Wybory do rady gminy: wyniki głosowania i wyniki wyborów
Gmina Pruchnik, powiat jarosławski, województwo podkarpackie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady gmin » Wyniki głosowania i wyniki wyborów » Woj. podkarpackie » Pow. jarosławski » Gm. Pruchnik
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych rad gmin
Wyniki głosowania i wyniki wyborów bezpośrednich wójta/burmistrza/prezydenta miasta na poziomie gminy

Lista okręgów

Numer okręgu
Liczba uprawnionych
Liczba wydanych kart
Frekwencja
Liczba oddanych głosów
Liczba głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Liczba wybranych radnych
Liczba nie obsadzonych mandatów
Fakt przeprowadzenia głosowania
Okręg nr 1394245 62,18245239 97,5510TAK
Okręg nr 21043735 70,47735723 98,3720TAK
Okręg nr 3264168 63,64168163 97,0210TAK
Okręg nr 41126661 58,70656649 98,9320TAK
Okręg nr 51491971 65,12965944 97,8230TAK
Okręg nr 61026711 69,30702687 97,8620TAK
Okręg nr 7569328 57,64328321 97,8710TAK
Okręg nr 8316176 55,70176173 98,3010TAK
Okręg nr 9322160 49,69160159 99,3810TAK
Okręg nr 10381199 52,23199195 97,9910TAK
Suma w skali gminy6932435462,814334425398,13150 


Lista komitetów, które zgłosiły kandydatów do rad gmin

Numer list i nazwa komitetu
Liczba otrzymanych mandatów
1 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin0
2 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej1
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy0
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego5
8 - Komitet Wyborczy Konfederacji Polski Niepodległej1
9 - Komitet Wyborczy Wyborców Gospodarność i Jawność1
10 - Komitet Wyborczy Wyborców Mała Ojczyzna Prawa i Sprawiedliwości3
11 - Komitet Wyborczy Wyborców Platformy Samorządowej1
12 - Komitet Wyborczy Wyborców Nowa Sprawna Gmina2
13 - Komitet Wyborczy Wyborców "Oświata"1
14 - Komitet Wyborczy Wyborców Stowarzyszenie Miłośników Pruchnika0
15 - Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Barszczaka0
16 - Komitet Wyborczy Wyborców Jerzego Bara "Razem"0
17 - Komitet Wyborczy Wyborców Gospodarna Gmina0
18 - Komitet Wyborczy Wyborców "Buryło"0
Suma w skali gminy15


Udział komitetów w podziale mandatów
6,67% 2 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
33,33% 6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
6,67% 8 - Komitet Wyborczy Konfederacji Polski Niepodległej
6,67% 9 - Komitet Wyborczy Wyborców Gospodarność i Jawność
20,00% 10 - Komitet Wyborczy Wyborców Mała Ojczyzna Prawa i Sprawiedliwości
6,67% 11 - Komitet Wyborczy Wyborców Platformy Samorządowej
13,33% 12 - Komitet Wyborczy Wyborców Nowa Sprawna Gmina
6,67% 13 - Komitet Wyborczy Wyborców "Oświata"
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Lista wybranych radnych

Numer list i oznaczenie listy
Numer okręgu
Numer na liście
Dane osobowe radnego
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych w okręgu
Sposób wyboru
10 - Komitet Wyborczy Wyborców Mała Ojczyzna Prawa i SprawiedliwościOkręg nr 11WAŁACH HENRYK 105 43,93wybrano większością głosów
9 - Komitet Wyborczy Wyborców Gospodarność i JawnośćOkręg nr 22PIESZKO JAN 303 41,91wybrano większością głosów
12 - Komitet Wyborczy Wyborców Nowa Sprawna GminaOkręg nr 21BRZYSKI TADEUSZ 266 36,79wybrano większością głosów
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa LudowegoOkręg nr 31KROCZEK EDWARD 60 36,81wybrano większością głosów
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa LudowegoOkręg nr 42MADEJOWSKI MAREK 237 36,52wybrano większością głosów
8 - Komitet Wyborczy Konfederacji Polski NiepodległejOkręg nr 41KURASZ ZYGMUNT 209 32,20wybrano większością głosów
2 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej PolskiejOkręg nr 52DRAPAŁA MAREK 231 24,47wybrano większością głosów
10 - Komitet Wyborczy Wyborców Mała Ojczyzna Prawa i SprawiedliwościOkręg nr 53POTYRAŁA MAREK 180 19,07wybrano większością głosów
13 - Komitet Wyborczy Wyborców "Oświata"Okręg nr 51SZELIGA WERONIKA 167 17,69wybrano większością głosów
10 - Komitet Wyborczy Wyborców Mała Ojczyzna Prawa i SprawiedliwościOkręg nr 62WOJDYŁA ANDRZEJ 198 28,82wybrano większością głosów
12 - Komitet Wyborczy Wyborców Nowa Sprawna GminaOkręg nr 61MOSKWA JÓZEF 163 23,73wybrano większością głosów
11 - Komitet Wyborczy Wyborców Platformy SamorządowejOkręg nr 71ZAWADA LUCYNA MARIA105 32,71wybrano większością głosów
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa LudowegoOkręg nr 81KUNIEWICZ MICHAŁ 62 35,84wybrano większością głosów
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa LudowegoOkręg nr 91FLAK WŁADYSŁAW 81 50,94wybrano większością głosów
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa LudowegoOkręg nr 101BARSZCZAK JAN 59 30,26wybrano większością głosów
Liczba wybranych radnych     15


Copyright © 2002 Wirtualna Polska