Wybory do rady gminy: wyniki głosowania i wyniki wyborów
Gmina Tarnowskie Góry, powiat tarnogórski, województwo śląskie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady gmin » Wyniki głosowania i wyniki wyborów » Woj. śląskie » Pow. tarnogórski » Gm. Tarnowskie Góry
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych rad gmin
Wyniki głosowania i wyniki wyborów bezpośrednich wójta/burmistrza/prezydenta miasta na poziomie gminy

Lista okręgów

Numer okręgu
Liczba uprawnionych
Liczba wydanych kart
Frekwencja
Liczba oddanych głosów
Liczba głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Liczba wybranych radnych
Liczba nie obsadzonych mandatów
Fakt przeprowadzenia głosowania
Okręg nr 1171937700 44,7976877347 95,5880TAK
Okręg nr 2148356824 46,0068096588 96,7570TAK
Okręg nr 3176097673 43,5776597321 95,5980TAK
Suma w skali gminy496372219744,72221552125695,94230 


Lista komitetów, które zgłosiły kandydatów do rad gmin

Numer list i nazwa komitetu
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Procent głosów ważnych względem sumy okręgów
Liczba otrzymanych mandatów
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy3317 15,61 15,615
8 - Komitet Wyborczy Inicjatywa Obywatelska Powiatu Tarnogórskiego2762 12,99 12,993
9 - Komitet Wyborczy Wyborców "Przymierze Społeczne"3095 14,56 14,564
10 - Komitet Wyborczy Wyborców Światowy Kongres Tarnogórski233 1,10 1,590
11 - Krajowy Komitet Wyborczy Wyborców Unia Samorządowa377 1,77 1,770
12 - Komitet Wyborczy Wyborców "Liga Samorządowa"1330 6,26 6,261
13 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej1035 4,87 4,870
14 - Komitet Wyborczy Wyborców Inicjatywa Społeczna Wspólnota Samorządowa1430 6,73 6,731
15 - Komitet Wyborczy Stowarzyszenia "Lewica Samorządowa"563 2,65 2,650
16 - Komitet Wyborczy Wyborców Forum Samorządowe Ziemi Tarnogórskiej4550 21,41 21,416
17 - Komitet Wyborczy Wyborców "Przymierze Śląskie"2329 10,96 10,963
18 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin235 1,11 3,200
Suma w skali gminy21256100,0023


Udział procentowy komitetów w ogólnej liczbie głosów ważnych
15,61% 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
12,99% 8 - Komitet Wyborczy Inicjatywa Obywatelska Powiatu Tarnogórskiego
14,56% 9 - Komitet Wyborczy Wyborców "Przymierze Społeczne"
1,10% 10 - Komitet Wyborczy Wyborców Światowy Kongres Tarnogórski
1,77% 11 - Krajowy Komitet Wyborczy Wyborców Unia Samorządowa
6,26% 12 - Komitet Wyborczy Wyborców "Liga Samorządowa"
4,87% 13 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
6,73% 14 - Komitet Wyborczy Wyborców Inicjatywa Społeczna Wspólnota Samorządowa
2,65% 15 - Komitet Wyborczy Stowarzyszenia "Lewica Samorządowa"
21,41% 16 - Komitet Wyborczy Wyborców Forum Samorządowe Ziemi Tarnogórskiej
10,96% 17 - Komitet Wyborczy Wyborców "Przymierze Śląskie"
1,11% 18 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział komitetów w podziale mandatów
21,74% 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
13,04% 8 - Komitet Wyborczy Inicjatywa Obywatelska Powiatu Tarnogórskiego
17,39% 9 - Komitet Wyborczy Wyborców "Przymierze Społeczne"
4,35% 12 - Komitet Wyborczy Wyborców "Liga Samorządowa"
4,35% 14 - Komitet Wyborczy Wyborców Inicjatywa Społeczna Wspólnota Samorządowa
26,09% 16 - Komitet Wyborczy Wyborców Forum Samorządowe Ziemi Tarnogórskiej
13,04% 17 - Komitet Wyborczy Wyborców "Przymierze Śląskie"
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Lista wybranych radnych

Numer list i oznaczenie listy
Numer okręgu
Numer na liście
Dane osobowe radnego
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych w okręgu
Sposób wyboru
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia PracyOkręg nr 11ŚLEPACZUK JAROSŁAW 236 3,21wybrano większością głosów
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia PracyOkręg nr 13JAWORSKI MAREK 273 3,72wybrano większością głosów
8 - Komitet Wyborczy Inicjatywa Obywatelska Powiatu TarnogórskiegoOkręg nr 11TORBUS TADEUSZ 199 2,71wybrano większością głosów
9 - Komitet Wyborczy Wyborców "Przymierze Społeczne"Okręg nr 12TUSZYŃSKA JOLANTA 153 2,08wybrano większością głosów
9 - Komitet Wyborczy Wyborców "Przymierze Społeczne"Okręg nr 19ŁOZIŃSKI KRZYSZTOF 309 4,21wybrano większością głosów
12 - Komitet Wyborczy Wyborców "Liga Samorządowa"Okręg nr 11PSIUK TADEUSZ 214 2,91wybrano większością głosów
16 - Komitet Wyborczy Wyborców Forum Samorządowe Ziemi TarnogórskiejOkręg nr 11KULIBERDA RYSZARD 245 3,33wybrano większością głosów
17 - Komitet Wyborczy Wyborców "Przymierze Śląskie"Okręg nr 11GŁOGOWSKI TOMASZ 278 3,78wybrano większością głosów
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia PracyOkręg nr 21SZCZERBA KAZIMIERZ 651 9,88wybrano większością głosów
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia PracyOkręg nr 25KRAWCZYK RAFAŁ 102 1,55wybrano większością głosów
8 - Komitet Wyborczy Inicjatywa Obywatelska Powiatu TarnogórskiegoOkręg nr 21CZECH ARKADIUSZ 435 6,60wybrano większością głosów
8 - Komitet Wyborczy Inicjatywa Obywatelska Powiatu TarnogórskiegoOkręg nr 23HARWIG JÓZEF 258 3,92wybrano większością głosów
9 - Komitet Wyborczy Wyborców "Przymierze Społeczne"Okręg nr 21WĘGIELSKI JERZY 159 2,41wybrano większością głosów
16 - Komitet Wyborczy Wyborców Forum Samorządowe Ziemi TarnogórskiejOkręg nr 21KARMELITA STEFAN WŁADYSŁAW208 3,16wybrano większością głosów
17 - Komitet Wyborczy Wyborców "Przymierze Śląskie"Okręg nr 21SZCZĘSNY PIOTR 554 8,41wybrano większością głosów
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia PracyOkręg nr 35OŻGA MARIA 167 2,28wybrano większością głosów
9 - Komitet Wyborczy Wyborców "Przymierze Społeczne"Okręg nr 31NOWAK FRANCISZEK 391 5,34wybrano większością głosów
14 - Komitet Wyborczy Wyborców Inicjatywa Społeczna Wspólnota SamorządowaOkręg nr 31OZGA JAN 161 2,20wybrano większością głosów
16 - Komitet Wyborczy Wyborców Forum Samorządowe Ziemi TarnogórskiejOkręg nr 31HANYSEK PIOTR 410 5,60wybrano większością głosów
16 - Komitet Wyborczy Wyborców Forum Samorządowe Ziemi TarnogórskiejOkręg nr 32KOMENDERSKI ANDRZEJ 244 3,33wybrano większością głosów
16 - Komitet Wyborczy Wyborców Forum Samorządowe Ziemi TarnogórskiejOkręg nr 34TELENGA MAREK 327 4,47wybrano większością głosów
16 - Komitet Wyborczy Wyborców Forum Samorządowe Ziemi TarnogórskiejOkręg nr 311SZNAJDER KRZYSZTOF 318 4,34wybrano większością głosów
17 - Komitet Wyborczy Wyborców "Przymierze Śląskie"Okręg nr 31HAHN JAN 235 3,21wybrano większością głosów
Liczba wybranych radnych     23


Copyright © 2002 Wirtualna Polska