Wybory do rady miasta na prawach powiatu: wyniki głosowania i wyniki wyborów
Miasto Leszno, województwo wielkopolskie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady gmin » Wyniki głosowania i wyniki wyborów » Woj. wielkopolskie » Leszno
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane o komitetach, listach i k÷ndydatach na radnych rady miasta
Wyniki głosowania i wyniki wyborów bezwośrednich burmistrza/prezydenta miasta

Lista okręgów

Numer okręgu
Liczba uprawnionych
Liczba wydanych kart
Frekwencja
Liczba oddanych głosów
Liczba głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Liczba wybranych radnych
Liczba nie obsadzonych mandatów
Fakt przeprowadzenia głosowania
Okręg nr 1133275139 38,5651374937 96,1160TAK
Okręg nr 2123915075 40,9650624817 95,1660TAK
Okręg nr 3122264317 35,3143154064 94,1860TAK
Okręg nr 4115714510 38,9845104329 95,9950TAK
Suma w skali miasta495151904138,46190241814795,39230 


Lista komitetów, które zgłosiły kandydatów do rady miasta:

Numer listy i nazwa komitetu
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Procent głosów ważnych względem sumy okręgów
Liczba otrzymanych mandatów
1-Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin970 5,35 5,350
2-Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej827 4,56 4,560
3-Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy7361 40,56 40,5614
8-Komitet Wyborczy Wyborców Liga Mieszkańców Leszna2421 13,34 13,342
9-Komitet Wyborczy Wyborców EDWARDA SZCZUCKIEGO2303 12,69 12,693
10-Komitet Wyborczy Wyborców Gospodarni dla Leszna2899 15,98 15,984
11-Komitet Wyborczy Wyborców Samorządowy Blok Centro-Prawicy1366 7,53 7,530
Suma w skali miasta18147100,00 23


Udział procentowy komitetów w ogólnej liczbie głosów ważnych
5,35% 1-Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
4,56% 2-Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
40,56% 3-Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
13,34% 8-Komitet Wyborczy Wyborców Liga Mieszkańców Leszna
12,69% 9-Komitet Wyborczy Wyborców EDWARDA SZCZUCKIEGO
15,98% 10-Komitet Wyborczy Wyborców Gospodarni dla Leszna
7,53% 11-Komitet Wyborczy Wyborców Samorządowy Blok Centro-Prawicy
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział komitetów w podziale mandatów
60,87% 3-Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
8,70% 8-Komitet Wyborczy Wyborców Liga Mieszkańców Leszna
13,04% 9-Komitet Wyborczy Wyborców EDWARDA SZCZUCKIEGO
17,39% 10-Komitet Wyborczy Wyborców Gospodarni dla Leszna
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Lista wybranych radnych

Numer okręgu
Numer i oznaczenie listy
Numer na liście
Dane osobowe radnego
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych w okręgu
Sposób wyboru
Okręg nr 13 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1SOKOŁOWSKI RUFIN KRZYSZTOF479 9,70wybrano większością głosów
Okręg nr 19 - Komitet Wyborczy Wyborców EDWARDA SZCZUCKIEGO1SZCZUCKI EDWARD JÓZEF450 9,11wybrano większością głosów
Okręg nr 38 - Komitet Wyborczy Wyborców Liga Mieszkańców Leszna1RATAJCZAK ELŻBIETA TERESA321 7,90wybrano większością głosów
Okręg nr 23 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1RAJEWSKI WOJCIECH 846 17,56wybrano większością głosów
Okręg nr 33 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1GANOWICZ MAREK GWIDON303 7,46wybrano większością głosów
Okręg nr 410 - Komitet Wyborczy Wyborców Gospodarni dla Leszna1ADAMCZAK JACEK TADEUSZ311 7,18wybrano większością głosów
Okręg nr 43 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1MALEPSZY TOMASZ 833 19,24wybrano większością głosów
Okręg nr 13 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy2KOSICKI FELIKS 205 4,15wybrano większością głosów
Okręg nr 39 - Komitet Wyborczy Wyborców EDWARDA SZCZUCKIEGO2MIKOŁAJCZYK STANISŁAW 131 3,22wybrano większością głosów
Okręg nr 43 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy2ZIMNIAK WOJCIECH ŁUCJAN241 5,57wybrano większością głosów
Okręg nr 48 - Komitet Wyborczy Wyborców Liga Mieszkańców Leszna2GORYNIAK MAREK GRZEGORZ133 3,07wybrano większością głosów
Okręg nr 33 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy2CIEŚLA WACŁAW KAZIMIERZ233 5,73wybrano większością głosów
Okręg nr 310 - Komitet Wyborczy Wyborców Gospodarni dla Leszna2BETTING JANUSZ 184 4,53wybrano większością głosów
Okręg nr 13 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy3BANASIK GRAŻYNA TERESA316 6,40wybrano większością głosów
Okręg nr 43 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy3KOWALCZYS ZBIGNIEW FRANCISZEK141 3,26wybrano większością głosów
Okręg nr 23 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy3WIŚNIEWSKI MACIEJ MEDARD291 6,04wybrano większością głosów
Okręg nr 29 - Komitet Wyborczy Wyborców EDWARDA SZCZUCKIEGO3SUDOLSKI RYSZARD 318 6,60wybrano większością głosów
Okręg nr 33 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy4BŁASZKOWSKI MARCIN STANISŁAW272 6,69wybrano większością głosów
Okręg nr 13 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy5ROZWALKA ANDRZEJ JÓZEF375 7,60wybrano większością głosów
Okręg nr 210 - Komitet Wyborczy Wyborców Gospodarni dla Leszna6GRYS STEFAN 277 5,75wybrano większością głosów
Okręg nr 23 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy7RUSIECKI GRZEGORZ STANISŁAW203 4,21wybrano większością głosów
Okręg nr 110 - Komitet Wyborczy Wyborców Gospodarni dla Leszna10TOMCZAK FRANCISZEK 144 2,92wybrano większością głosów
Okręg nr 23 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy10KRZYSTYNIAK JAN 207 4,30wybrano większością głosów
Liczba wybranych radnych     23


Copyright © 2002 Wirtualna Polska