Wybory do rady gminy: wyniki głosowania i wyniki wyborów
Gmina Pińczów, powiat pińczowski, województwo świętokrzyskie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady gmin » Wyniki głosowania i wyniki wyborów » Woj. świętokrzyskie » Pow. pińczowski » Gm. Pińczów
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych rad gmin
Wyniki głosowania i wyniki wyborów bezpośrednich wójta/burmistrza/prezydenta miasta na poziomie gminy

Lista okręgów

Numer okręgu
Liczba uprawnionych
Liczba wydanych kart
Frekwencja
Liczba oddanych głosów
Liczba głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Liczba wybranych radnych
Liczba nie obsadzonych mandatów
Fakt przeprowadzenia głosowania
Okręg nr 148752595 53,2325912423 93,5260TAK
Okręg nr 249202613 53,1126112398 91,8450TAK
Okręg nr 339052029 51,9620281869 92,1650TAK
Okręg nr 440792070 50,7520701864 90,0550TAK
Suma w skali gminy17779930752,359300855491,98210 


Lista komitetów, które zgłosiły kandydatów do rad gmin

Numer list i nazwa komitetu
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Procent głosów ważnych względem sumy okręgów
Liczba otrzymanych mandatów
2 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej775 9,06 9,061
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1764 20,62 20,625
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego2137 24,98 24,987
8 - Komitet Wyborczy Wyborców Sami o Sobie1452 16,97 16,974
9 - Komitet Wyborczy Wyborców Społeczne Porozumienie Ziemi Pińczowskiej1345 15,72 15,724
10 - Komitet Wyborczy Wyborców Zjednoczony Front Narodowy356 4,16 4,160
11 - Komitet Wyborczy Wyborców Forum Legalizmu Samorządowego Zbigniewa Nowaka432 5,05 5,050
12 - Komitet Wyborczy Wyborców "Nasze Miasto"125 1,46 5,160
13 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin168 1,96 3,480
Suma w skali gminy8554100,0021


Udział procentowy komitetów w ogólnej liczbie głosów ważnych
9,06% 2 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
20,62% 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
24,98% 6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
16,97% 8 - Komitet Wyborczy Wyborców Sami o Sobie
15,72% 9 - Komitet Wyborczy Wyborców Społeczne Porozumienie Ziemi Pińczowskiej
4,16% 10 - Komitet Wyborczy Wyborców Zjednoczony Front Narodowy
5,05% 11 - Komitet Wyborczy Wyborców Forum Legalizmu Samorządowego Zbigniewa Nowaka
1,46% 12 - Komitet Wyborczy Wyborców "Nasze Miasto"
1,96% 13 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział komitetów w podziale mandatów
4,76% 2 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
23,81% 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
33,33% 6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
19,05% 8 - Komitet Wyborczy Wyborców Sami o Sobie
19,05% 9 - Komitet Wyborczy Wyborców Społeczne Porozumienie Ziemi Pińczowskiej
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Lista wybranych radnych

Numer list i oznaczenie listy
Numer okręgu
Numer na liście
Dane osobowe radnego
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych w okręgu
Sposób wyboru
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia PracyOkręg nr 11SKOWRON JAN MARIAN152 6,27wybrano większością głosów
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia PracyOkręg nr 12SOBOLEWSKI ADAM ALEKSANDER65 2,68wybrano większością głosów
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa LudowegoOkręg nr 17FIJAŁKOWSKI JACEK 77 3,18wybrano większością głosów
8 - Komitet Wyborczy Wyborców Sami o SobieOkręg nr 11PIKULSKI MIECZYSŁAW 138 5,70wybrano większością głosów
8 - Komitet Wyborczy Wyborców Sami o SobieOkręg nr 15DZIUBIŃSKI ANDRZEJ 109 4,50wybrano większością głosów
9 - Komitet Wyborczy Wyborców Społeczne Porozumienie Ziemi PińczowskiejOkręg nr 12KONIUSZ KRZYSZTOF JAN115 4,75wybrano większością głosów
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia PracyOkręg nr 24KOSTECKI MAREK 190 7,92wybrano większością głosów
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia PracyOkręg nr 25KAPAŁKA JACEK PAWEŁ138 5,75wybrano większością głosów
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa LudowegoOkręg nr 22WĄSIK KRZYSZTOF 115 4,80wybrano większością głosów
8 - Komitet Wyborczy Wyborców Sami o SobieOkręg nr 22ŁAGANOWSKI ŁUKASZ MARIAN253 10,55wybrano większością głosów
8 - Komitet Wyborczy Wyborców Sami o SobieOkręg nr 25POŁETEK LESZEK 109 4,55wybrano większością głosów
2 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej PolskiejOkręg nr 34WAJS-URBAN WIOLETTA EWA91 4,87wybrano większością głosów
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia PracyOkręg nr 37NOGACKI LESZEK 82 4,39wybrano większością głosów
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa LudowegoOkręg nr 33SZMIT HENRYK 114 6,10wybrano większością głosów
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa LudowegoOkręg nr 34BADURAK WIKTOR 130 6,96wybrano większością głosów
9 - Komitet Wyborczy Wyborców Społeczne Porozumienie Ziemi PińczowskiejOkręg nr 31CHROBOT STANISŁAW IRENEUSZ50 2,68wybrano większością głosów
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa LudowegoOkręg nr 41WOJTAŚ MARIA 122 6,55wybrano większością głosów
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa LudowegoOkręg nr 43RUTKOWSKI STEFAN 168 9,01wybrano większością głosów
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa LudowegoOkręg nr 410MALARA IRENEUSZ 113 6,06wybrano większością głosów
9 - Komitet Wyborczy Wyborców Społeczne Porozumienie Ziemi PińczowskiejOkręg nr 41RADKIEWICZ JAN 256 13,73wybrano większością głosów
9 - Komitet Wyborczy Wyborców Społeczne Porozumienie Ziemi PińczowskiejOkręg nr 43KORDYL WITOLD 55 2,95wybrano większością głosów
Liczba wybranych radnych     21


Copyright © 2002 Wirtualna Polska