Wybory do rady gminy: wyniki głosowania i wyniki wyborów
Gmina Czechowice-Dziedzice, powiat bielski, województwo śląskie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady gmin » Wyniki głosowania i wyniki wyborów » Woj. śląskie » Pow. bielski » Gm. Czechowice-Dziedzice
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych rad gmin
Wyniki głosowania i wyniki wyborów bezpośrednich wójta/burmistrza/prezydenta miasta na poziomie gminy

Lista okręgów

Numer okręgu
Liczba uprawnionych
Liczba wydanych kart
Frekwencja
Liczba oddanych głosów
Liczba głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Liczba wybranych radnych
Liczba nie obsadzonych mandatów
Fakt przeprowadzenia głosowania
Okręg nr 1124565342 42,8953385120 95,9280TAK
Okręg nr 280403575 44,4735733428 95,9450TAK
Okręg nr 3128996154 47,7161475873 95,5480TAK
Suma w skali gminy333951507145,13150581442195,77210 


Lista komitetów, które zgłosiły kandydatów do rad gmin

Numer list i nazwa komitetu
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Procent głosów ważnych względem sumy okręgów
Liczba otrzymanych mandatów
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy2358 16,35 16,354
8 - Komitet Wyborczy Wyborców Obywatelskie Forum Samorządowe2931 20,32 20,325
9 - Komitet Wyborczy Wyborców "Lepsze Jutro Czechowic-Dziedzic"1798 12,47 12,473
10 - Komitet Wyborczy Wyborców Rodzina-Prawo-Wspólnota5246 36,38 36,389
11 - Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnie dla Czechowic-Dziedzic1051 7,29 7,290
12 - Komitet Wyborczy Stronnictwo Demokratyczne842 5,84 5,840
13 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej195 1,35 3,320
Suma w skali gminy14421100,0021


Udział procentowy komitetów w ogólnej liczbie głosów ważnych
16,35% 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
20,32% 8 - Komitet Wyborczy Wyborców Obywatelskie Forum Samorządowe
12,47% 9 - Komitet Wyborczy Wyborców "Lepsze Jutro Czechowic-Dziedzic"
36,38% 10 - Komitet Wyborczy Wyborców Rodzina-Prawo-Wspólnota
7,29% 11 - Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnie dla Czechowic-Dziedzic
5,84% 12 - Komitet Wyborczy Stronnictwo Demokratyczne
1,35% 13 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział komitetów w podziale mandatów
19,05% 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
23,81% 8 - Komitet Wyborczy Wyborców Obywatelskie Forum Samorządowe
14,29% 9 - Komitet Wyborczy Wyborców "Lepsze Jutro Czechowic-Dziedzic"
42,86% 10 - Komitet Wyborczy Wyborców Rodzina-Prawo-Wspólnota
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Lista wybranych radnych

Numer list i oznaczenie listy
Numer okręgu
Numer na liście
Dane osobowe radnego
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych w okręgu
Sposób wyboru
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia PracyOkręg nr 11ADAMIEC JERZY 172 3,36wybrano większością głosów
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia PracyOkręg nr 15ŁUPAK HALINA 186 3,63wybrano większością głosów
8 - Komitet Wyborczy Wyborców Obywatelskie Forum SamorządoweOkręg nr 11PĘPEK FRANCISZEK 139 2,71wybrano większością głosów
8 - Komitet Wyborczy Wyborców Obywatelskie Forum SamorządoweOkręg nr 13PAŹDZIORA JADWIGA MARIA128 2,50wybrano większością głosów
9 - Komitet Wyborczy Wyborców "Lepsze Jutro Czechowic-Dziedzic"Okręg nr 11DOPIERAŁA MAREK 212 4,14wybrano większością głosów
10 - Komitet Wyborczy Wyborców Rodzina-Prawo-WspólnotaOkręg nr 11GRABOWSKI JÓZEF 292 5,70wybrano większością głosów
10 - Komitet Wyborczy Wyborców Rodzina-Prawo-WspólnotaOkręg nr 12ŻELAZNY DAMIAN 275 5,37wybrano większością głosów
10 - Komitet Wyborczy Wyborców Rodzina-Prawo-WspólnotaOkręg nr 114DOBUCKI ŁUKASZ PAWEŁ234 4,57wybrano większością głosów
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia PracyOkręg nr 21KALISTA ADAM 197 5,75wybrano większością głosów
8 - Komitet Wyborczy Wyborców Obywatelskie Forum SamorządoweOkręg nr 21NIEDŹWIEDZKI JACEK 215 6,27wybrano większością głosów
9 - Komitet Wyborczy Wyborców "Lepsze Jutro Czechowic-Dziedzic"Okręg nr 29DUDEK DARIUSZ JÓZEF113 3,30wybrano większością głosów
10 - Komitet Wyborczy Wyborców Rodzina-Prawo-WspólnotaOkręg nr 21KOPEĆ STANISŁAW JÓZEF229 6,68wybrano większością głosów
10 - Komitet Wyborczy Wyborców Rodzina-Prawo-WspólnotaOkręg nr 22BIELAS KAROL TEOFIL241 7,03wybrano większością głosów
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia PracyOkręg nr 36CZADER FRYDERYK 176 3,00wybrano większością głosów
8 - Komitet Wyborczy Wyborców Obywatelskie Forum SamorządoweOkręg nr 31LUBECKI GRZEGORZ KAZIMIERZ198 3,37wybrano większością głosów
8 - Komitet Wyborczy Wyborców Obywatelskie Forum SamorządoweOkręg nr 32KOBIELA ANDRZEJ 259 4,41wybrano większością głosów
9 - Komitet Wyborczy Wyborców "Lepsze Jutro Czechowic-Dziedzic"Okręg nr 31TYC STANISŁAW JAN260 4,43wybrano większością głosów
10 - Komitet Wyborczy Wyborców Rodzina-Prawo-WspólnotaOkręg nr 31CZYŻ STANISŁAW ALOJZY561 9,55wybrano większością głosów
10 - Komitet Wyborczy Wyborców Rodzina-Prawo-WspólnotaOkręg nr 34SOSNA JERZY LUDWIK276 4,70wybrano większością głosów
10 - Komitet Wyborczy Wyborców Rodzina-Prawo-WspólnotaOkręg nr 37KOPEĆ BOGUSŁAW IGNACY213 3,63wybrano większością głosów
10 - Komitet Wyborczy Wyborców Rodzina-Prawo-WspólnotaOkręg nr 315JONKISZ BOLESŁAW ANDRZEJ255 4,34wybrano większością głosów
Liczba wybranych radnych     21


Copyright © 2002 Wirtualna Polska