Wybory do rady gminy: wyniki głosowania i wyniki wyborów
Gmina Miastko, powiat bytowski, województwo pomorskie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady gmin » Wyniki głosowania i wyniki wyborów » Woj. pomorskie » Pow. bytowski » Gm. Miastko
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych rad gmin
Wyniki głosowania i wyniki wyborów bezpośrednich wójta/burmistrza/prezydenta miasta na poziomie gminy

Lista okręgów

Numer okręgu
Liczba uprawnionych
Liczba wydanych kart
Frekwencja
Liczba oddanych głosów
Liczba głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Liczba wybranych radnych
Liczba nie obsadzonych mandatów
Fakt przeprowadzenia głosowania
Okręg nr 154572489 45,6124872309 92,8470TAK
Okręg nr 241171891 45,9318891774 93,9160TAK
Okręg nr 357172714 47,4727132583 95,2180TAK
Suma w skali gminy15291709446,397089666694,03210 


Lista komitetów, które zgłosiły kandydatów do rad gmin

Numer list i nazwa komitetu
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Procent głosów ważnych względem sumy okręgów
Liczba otrzymanych mandatów
2 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej661 9,92 9,921
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy2222 33,33 33,338
8 - Komitet Wyborczy Wyborców "PRZYMIERZE ZIEMI BYTOWSKO-MIASTECKIEJ"221 3,32 3,320
9 - Komitet Wyborczy Wyborców NIEZALEŻNA INICJATYWA WYBORCZA1592 23,88 23,885
10 - Komitet Wyborczy Wyborców BLOK WYBORCZY SAMORZĄDNOŚĆ1970 29,55 29,557
Suma w skali gminy6666100,0021


Udział procentowy komitetów w ogólnej liczbie głosów ważnych
9,92% 2 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
33,33% 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
3,32% 8 - Komitet Wyborczy Wyborców "PRZYMIERZE ZIEMI BYTOWSKO-MIASTECKIEJ"
23,88% 9 - Komitet Wyborczy Wyborców NIEZALEŻNA INICJATYWA WYBORCZA
29,55% 10 - Komitet Wyborczy Wyborców BLOK WYBORCZY SAMORZĄDNOŚĆ
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział komitetów w podziale mandatów
4,76% 2 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
38,10% 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
23,81% 9 - Komitet Wyborczy Wyborców NIEZALEŻNA INICJATYWA WYBORCZA
33,33% 10 - Komitet Wyborczy Wyborców BLOK WYBORCZY SAMORZĄDNOŚĆ
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Lista wybranych radnych

Numer list i oznaczenie listy
Numer okręgu
Numer na liście
Dane osobowe radnego
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych w okręgu
Sposób wyboru
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia PracyOkręg nr 11RAMION ROMAN 419 18,15wybrano większością głosów
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia PracyOkręg nr 12STANKOWSKA EWA JADWIGA124 5,37wybrano większością głosów
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia PracyOkręg nr 14NOWACKI ZYGMUNT 71 3,07wybrano większością głosów
9 - Komitet Wyborczy Wyborców NIEZALEŻNA INICJATYWA WYBORCZAOkręg nr 11GROBELNA MARIA 117 5,07wybrano większością głosów
9 - Komitet Wyborczy Wyborców NIEZALEŻNA INICJATYWA WYBORCZAOkręg nr 13KOBIEC JÓZEF 90 3,90wybrano większością głosów
10 - Komitet Wyborczy Wyborców BLOK WYBORCZY SAMORZĄDNOŚĆOkręg nr 11ZABROCKI DARIUSZ ROBERT128 5,54wybrano większością głosów
10 - Komitet Wyborczy Wyborców BLOK WYBORCZY SAMORZĄDNOŚĆOkręg nr 19ROSZCZAK MARIAN 63 2,73wybrano większością głosów
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia PracyOkręg nr 21FILIPIAK ZYGFRYD KAROL118 6,65wybrano większością głosów
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia PracyOkręg nr 212JOŃCZYK GRZEGORZ 100 5,64wybrano większością głosów
9 - Komitet Wyborczy Wyborców NIEZALEŻNA INICJATYWA WYBORCZAOkręg nr 212MIECZKOWSKI RYSZARD 130 7,33wybrano większością głosów
10 - Komitet Wyborczy Wyborców BLOK WYBORCZY SAMORZĄDNOŚĆOkręg nr 21BATKO ZBIGNIEW ZDZISŁAW145 8,17wybrano większością głosów
10 - Komitet Wyborczy Wyborców BLOK WYBORCZY SAMORZĄDNOŚĆOkręg nr 22WYSOCKA-MAŁYK JADWIGA IZABELA150 8,46wybrano większością głosów
10 - Komitet Wyborczy Wyborców BLOK WYBORCZY SAMORZĄDNOŚĆOkręg nr 23CHMIELEWSKA JOLANTA MARIA85 4,79wybrano większością głosów
2 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej PolskiejOkręg nr 33SZTOBNICKI LESZEK 66 2,56wybrano większością głosów
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia PracyOkręg nr 31STASIEWICZ JERZY 116 4,49wybrano większością głosów
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia PracyOkręg nr 37KŁOS LESZEK 127 4,92wybrano większością głosów
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia PracyOkręg nr 311WITKOWSKI BOGDAN 116 4,49wybrano większością głosów
9 - Komitet Wyborczy Wyborców NIEZALEŻNA INICJATYWA WYBORCZAOkręg nr 35SUGAK ELŻBIETA ANNA78 3,02wybrano większością głosów
9 - Komitet Wyborczy Wyborców NIEZALEŻNA INICJATYWA WYBORCZAOkręg nr 37CIEMIŃSKI HUBERT 73 2,83wybrano większością głosów
10 - Komitet Wyborczy Wyborców BLOK WYBORCZY SAMORZĄDNOŚĆOkręg nr 31KWAŚNIEWSKI MIROSŁAW 177 6,85wybrano większością głosów
10 - Komitet Wyborczy Wyborców BLOK WYBORCZY SAMORZĄDNOŚĆOkręg nr 32MUCHOWSKI JERZY EUGENIUSZ130 5,03wybrano większością głosów
Liczba wybranych radnych     21


Copyright © 2002 Wirtualna Polska