Wybory do rady miasta na prawach powiatu: wyniki głosowania i wyniki wyborów
Miasto Leszno, województwo wielkopolskie
Okręg wyborczy nr 4
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Wybory do rad gmin i miast na prawach powiatu » Wyniki głosowania i wyniki wyborów » Woj. wielkopolskie » Miasto Leszno » Okręg nr 4
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych rady miasta w okręgu

Dane okręgu

Numer okręgu
Granice okręgu-opis
Liczba mandatów
45


Listy kandydatów w okręgu

Numer i oznaczenie listy
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych w okręgu
Liczba otrzymanych mandatów
1-Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin241 5,570
2-Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej256 5,910
3-Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1681 38,833
8-Komitet Wyborczy Wyborców Liga Mieszkańców Leszna559 12,911
9-Komitet Wyborczy Wyborców EDWARDA SZCZUCKIEGO404 9,330
10-Komitet Wyborczy Wyborców Gospodarni dla Leszna744 17,191
11-Komitet Wyborczy Wyborców Samorządowy Blok Centro-Prawicy444 10,260
Suma w skali okręgu4329100,005


Udział procentowy list w ogólnej liczbie głosów ważnych
5,57% 1-Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
5,91% 2-Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
38,83% 3-Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
12,91% 8-Komitet Wyborczy Wyborców Liga Mieszkańców Leszna
9,33% 9-Komitet Wyborczy Wyborców EDWARDA SZCZUCKIEGO
17,19% 10-Komitet Wyborczy Wyborców Gospodarni dla Leszna
10,26% 11-Komitet Wyborczy Wyborców Samorządowy Blok Centro-Prawicy
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział list w podziale mandatów
60,00% 3-Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
20,00% 8-Komitet Wyborczy Wyborców Liga Mieszkańców Leszna
20,00% 10-Komitet Wyborczy Wyborców Gospodarni dla Leszna
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Copyright © 2002 Wirtualna Polska