Wybory do rady gminy: wyniki głosowania i wyniki wyborów
Gmina Łukta, powiat ostródzki, województwo warmińsko-mazurskie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady gmin » Wyniki głosowania i wyniki wyborów » Woj. warmińsko-mazurskie » Pow. ostródzki » Gm. Łukta
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych rad gmin
Wyniki głosowania i wyniki wyborów bezpośrednich wójta/burmistrza/prezydenta miasta na poziomie gminy

Lista okręgów

Numer okręgu
Liczba uprawnionych
Liczba wydanych kart
Frekwencja
Liczba oddanych głosów
Liczba głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Liczba wybranych radnych
Liczba nie obsadzonych mandatów
Fakt przeprowadzenia głosowania
Okręg nr 11107719 64,95719703 97,7750TAK
Okręg nr 2912584 64,04584568 97,2640TAK
Okręg nr 3353218 61,76218215 98,6220TAK
Okręg nr 4773447 57,83447434 97,0940TAK
Suma w skali gminy3145196862,581968192097,56150 


Lista komitetów, które zgłosiły kandydatów do rad gmin

Numer list i nazwa komitetu
Liczba otrzymanych mandatów
2 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej0
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy4
8 - Komitet Wyborczy Wyborców " NASZA GMINA"5
9 - Komitet Wyborczy Wyborców "SAMI SWOI"1
9 - Komitet Wyborczy Wyborców "Młodość"0
9 - Komitet Wyborczy Wyborców "Alternatywa"1
9 - Komitet Wyborczy Wyborców "PRAWORZĄDNOŚĆ"0
10 - Komitet Wyborczy Wyborców "WIEŚ ZAJĄCZKOWO"0
10 - Komitet Wyborczy Wyborców "Uczciwy Samorządowiec"1
10 - Komitet Wyborczy Wyborców "TERAZ MŁODOŚĆ"1
10 - Komitet Wyborczy Wyborców "PRAWDA"0
11 - Komitet Wyborczy Wyborców "Spokojna Starość"0
11 - Komitet Wyborczy Wyborców "Przyszłość"1
12 - Komitet Wyborczy Wyborców "NASZA PRZYSZŁOŚĆ"0
12 - Komitet Wyborczy Wyborców "Nasza wieś"0
13 - Komitet Wyborczy Wyborców "Zajączkowo 2002"0
13 - Komitet Wyborczy Wyborców "ODNOWA"0
14 - Komitet Wyborczy Wyborców "Ględy Wieś"0
14 - Komitet Wyborczy Wyborców "POROZUMIENIE I PRACA"1
15 - Komitet Wyborczy Wyborców " Młodych i Niezrzeszonych"0
15 - Komitet Wyborczy Wyborców "MAŁA OJCZYZNA"0
16 - Komitet Wyborczy Wyborców "RODZINA"0
Suma w skali gminy15


Udział komitetów w podziale mandatów
26,67% 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
33,33% 8 - Komitet Wyborczy Wyborców " NASZA GMINA"
6,67% 9 - Komitet Wyborczy Wyborców "SAMI SWOI"
6,67% 9 - Komitet Wyborczy Wyborców "Alternatywa"
6,67% 10 - Komitet Wyborczy Wyborców "Uczciwy Samorządowiec"
6,67% 10 - Komitet Wyborczy Wyborców "TERAZ MŁODOŚĆ"
6,67% 11 - Komitet Wyborczy Wyborców "Przyszłość"
6,67% 14 - Komitet Wyborczy Wyborców "POROZUMIENIE I PRACA"
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Lista wybranych radnych

Numer list i oznaczenie listy
Numer okręgu
Numer na liście
Dane osobowe radnego
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych w okręgu
Sposób wyboru
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia PracyOkręg nr 11ŁAZICKA HALINA IRENA160 22,76wybrano większością głosów
8 - Komitet Wyborczy Wyborców " NASZA GMINA"Okręg nr 11WOJNO-STAŃCZYC CEZARA 277 39,40wybrano większością głosów
9 - Komitet Wyborczy Wyborców "Alternatywa"Okręg nr 11BIEDULSKI KAZIMIERZ 156 22,19wybrano większością głosów
11 - Komitet Wyborczy Wyborców "Przyszłość"Okręg nr 11MALINOWSKI ROBERT BRONISŁAW186 26,46wybrano większością głosów
14 - Komitet Wyborczy Wyborców "POROZUMIENIE I PRACA"Okręg nr 11SMOLEJ RYSZARD 162 23,04wybrano większością głosów
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia PracyOkręg nr 21JAWORSKI MIECZYSŁAW 134 23,59wybrano większością głosów
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia PracyOkręg nr 24RUTKOWSKA ALINA BARBARA115 20,25wybrano większością głosów
8 - Komitet Wyborczy Wyborców " NASZA GMINA"Okręg nr 24KOSZCZUK MARIUSZ 106 18,66wybrano większością głosów
10 - Komitet Wyborczy Wyborców "Uczciwy Samorządowiec"Okręg nr 21WRONKA JAN 212 37,32wybrano większością głosów
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia PracyOkręg nr 31PORCZYK IRENA 94 43,72wybrano większością głosów
10 - Komitet Wyborczy Wyborców "TERAZ MŁODOŚĆ"Okręg nr 31KOŁODZIEJ EWA KATARZYNA110 51,16wybrano większością głosów
8 - Komitet Wyborczy Wyborców " NASZA GMINA"Okręg nr 41CHMIELEWSKI MIROSŁAW 126 29,03wybrano większością głosów
8 - Komitet Wyborczy Wyborców " NASZA GMINA"Okręg nr 42ZWOLIŃSKI MAREK 85 19,59wybrano większością głosów
8 - Komitet Wyborczy Wyborców " NASZA GMINA"Okręg nr 44KAWALEC LEOPOLD 145 33,41wybrano większością głosów
9 - Komitet Wyborczy Wyborców "SAMI SWOI"Okręg nr 41URBASZEK BARBARA 87 20,05wybrano większością głosów
Liczba wybranych radnych     15


Copyright © 2002 Wirtualna Polska