIŃSKIEJ1
17 - KWW "KRAŚNER, LEWICKI, PRZERACKI, SZNEIDER"1
Suma w skali gminy15


Udział komitetów w podziale mandatów
33,33% 6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
26,67% 8 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "SAMORZĄDNA GMINA OSIECZNA"
6,67% 9 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
6,67% 10 - KWW "STRAŻAK"
6,67% 11 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "ROMANA KOSCHELA"
6,67% 11 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "ZOFII BIAŁEJ"
6,67% 16 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRYSTYNY ŚLIWIŃSKIEJ
6,67% 17 - KWW "KRAŚNER, LEWICKI, PRZERACKI, SZNEIDER"
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Lista wybranych radnych

Numer list i oznaczenie listy
Numer okręgu
Numer na liście
Dane osobowe radnego
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych w okręgu
Sposób wyboru
10 - KWW "STRAŻAK"Okręg nr 11JUCHNIEWICZ JÓZEF 270 30,27wybrano większością głosów
11 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "ROMANA KOSCHELA"Okręg nr 11KOSCHEL ROMAN 237 26,57wybrano większością głosów
16 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRYSTYNY ŚLIWIŃSKIEJOkręg nr 11ŚLIWIŃSKA KRYSTYNA 221 24,78wybrano większością głosów
17 - KWW "KRAŚNER, LEWICKI, PRZERACKI, SZNEIDER"Okręg nr 12LEWICKI ROMAN PAWEŁ237 26,57wybrano większością głosów
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa LudowegoOkręg nr 21BARTKOWIAK HALINA 194 28,91wybrano większością głosów
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa LudowegoOkręg nr 22KAROLCZAK ALOJZY 206 30,70wybrano większością głosów
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa LudowegoOkręg nr 23RATAJCZAK CZESŁAW 232 34,58wybrano większością głosów
8 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "SAMORZĄDNA GMINA OSIECZNA"Okręg nr 24KOWALSKI MARCIN 199 29,66wybrano większością głosów
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa LudowegoOkręg nr 31SOSIŃSKI WITOLD 138 36,51wybrano większością głosów
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa LudowegoOkręg nr 32KURZAWSKI BRONISŁAW 135 35,71wybrano większością głosów
8 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "SAMORZĄDNA GMINA OSIECZNA"Okręg nr 41MAĆKOWIAK ROMUALD 102 33,22wybrano większością głosów
8 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "SAMORZĄDNA GMINA OSIECZNA"Okręg nr 42WILCZKOWIAK HIERONIM 137 44,63wybrano większością głosów
8 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "SAMORZĄDNA GMINA OSIECZNA"Okręg nr 51KOLAŃCZYK KAZIMIERZ 147 27,74wybrano większością głosów
9 - Komitet Wyborczy Liga Polskich RodzinOkręg nr 51DEMSKI ZBIGNIEW 135 25,47wybrano większością głosów
11 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "ZOFII BIAŁEJ"Okręg nr 51BIAŁA ZOFIA 123 23,21wybrano większością głosów
Liczba wybranych radnych     15


Copyright © 2002 Wirtualna Polska