Wybory do rady gminy: wyniki głosowania i wyniki wyborów
Gmina Skarżysko Kościelne, powiat skarżyski, województwo świętokrzyskie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady gmin » Wyniki głosowania i wyniki wyborów » Woj. świętokrzyskie » Pow. skarżyski » Gm. Skarżysko Kościelne
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych rad gmin
Wyniki głosowania i wyniki wyborów bezpośrednich wójta/burmistrza/prezydenta miasta na poziomie gminy

Lista okręgów

Numer okręgu
Liczba uprawnionych
Liczba wydanych kart
Frekwencja
Liczba oddanych głosów
Liczba głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Liczba wybranych radnych
Liczba nie obsadzonych mandatów
Fakt przeprowadzenia głosowania
Okręg nr 1811552 68,06552543 98,3730TAK
Okręg nr 2385225 58,44225221 98,2210TAK
Okręg nr 3216146 67,59146141 96,5810TAK
Okręg nr 4748351 46,93351347 98,8620TAK
Okręg nr 5211120 56,87120120 100,0010TAK
Okręg nr 61097709 64,63709691 97,4640TAK
Okręg nr 7751522 69,51522503 96,3620TAK
Okręg nr 8267177 66,29175175 100,0010TAK
Suma w skali gminy4486280262,462800274197,89150 


Lista komitetów, które zgłosiły kandydatów do rad gmin

Numer list i nazwa komitetu
Liczba otrzymanych mandatów
2 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej0
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy0
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego1
8 - Komitet Wyborczy Wyborców Ponad Podziałami5
9 - Komitet Wyborczy Wyborców Obywatelskie Porozumienie - Samorząd 20021
10 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNI1
11 - Komitet Wyborczy Wyborców Gospodarna Gmina3
12 - Komitet Wyborczy Wyborców "Jedność"1
13 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin2
14 - Komitet Wyborczy Wyborców "Forum Samorządowe"0
14 - Komitet Wyborczy Wyborców "Głos Narodu"0
14 - Komitet Wyborczy Wyborców Praworządność1
15 - Komitet Wyborczy Wyborców "Szansa"0
16 - Komitet Wyborczy Wyborców "Uczciwość i Praca"0
Suma w skali gminy15


Udział komitetów w podziale mandatów
6,67% 6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
33,33% 8 - Komitet Wyborczy Wyborców Ponad Podziałami
6,67% 9 - Komitet Wyborczy Wyborców Obywatelskie Porozumienie - Samorząd 2002
6,67% 10 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNI
20,00% 11 - Komitet Wyborczy Wyborców Gospodarna Gmina
6,67% 12 - Komitet Wyborczy Wyborców "Jedność"
13,33% 13 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
6,67% 14 - Komitet Wyborczy Wyborców Praworządność
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Lista wybranych radnych

Numer list i oznaczenie listy
Numer okręgu
Numer na liście
Dane osobowe radnego
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych w okręgu
Sposób wyboru
9 - Komitet Wyborczy Wyborców Obywatelskie Porozumienie - Samorząd 2002Okręg nr 18BARWICKA DANUTA ANNA118 21,73wybrano większością głosów
11 - Komitet Wyborczy Wyborców Gospodarna GminaOkręg nr 12GŁADYŚ MARIAN KAZIMIERZ156 28,73wybrano większością głosów
11 - Komitet Wyborczy Wyborców Gospodarna GminaOkręg nr 13GRZYB MAREK 118 21,73wybrano większością głosów
11 - Komitet Wyborczy Wyborców Gospodarna GminaOkręg nr 22CHYB TADEUSZ SŁAWOMIR107 48,42wybrano większością głosów
8 - Komitet Wyborczy Wyborców Ponad PodziałamiOkręg nr 33DERLATKA LIDIA 71 50,35wybrano większością głosów
12 - Komitet Wyborczy Wyborców "Jedność"Okręg nr 42RZESZOWSKA GRAŻYNA EWA130 37,46wybrano większością głosów
13 - Komitet Wyborczy Liga Polskich RodzinOkręg nr 48PASIS ALICJA 107 30,84wybrano większością głosów
8 - Komitet Wyborczy Wyborców Ponad PodziałamiOkręg nr 52ZBROJA JAROSŁAW 75 62,50wybrano większością głosów
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa LudowegoOkręg nr 619KOCIA ZYGMUNT PIOTR232 33,57wybrano większością głosów
8 - Komitet Wyborczy Wyborców Ponad PodziałamiOkręg nr 621KALETA JADWIGA ELŻBIETA158 22,87wybrano większością głosów
10 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNIOkręg nr 61ŁABUDA LUCJAN 176 25,47wybrano większością głosów
14 - Komitet Wyborczy Wyborców PraworządnośćOkręg nr 612KULIK MARIA ZOFIA161 23,30wybrano większością głosów
8 - Komitet Wyborczy Wyborców Ponad PodziałamiOkręg nr 73BĄK BOŻENA 189 37,57wybrano większością głosów
8 - Komitet Wyborczy Wyborców Ponad PodziałamiOkręg nr 74LECH TEODOR LEON112 22,27wybrano większością głosów
13 - Komitet Wyborczy Liga Polskich RodzinOkręg nr 86MENDAK DARIUSZ MAREK49 28,00wybrano większością głosów
Liczba wybranych radnych     15


Copyright © 2002 Wirtualna Polska