Wybory do rady gminy: wyniki głosowania i wyniki wyborów
Gmina Gowarczów, powiat konecki, województwo świętokrzyskie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady gmin » Wyniki głosowania i wyniki wyborów » Woj. świętokrzyskie » Pow. konecki » Gm. Gowarczów
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych rad gmin
Wyniki głosowania i wyniki wyborów bezpośrednich wójta/burmistrza/prezydenta miasta na poziomie gminy

Lista okręgów

Numer okręgu
Liczba uprawnionych
Liczba wydanych kart
Frekwencja
Liczba oddanych głosów
Liczba głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Liczba wybranych radnych
Liczba nie obsadzonych mandatów
Fakt przeprowadzenia głosowania
Okręg nr 11232803 65,18803777 96,7640TAK
Okręg nr 2379230 60,69230221 96,0920TAK
Okręg nr 3911599 65,75599591 98,6630TAK
Okręg nr 4545347 63,67347336 96,8330TAK
Okręg nr 5684435 63,60435425 97,7030TAK
Suma w skali gminy3751241464,362414235097,35150 


Lista komitetów, które zgłosiły kandydatów do rad gmin

Numer list i nazwa komitetu
Liczba otrzymanych mandatów
2 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej2
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego3
8 - Komitet Wyborczy Wyborców Razem Bezpiecznie1
9 - Komitet Wyborczy Wyborców "Samorządni"4
10 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin1
11 - Komitet Wyborczy Wyborców Prawica Razem1
12 - Komitet Wyborczy Wyborców D. Wiatrowski0
12 - Komitet Wyborczy Wyborców "Niezależni"0
12 - Komitet Wyborczy Wyborców "Korytków 2002"1
12 - Komitet Wyborczy Wyborców Jerzy Stęplewski0
13 - Komitet Wyborczy Wyborców Tomasz Brzeziński1
13 - Komitet Wyborczy Wyborców Tomasza Jach0
14 - Komitet Wyborczy Wyborców "O lepsze jutro"0
15 - Komitet Wyborczy Wyborców Krystyny Jończyk0
Suma w skali gminy15


Udział komitetów w podziale mandatów
13,33% 2 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
6,67% 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
20,00% 6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
6,67% 8 - Komitet Wyborczy Wyborców Razem Bezpiecznie
26,67% 9 - Komitet Wyborczy Wyborców "Samorządni"
6,67% 10 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
6,67% 11 - Komitet Wyborczy Wyborców Prawica Razem
6,67% 12 - Komitet Wyborczy Wyborców "Korytków 2002"
6,67% 13 - Komitet Wyborczy Wyborców Tomasz Brzeziński
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Lista wybranych radnych

Numer list i oznaczenie listy
Numer okręgu
Numer na liście
Dane osobowe radnego
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych w okręgu
Sposób wyboru
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia PracyOkręg nr 11SOBCZYŃSKI ANDRZEJ 222 28,57wybrano większością głosów
8 - Komitet Wyborczy Wyborców Razem BezpiecznieOkręg nr 11BIELECKI JANUSZ SYLWESTER184 23,68wybrano większością głosów
10 - Komitet Wyborczy Liga Polskich RodzinOkręg nr 11SOBCZYŃSKI EDMUND 121 15,57wybrano większością głosów
13 - Komitet Wyborczy Wyborców Tomasz BrzezińskiOkręg nr 11BRZEZIŃSKI JAN TOMASZ156 20,08wybrano większością głosów
2 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej PolskiejOkręg nr 22CHMIELEWSKI CZESŁAW 50 22,62wybrano większością głosów
9 - Komitet Wyborczy Wyborców "Samorządni"Okręg nr 21GOŁOS ANDRZEJ 51 23,08wybrano większością głosów
2 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej PolskiejOkręg nr 31MATYNIA LESZEK WOJCIECH184 31,13wybrano większością głosów
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa LudowegoOkręg nr 32MRUK MAREK 115 19,46wybrano większością głosów
9 - Komitet Wyborczy Wyborców "Samorządni"Okręg nr 31CIOŁKIEWICZ ZENON 106 17,94wybrano większością głosów
9 - Komitet Wyborczy Wyborców "Samorządni"Okręg nr 41KANIOWSKI HENRYK WOJCIECH52 15,48wybrano większością głosów
9 - Komitet Wyborczy Wyborców "Samorządni"Okręg nr 43URBAŃCZYK ANDRZEJ JAN69 20,54wybrano większością głosów
11 - Komitet Wyborczy Wyborców Prawica RazemOkręg nr 41STOLARCZYK WIESŁAW 52 15,48wybrano większością głosów
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa LudowegoOkręg nr 51STAROŃ EDWARD 103 24,24wybrano większością głosów
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa LudowegoOkręg nr 53ŚMIETANA KRZYSZTOF 67 15,76wybrano większością głosów
12 - Komitet Wyborczy Wyborców "Korytków 2002"Okręg nr 51KONIECZNY SŁAWOMIR ZBIGNIEW74 17,41wybrano większością głosów
Liczba wybranych radnych     15


Copyright © 2002 Wirtualna Polska