Wybory do rady gminy: wyniki głosowania i wyniki wyborów
Gmina Cieszanów, powiat lubaczowski, województwo podkarpackie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady gmin » Wyniki głosowania i wyniki wyborów » Woj. podkarpackie » Pow. lubaczowski » Gm. Cieszanów
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych rad gmin
Wyniki głosowania i wyniki wyborów bezpośrednich wójta/burmistrza/prezydenta miasta na poziomie gminy

Lista okręgów

Numer okręgu
Liczba uprawnionych
Liczba wydanych kart
Frekwencja
Liczba oddanych głosów
Liczba głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Liczba wybranych radnych
Liczba nie obsadzonych mandatów
Fakt przeprowadzenia głosowania
Okręg nr 1421276 65,56276262 94,9310TAK
Okręg nr 21493959 64,23958908 94,7840TAK
Okręg nr 31018667 65,52667662 99,2530TAK
Okręg nr 4461255 55,31255250 98,0410TAK
Okręg nr 5632316 50,00316301 95,2520TAK
Okręg nr 6941529 56,22529520 98,3020TAK
Okręg nr 7816511 62,62511499 97,6520TAK
Suma w skali gminy5782351360,763512340296,87150 


Lista komitetów, które zgłosiły kandydatów do rad gmin

Numer list i nazwa komitetu
Liczba otrzymanych mandatów
1 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin1
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego1
8 - Komitet Wyborczy Wyborców Podkarpackie Forum Samorządowe1
9 - Komitet Wyborczy Wyborców Edwarda Dziaduły3
10 - Komitet Wyborczy Wyborców Gmina Cieszanów9
11 - Komitet Wyborczy Wyborców Przyszłość0
12 - Komitet Wyborczy Wyborców Społeczności0
13 - Komitet Wyborczy Wyborców Jan Wiśniewski0
14 - Komitet Wyborczy Wyborców Dekada0
15 - Komitet Wyborczy Wyborców L. Chodzińskiej0
16 - Komitet Wyborczy Wyborców Nowe Sioło Razem0
17 - Komitet Wyborczy Wyborców Tabor Ryszard0
18 - Komitet Wyborczy Wyborców Konrada Mazurka0
19 - Komitet Wyborczy Wyborców EDRAS0
20 - Komitet Wyborczy Wyborców Marii Kida0
Suma w skali gminy15


Udział komitetów w podziale mandatów
6,67% 1 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
6,67% 6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
6,67% 8 - Komitet Wyborczy Wyborców Podkarpackie Forum Samorządowe
20,00% 9 - Komitet Wyborczy Wyborców Edwarda Dziaduły
60,00% 10 - Komitet Wyborczy Wyborców Gmina Cieszanów
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Lista wybranych radnych

Numer list i oznaczenie listy
Numer okręgu
Numer na liście
Dane osobowe radnego
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych w okręgu
Sposób wyboru
10 - Komitet Wyborczy Wyborców Gmina CieszanówOkręg nr 11PIETRUCH JÓZEF 137 52,29wybrano większością głosów
1 - Komitet Wyborczy Liga Polskich RodzinOkręg nr 22GAJERSKI STANISŁAW FRANCISZEK201 22,14wybrano większością głosów
8 - Komitet Wyborczy Wyborców Podkarpackie Forum SamorządoweOkręg nr 21BATYCKI EDWARD 282 31,06wybrano większością głosów
9 - Komitet Wyborczy Wyborców Edwarda DziadułyOkręg nr 21KOMOSIŃSKA WANDA 284 31,28wybrano większością głosów
9 - Komitet Wyborczy Wyborców Edwarda DziadułyOkręg nr 22PERŻYŁO BOLESŁAW 254 27,97wybrano większością głosów
10 - Komitet Wyborczy Wyborców Gmina CieszanówOkręg nr 31CENCORA JANUSZ 395 59,67wybrano większością głosów
10 - Komitet Wyborczy Wyborców Gmina CieszanówOkręg nr 32PACHOŁEK MARIAN 285 43,05wybrano większością głosów
10 - Komitet Wyborczy Wyborców Gmina CieszanówOkręg nr 33RÓŻYCKI STANISŁAW 447 67,52wybrano większością głosów
10 - Komitet Wyborczy Wyborców Gmina CieszanówOkręg nr 41ZABORNIAK FRYDERYK 162 64,80wybrano większością głosów
9 - Komitet Wyborczy Wyborców Edwarda DziadułyOkręg nr 51MAZUREK JANUSZ 125 41,53wybrano większością głosów
10 - Komitet Wyborczy Wyborców Gmina CieszanówOkręg nr 52GOŁĘBIOWSKI JÓZEF 130 43,19wybrano większością głosów
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa LudowegoOkręg nr 61MAZUREK CZESŁAW 191 36,73wybrano większością głosów
10 - Komitet Wyborczy Wyborców Gmina CieszanówOkręg nr 61KĘDZIOR STANISŁAW 241 46,35wybrano większością głosów
10 - Komitet Wyborczy Wyborców Gmina CieszanówOkręg nr 71LESICZKA ZYGMUNT 240 48,10wybrano większością głosów
10 - Komitet Wyborczy Wyborców Gmina CieszanówOkręg nr 72WAŻNY FRANCISZEK 189 37,88wybrano większością głosów
Liczba wybranych radnych     15


Copyright © 2002 Wirtualna Polska