Wybory do rady gminy: wyniki głosowania i wyniki wyborów
Gmina Jaświły, powiat moniecki, województwo podlaskie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady gmin » Wyniki głosowania i wyniki wyborów » Woj. podlaskie » Pow. moniecki » Gm. Jaświły
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych rad gmin
Wyniki głosowania i wyniki wyborów bezpośrednich wójta/burmistrza/prezydenta miasta na poziomie gminy

Lista okręgów

Numer okręgu
Liczba uprawnionych
Liczba wydanych kart
Frekwencja
Liczba oddanych głosów
Liczba głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Liczba wybranych radnych
Liczba nie obsadzonych mandatów
Fakt przeprowadzenia głosowania
Okręg nr 1318153 48,11152147 96,7110TAK
Okręg nr 2329193 58,66193180 93,2610TAK
Okręg nr 3514163 31,71163162 99,3920TAK
Okręg nr 4540185 34,26185181 97,8420TAK
Okręg nr 5268120 44,78120105 87,5010TAK
Okręg nr 6597360 60,30360352 97,7820TAK
Okręg nr 7346141 40,75141133 94,3310TAK
Okręg nr 8639297 46,48296288 97,3020TAK
Okręg nr 9355104 29,30104104 100,0010TAK
Okręg nr 10312128 41,03128126 98,4410TAK
Okręg nr 11326156 47,85156153 98,0810TAK
Suma w skali gminy4544200044,011998193196,65150 


Lista komitetów, które zgłosiły kandydatów do rad gmin

Numer list i nazwa komitetu
Liczba otrzymanych mandatów
1 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin1
9 - Komitet Wyborczy Wyborców Samorząd - Jaświły 20026
10 - Samorządowy Komitet Wyborczy Wyborców Gminy Jaświły5
11 - Komitet Wyborczy Wyborców - .... Obrona Podlaska2
12 - Komitet Wyborczy Wyborców Wsi Dolistowo0
12 - Komitet Wyborczy Wyborców Twoja Wieś0
12 - Komitet Wyborczy Wyborców Niezależny Stanisław Narel0
12 - Komitet Wyborczy Wyborców Bobrówka Młodzież0
12 - Komitet Wyborczy Wyborców wsi Szpakowo1
12 - Komitet Wyborczy Wyborców wsi Radzie0
12 - Komitet Wyborczy Wyborców Niezależny0
12 - Komitet Wyborczy Wyborców wsi Mikicin0
13 - Obywatelski Komitet Wyborczy Wyborców Jaświł0
14 - Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Lokalna0
Suma w skali gminy15


Udział komitetów w podziale mandatów
6,67% 1 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
40,00% 9 - Komitet Wyborczy Wyborców Samorząd - Jaświły 2002
33,33% 10 - Samorządowy Komitet Wyborczy Wyborców Gminy Jaświły
13,33% 11 - Komitet Wyborczy Wyborców - .... Obrona Podlaska
6,67% 12 - Komitet Wyborczy Wyborców wsi Szpakowo
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Lista wybranych radnych

Numer list i oznaczenie listy
Numer okręgu
Numer na liście
Dane osobowe radnego
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych w okręgu
Sposób wyboru
10 - Samorządowy Komitet Wyborczy Wyborców Gminy JaświłyOkręg nr 11JANKOWSKI ADAM JAN67 45,58wybrano większością głosów
9 - Komitet Wyborczy Wyborców Samorząd - Jaświły 2002Okręg nr 21ANDRELCZYK BOGDAN ANTONI53 29,44w losowaniu
9 - Komitet Wyborczy Wyborców Samorząd - Jaświły 2002Okręg nr 32PIKUS JÓZEF 67 41,36wybrano większością głosów
10 - Samorządowy Komitet Wyborczy Wyborców Gminy JaświłyOkręg nr 31PROLAN TADEUSZ 68 41,98wybrano większością głosów
9 - Komitet Wyborczy Wyborców Samorząd - Jaświły 2002Okręg nr 41CHMIELEWSKI SŁAWOMIR 60 33,15wybrano większością głosów
11 - Komitet Wyborczy Wyborców - .... Obrona PodlaskaOkręg nr 42LASKOWSKI KRZYSZTOF 56 30,94wybrano większością głosów
10 - Samorządowy Komitet Wyborczy Wyborców Gminy JaświłyOkręg nr 51KUCHARSKI JAN 52 49,52wybrano większością głosów
9 - Komitet Wyborczy Wyborców Samorząd - Jaświły 2002Okręg nr 61OSTROWSKI CZESŁAW 95 26,99wybrano większością głosów
10 - Samorządowy Komitet Wyborczy Wyborców Gminy JaświłyOkręg nr 61PAWEŁKO JAN 133 37,78wybrano większością głosów
10 - Samorządowy Komitet Wyborczy Wyborców Gminy JaświłyOkręg nr 71DZIUBA EUGENIUSZ 74 55,64wybrano większością głosów
1 - Komitet Wyborczy Liga Polskich RodzinOkręg nr 81RUTKOWSKI BOGUSŁAW 86 29,86wybrano większością głosów
12 - Komitet Wyborczy Wyborców wsi SzpakowoOkręg nr 81GUZEL ADAM 82 28,47wybrano większością głosów
11 - Komitet Wyborczy Wyborców - .... Obrona PodlaskaOkręg nr 91WIŚNIEWSKI JAN 49 47,12wybrano większością głosów
9 - Komitet Wyborczy Wyborców Samorząd - Jaświły 2002Okręg nr 101GIRO ZDZISŁAW 59 46,83wybrano większością głosów
9 - Komitet Wyborczy Wyborców Samorząd - Jaświły 2002Okręg nr 111PAWELSKI JÓZEF 68 44,44wybrano większością głosów
Liczba wybranych radnych     15


Copyright © 2002 Wirtualna Polska