Wybory do rady gminy: wyniki głosowania i wyniki wyborów
Gmina Morąg, powiat ostródzki, województwo warmińsko-mazurskie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady gmin » Wyniki głosowania i wyniki wyborów » Woj. warmińsko-mazurskie » Pow. ostródzki » Gm. Morąg
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych rad gmin
Wyniki głosowania i wyniki wyborów bezpośrednich wójta/burmistrza/prezydenta miasta na poziomie gminy

Lista okręgów

Numer okręgu
Liczba uprawnionych
Liczba wydanych kart
Frekwencja
Liczba oddanych głosów
Liczba głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Liczba wybranych radnych
Liczba nie obsadzonych mandatów
Fakt przeprowadzenia głosowania
Okręg nr 148522250 46,3722512103 93,4350TAK
Okręg nr 267433107 46,0831062935 94,4980TAK
Okręg nr 377864109 52,7741053883 94,5980TAK
Suma w skali gminy19381946648,849462892194,28210 


Lista komitetów, które zgłosiły kandydatów do rad gmin

Numer list i nazwa komitetu
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Procent głosów ważnych względem sumy okręgów
Liczba otrzymanych mandatów
2 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej744 8,34 8,341
8 - Komitet Wyborczy Wyborców M jak Morąg916 10,27 10,272
9 - Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Mała Ojczyzna713 7,99 7,991
10 - Komitet Wyborczy "Zgoda i Rozwój"933 10,46 10,462
11 - Komitet Wyborczy Wyborców PRZYMIERZE MORĄSKIE2613 29,29 29,298
12 - Komitet Wyborczy Wyborców "MORĄG 2002"1998 22,40 22,406
13 - Komitet Wyborczy Wyborców SUKCES473 5,30 5,300
14 - Komitet Wyborczy Wyborców WIEJSKI KOMITET WYBORCZY KÓŁEK ROLNICZYCH MORĄG531 5,95 13,671
Suma w skali gminy8921100,0021


Udział procentowy komitetów w ogólnej liczbie głosów ważnych
8,34% 2 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
10,27% 8 - Komitet Wyborczy Wyborców M jak Morąg
7,99% 9 - Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Mała Ojczyzna
10,46% 10 - Komitet Wyborczy "Zgoda i Rozwój"
29,29% 11 - Komitet Wyborczy Wyborców PRZYMIERZE MORĄSKIE
22,40% 12 - Komitet Wyborczy Wyborców "MORĄG 2002"
5,30% 13 - Komitet Wyborczy Wyborców SUKCES
5,95% 14 - Komitet Wyborczy Wyborców WIEJSKI KOMITET WYBORCZY KÓŁEK ROLNICZYCH MORĄG
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział komitetów w podziale mandatów
4,76% 2 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
9,52% 8 - Komitet Wyborczy Wyborców M jak Morąg
4,76% 9 - Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Mała Ojczyzna
9,52% 10 - Komitet Wyborczy "Zgoda i Rozwój"
38,10% 11 - Komitet Wyborczy Wyborców PRZYMIERZE MORĄSKIE
28,57% 12 - Komitet Wyborczy Wyborców "MORĄG 2002"
4,76% 14 - Komitet Wyborczy Wyborców WIEJSKI KOMITET WYBORCZY KÓŁEK ROLNICZYCH MORĄG
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Lista wybranych radnych

Numer list i oznaczenie listy
Numer okręgu
Numer na liście
Dane osobowe radnego
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych w okręgu
Sposób wyboru
8 - Komitet Wyborczy Wyborców M jak MorągOkręg nr 11JAŚKOWIAK MAŁGORZATA EWA174 8,27wybrano większością głosów
11 - Komitet Wyborczy Wyborców PRZYMIERZE MORĄSKIEOkręg nr 12RAĆKOWSKI MAREK 141 6,70wybrano większością głosów
11 - Komitet Wyborczy Wyborców PRZYMIERZE MORĄSKIEOkręg nr 13WITKOWSKA HALINA 155 7,37wybrano większością głosów
12 - Komitet Wyborczy Wyborców "MORĄG 2002"Okręg nr 13PERRAUD ROGER JÓZEF86 4,09wybrano większością głosów
12 - Komitet Wyborczy Wyborców "MORĄG 2002"Okręg nr 110LUŚNIA ANDRZEJ ROMAN69 3,28wybrano większością głosów
8 - Komitet Wyborczy Wyborców M jak MorągOkręg nr 21STAPUREWICZ STANISŁAW 159 5,42wybrano większością głosów
9 - Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Mała OjczyznaOkręg nr 21SASIN TADEUSZ 119 4,05wybrano większością głosów
10 - Komitet Wyborczy "Zgoda i Rozwój"Okręg nr 28PAWLUKIEWICZ JÓZEF 70 2,39wybrano większością głosów
10 - Komitet Wyborczy "Zgoda i Rozwój"Okręg nr 212SOBIERAJSKI TADEUSZ ZBIGNIEW241 8,21wybrano większością głosów
11 - Komitet Wyborczy Wyborców PRZYMIERZE MORĄSKIEOkręg nr 21KACZKAN JÓZEF WALDEMAR188 6,41wybrano większością głosów
11 - Komitet Wyborczy Wyborców PRZYMIERZE MORĄSKIEOkręg nr 27SEKULSKI JERZY SZCZEPAN84 2,86wybrano większością głosów
12 - Komitet Wyborczy Wyborców "MORĄG 2002"Okręg nr 21CHILIŃSKI MARIUSZ JANUSZ235 8,01wybrano większością głosów
12 - Komitet Wyborczy Wyborców "MORĄG 2002"Okręg nr 22KIKOŁA ANDRZEJ 101 3,44wybrano większością głosów
2 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej PolskiejOkręg nr 31GŁOWACZ BOGDAN JAN216 5,56wybrano większością głosów
11 - Komitet Wyborczy Wyborców PRZYMIERZE MORĄSKIEOkręg nr 31WINNICKI EDMUND 477 12,28wybrano większością głosów
11 - Komitet Wyborczy Wyborców PRZYMIERZE MORĄSKIEOkręg nr 32SZCZUROWSKI JERZY WŁADYSŁAW202 5,20wybrano większością głosów
11 - Komitet Wyborczy Wyborców PRZYMIERZE MORĄSKIEOkręg nr 39WARCABA STANISŁAW 115 2,96wybrano większością głosów
11 - Komitet Wyborczy Wyborców PRZYMIERZE MORĄSKIEOkręg nr 311STEFAŃSKI MIECZYSŁAW 103 2,65wybrano większością głosów
12 - Komitet Wyborczy Wyborców "MORĄG 2002"Okręg nr 31SZCZUROWSKI STEFAN KRZYSZTOF167 4,30wybrano większością głosów
12 - Komitet Wyborczy Wyborców "MORĄG 2002"Okręg nr 32MAŁYJ STEFAN 247 6,36wybrano większością głosów
14 - Komitet Wyborczy Wyborców WIEJSKI KOMITET WYBORCZY KÓŁEK ROLNICZYCH MORĄGOkręg nr 31MĘDRZYCKI STANISŁAW 131 3,37wybrano większością głosów
Liczba wybranych radnych     21


Copyright © 2002 Wirtualna Polska