Wybory do rady miasta na prawach powiatu: wyniki głosowania i wyniki wyborów
Miasto Przemyśl, województwo podkarpackie
Okręg wyborczy nr 4
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Wybory do rad gmin i miast na prawach powiatu » Wyniki głosowania i wyniki wyborów » Woj. podkarpackie » Miasto Przemyśl » Okręg nr 4
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych rady miasta w okręgu

Dane okręgu

Numer okręgu
Granice okręgu-opis
Liczba mandatów
45


Listy kandydatów w okręgu

Numer i oznaczenie listy
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych w okręgu
Liczba otrzymanych mandatów
1-Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin523 12,591
2-Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej204 4,910
3-Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy663 15,961
8-Komitet Wyborczy Fundacja Wspierania Rozwoju Ziemi Przemyskiej "San"408 9,821
9-Komitet Wyborczy Wyborców Środowisk Gospodarczych i Spółdzielczości Mieszkaniowej "Przyszłość Przemyśla"327 7,870
12-Komitet Wyborczy Wyborców Autentyczna Inicjatywa Społeczna "Wspólny Przemyśl"182 4,380
13-Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość358 8,620
14-Komitet Wyborczy Wyborców Społeczny Komitet Obrony Obywatela338 8,130
15-Komitet Wyborczy Wyborców Inicjatywa Obywatelska Bezrobotnych23 0,550
16-Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych RP119 2,860
17-Komitet Wyborczy Wyborców Stowarzyszeni dla Przemyśla279 6,710
18-Komitet Wyborczy Wyborców PRZEMYŚL RAZEM731 17,592
Suma w skali okręgu4155100,005


Udział procentowy list w ogólnej liczbie głosów ważnych
12,59% 1-Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
4,91% 2-Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
15,96% 3-Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
9,82% 8-Komitet Wyborczy Fundacja Wspierania Rozwoju Ziemi Przemyskiej "San"
7,87% 9-Komitet Wyborczy Wyborców Środowisk Gospodarczych i Spółdzielczości Mieszkaniowej "Przyszłość Przemyśla"
4,38% 12-Komitet Wyborczy Wyborców Autentyczna Inicjatywa Społeczna "Wspólny Przemyśl"
8,62% 13-Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
8,13% 14-Komitet Wyborczy Wyborców Społeczny Komitet Obrony Obywatela
2,86% 16-Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych RP
6,71% 17-Komitet Wyborczy Wyborców Stowarzyszeni dla Przemyśla
17,59% 18-Komitet Wyborczy Wyborców PRZEMYŚL RAZEM
0,55% pozostali
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział list w podziale mandatów
20,00% 1-Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
20,00% 3-Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
20,00% 8-Komitet Wyborczy Fundacja Wspierania Rozwoju Ziemi Przemyskiej "San"
40,00% 18-Komitet Wyborczy Wyborców PRZEMYŚL RAZEM
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Copyright © 2002 Wirtualna Polska