Wybory do rady gminy: wyniki głosowania i wyniki wyborów
Gmina Jarosław, powiat jarosławski, województwo podkarpackie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady gmin » Wyniki głosowania i wyniki wyborów » Woj. podkarpackie » Pow. jarosławski » Gm. Jarosław
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych rad gmin
Wyniki głosowania i wyniki wyborów bezpośrednich wójta/burmistrza/prezydenta miasta na poziomie gminy

Lista okręgów

Numer okręgu
Liczba uprawnionych
Liczba wydanych kart
Frekwencja
Liczba oddanych głosów
Liczba głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Liczba wybranych radnych
Liczba nie obsadzonych mandatów
Fakt przeprowadzenia głosowania
Okręg nr 1107154950 46,2049454441 89,8170TAK
Okręg nr 2110205140 46,6451234703 91,8070TAK
Okręg nr 3101044729 46,8047224334 91,7870TAK
Suma w skali gminy318391481946,54147901347891,13210 


Lista komitetów, które zgłosiły kandydatów do rad gmin

Numer list i nazwa komitetu
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Procent głosów ważnych względem sumy okręgów
Liczba otrzymanych mandatów
1 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin1891 14,03 14,033
2 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej539 4,00 4,000
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1979 14,68 14,684
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego623 4,62 4,620
8 - Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienia Społeczno Gospodarczego1243 9,22 9,223
10 - Komitet Wyborczy Wyborców Mała Ojczyzna Prawa i Sprawiedliwości1373 10,19 10,192
11 - Komitet Wyborczy Wyborców Platformy Samorządowej1733 12,86 12,863
14 - Komitet Wyborczy Wyborców - Forum Prawicy w Jarosławiu1998 14,82 14,824
15 - Komitet Wyborczy Wyborców Nasz Jarosław 20021114 8,27 8,271
16 - Komitet Wyborczy Konfederacji Polski Niepodległej985 7,31 7,311
Suma w skali gminy13478100,0021


Udział procentowy komitetów w ogólnej liczbie głosów ważnych
14,03% 1 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
4,00% 2 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
14,68% 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
4,62% 6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
9,22% 8 - Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienia Społeczno Gospodarczego
10,19% 10 - Komitet Wyborczy Wyborców Mała Ojczyzna Prawa i Sprawiedliwości
12,86% 11 - Komitet Wyborczy Wyborców Platformy Samorządowej
14,82% 14 - Komitet Wyborczy Wyborców - Forum Prawicy w Jarosławiu
8,27% 15 - Komitet Wyborczy Wyborców Nasz Jarosław 2002
7,31% 16 - Komitet Wyborczy Konfederacji Polski Niepodległej
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział komitetów w podziale mandatów
14,29% 1 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
19,05% 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
14,29% 8 - Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienia Społeczno Gospodarczego
9,52% 10 - Komitet Wyborczy Wyborców Mała Ojczyzna Prawa i Sprawiedliwości
14,29% 11 - Komitet Wyborczy Wyborców Platformy Samorządowej
19,05% 14 - Komitet Wyborczy Wyborców - Forum Prawicy w Jarosławiu
4,76% 15 - Komitet Wyborczy Wyborców Nasz Jarosław 2002
4,76% 16 - Komitet Wyborczy Konfederacji Polski Niepodległej
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Lista wybranych radnych

Numer list i oznaczenie listy
Numer okręgu
Numer na liście
Dane osobowe radnego
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych w okręgu
Sposób wyboru
1 - Komitet Wyborczy Liga Polskich RodzinOkręg nr 12KACZOR MARIA 106 2,39wybrano większością głosów
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia PracyOkręg nr 11BABIŚ HENRYK 130 2,93wybrano większością głosów
8 - Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienia Społeczno GospodarczegoOkręg nr 12PIJANOWSKI TADEUSZ 57 1,28wybrano większością głosów
11 - Komitet Wyborczy Wyborców Platformy SamorządowejOkręg nr 111LICHOŃCZAK MARIAN ANDRZEJ129 2,90wybrano większością głosów
14 - Komitet Wyborczy Wyborców - Forum Prawicy w JarosławiuOkręg nr 11PAGACZ JAROSŁAW 277 6,24wybrano większością głosów
14 - Komitet Wyborczy Wyborców - Forum Prawicy w JarosławiuOkręg nr 12KLUZ ELŻBIETA 133 2,99wybrano większością głosów
15 - Komitet Wyborczy Wyborców Nasz Jarosław 2002Okręg nr 11MOŻDŻEŃ ZBIGNIEW 84 1,89wybrano większością głosów
1 - Komitet Wyborczy Liga Polskich RodzinOkręg nr 211ZEMAN ROMAN FELIKS129 2,74wybrano większością głosów
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia PracyOkręg nr 21SPIRADEK WACŁAW 329 7,00wybrano większością głosów
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia PracyOkręg nr 23JUCHA STANISŁAW 87 1,85wybrano większością głosów
8 - Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienia Społeczno GospodarczegoOkręg nr 21MISIĄG STANISŁAW 59 1,25wybrano większością głosów
10 - Komitet Wyborczy Wyborców Mała Ojczyzna Prawa i SprawiedliwościOkręg nr 21JANUSZ MARIAN 166 3,53wybrano większością głosów
11 - Komitet Wyborczy Wyborców Platformy SamorządowejOkręg nr 22STAŃDA JACEK JÓZEF81 1,72wybrano większością głosów
14 - Komitet Wyborczy Wyborców - Forum Prawicy w JarosławiuOkręg nr 24GOŁĄB FRANCISZEK 112 2,38wybrano większością głosów
1 - Komitet Wyborczy Liga Polskich RodzinOkręg nr 32KUŹNIAR MARIA 180 4,15wybrano większością głosów
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia PracyOkręg nr 36WAŻNY JANUSZ 75 1,73wybrano większością głosów
8 - Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienia Społeczno GospodarczegoOkręg nr 32NOWOWIEJSKI ANDRZEJ 43 0,99wybrano większością głosów
10 - Komitet Wyborczy Wyborców Mała Ojczyzna Prawa i SprawiedliwościOkręg nr 31BILIŃSKI MIECZYSŁAW 56 1,29wybrano większością głosów
11 - Komitet Wyborczy Wyborców Platformy SamorządowejOkręg nr 31WALTER JAN PIOTR180 4,15wybrano większością głosów
14 - Komitet Wyborczy Wyborców - Forum Prawicy w JarosławiuOkręg nr 31MIĘDLAR ADAM 95 2,19wybrano większością głosów
16 - Komitet Wyborczy Konfederacji Polski NiepodległejOkręg nr 31SZKODNY JANUSZ 107 2,47wybrano większością głosów
Liczba wybranych radnych     21


Copyright © 2002 Wirtualna Polska