Wybory do rady gminy: wyniki głosowania i wyniki wyborów
Gmina Rokietnica, powiat jarosławski, województwo podkarpackie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady gmin » Wyniki głosowania i wyniki wyborów » Woj. podkarpackie » Pow. jarosławski » Gm. Rokietnica
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych rad gmin
Wyniki głosowania i wyniki wyborów bezpośrednich wójta/burmistrza/prezydenta miasta na poziomie gminy

Lista okręgów

Numer okręgu
Liczba uprawnionych
Liczba wydanych kart
Frekwencja
Liczba oddanych głosów
Liczba głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Liczba wybranych radnych
Liczba nie obsadzonych mandatów
Fakt przeprowadzenia głosowania
Okręg nr 1524332 63,36332327 98,4920TAK
Okręg nr 21128754 66,84754733 97,2150TAK
Okręg nr 3373237 63,54237233 98,3120TAK
Okręg nr 4534368 68,91368366 99,4620TAK
Okręg nr 5769521 67,75519512 98,6540TAK
Suma w skali gminy3328221266,472210217198,24150 


Lista komitetów, które zgłosiły kandydatów do rad gmin

Numer list i nazwa komitetu
Liczba otrzymanych mandatów
1 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin0
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy0
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego3
8 - Komitet Wyborczy Wyborców Gminy Rokietnica1
9 - Komitet Wyborczy Wyborców Mała Ojczyzna Prawa i Sprawiedliwości2
10 - Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Gminy3
11 - Komitet Wyborczy Wyborców Platformy Samorządowej1
12 - Komitet Wyborczy Wyborców Forum Prawicy Gminy Rokietnica4
13 - Komitet Wyborczy Wyborców Zdrowie1
14 - Komitet Wyborczy Wyborców Tuligłowy Góra0
15 - Komitet Wyborczy Wyborców Głos Młodych0
16 - Komitet Wyborczy Wyborców Ład i Porządek0
17 - Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Wyborców Wsi Tapin0
18 - Komitet Wyborczy Wyborców Kultura , Rolnictwo , Oświata , Sport0
19 - KWW Prawda Tuligłów Przed i Po Wyborach0
Suma w skali gminy15


Udział komitetów w podziale mandatów
20,00% 6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
6,67% 8 - Komitet Wyborczy Wyborców Gminy Rokietnica
13,33% 9 - Komitet Wyborczy Wyborców Mała Ojczyzna Prawa i Sprawiedliwości
20,00% 10 - Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Gminy
6,67% 11 - Komitet Wyborczy Wyborców Platformy Samorządowej
26,67% 12 - Komitet Wyborczy Wyborców Forum Prawicy Gminy Rokietnica
6,67% 13 - Komitet Wyborczy Wyborców Zdrowie
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Lista wybranych radnych

Numer list i oznaczenie listy
Numer okręgu
Numer na liście
Dane osobowe radnego
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych w okręgu
Sposób wyboru
10 - Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie GminyOkręg nr 11WOTA ROMAN 138 42,20wybrano większością głosów
12 - Komitet Wyborczy Wyborców Forum Prawicy Gminy RokietnicaOkręg nr 11PIETRUSZKA JULIAN 97 29,66wybrano większością głosów
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa LudowegoOkręg nr 21DRZYMAŁA STANISŁAW 160 21,83wybrano większością głosów
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa LudowegoOkręg nr 23GRYMUZA ADAM 218 29,74wybrano większością głosów
12 - Komitet Wyborczy Wyborców Forum Prawicy Gminy RokietnicaOkręg nr 21WINIARZ MAREK 182 24,83wybrano większością głosów
12 - Komitet Wyborczy Wyborców Forum Prawicy Gminy RokietnicaOkręg nr 22WARZOCHA RYSZARD 227 30,97wybrano większością głosów
13 - Komitet Wyborczy Wyborców ZdrowieOkręg nr 21WOLAŃCZYK JERZY 164 22,37wybrano większością głosów
8 - Komitet Wyborczy Wyborców Gminy RokietnicaOkręg nr 31SPÓLNIK LESZEK 75 32,19wybrano większością głosów
11 - Komitet Wyborczy Wyborców Platformy SamorządowejOkręg nr 32TWARDY ROMAN PIOTR74 31,76wybrano większością głosów
10 - Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie GminyOkręg nr 41BUKSA BRONISŁAW 158 43,17wybrano większością głosów
12 - Komitet Wyborczy Wyborców Forum Prawicy Gminy RokietnicaOkręg nr 41ZAJĄC EDMUND STANISŁAW99 27,05wybrano większością głosów
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa LudowegoOkręg nr 54STRZELEC WŁADYSŁAW 184 35,94wybrano większością głosów
9 - Komitet Wyborczy Wyborców Mała Ojczyzna Prawa i SprawiedliwościOkręg nr 51GRZESZCZAK ADAM MIECZYSŁAW163 31,84wybrano większością głosów
9 - Komitet Wyborczy Wyborców Mała Ojczyzna Prawa i SprawiedliwościOkręg nr 52KIJANKA JÓZEF 208 40,63wybrano większością głosów
10 - Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie GminyOkręg nr 51SZOZDA ADAM 138 26,95wybrano większością głosów
Liczba wybranych radnych     15


Copyright © 2002 Wirtualna Polska