Wybory do rady miasta na prawach powiatu: wyniki głosowania i wyniki wyborów
Miasto Przemyśl, województwo podkarpackie
Okręg wyborczy nr 3
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Wybory do rad gmin i miast na prawach powiatu » Wyniki głosowania i wyniki wyborów » Woj. podkarpackie » Miasto Przemyśl » Okręg nr 3
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych rady miasta w okręgu

Dane okręgu

Numer okręgu
Granice okręgu-opis
Liczba mandatów
35


Listy kandydatów w okręgu

Numer i oznaczenie listy
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych w okręgu
Liczba otrzymanych mandatów
1-Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin547 13,231
2-Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej191 4,620
3-Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy617 14,931
8-Komitet Wyborczy Fundacja Wspierania Rozwoju Ziemi Przemyskiej "San"411 9,941
9-Komitet Wyborczy Wyborców Środowisk Gospodarczych i Spółdzielczości Mieszkaniowej "Przyszłość Przemyśla"127 3,070
10-Komitet Wyborczy Wyborców Stary Przemyśl56 1,350
11-Komitet Wyborczy Wyborców mgr inż. Macieja Małagowskiego25 0,600
12-Komitet Wyborczy Wyborców Autentyczna Inicjatywa Społeczna "Wspólny Przemyśl"114 2,760
13-Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość592 14,321
14-Komitet Wyborczy Wyborców Społeczny Komitet Obrony Obywatela153 3,700
15-Komitet Wyborczy Wyborców Inicjatywa Obywatelska Bezrobotnych34 0,820
16-Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych RP236 5,710
17-Komitet Wyborczy Wyborców Stowarzyszeni dla Przemyśla300 7,260
18-Komitet Wyborczy Wyborców PRZEMYŚL RAZEM730 17,661
Suma w skali okręgu4133100,005


Udział procentowy list w ogólnej liczbie głosów ważnych
13,23% 1-Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
4,62% 2-Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
14,93% 3-Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
9,94% 8-Komitet Wyborczy Fundacja Wspierania Rozwoju Ziemi Przemyskiej "San"
3,07% 9-Komitet Wyborczy Wyborców Środowisk Gospodarczych i Spółdzielczości Mieszkaniowej "Przyszłość Przemyśla"
1,35% 10-Komitet Wyborczy Wyborców Stary Przemyśl
2,76% 12-Komitet Wyborczy Wyborców Autentyczna Inicjatywa Społeczna "Wspólny Przemyśl"
14,32% 13-Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
3,70% 14-Komitet Wyborczy Wyborców Społeczny Komitet Obrony Obywatela
5,71% 16-Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych RP
7,26% 17-Komitet Wyborczy Wyborców Stowarzyszeni dla Przemyśla
17,66% 18-Komitet Wyborczy Wyborców PRZEMYŚL RAZEM
1,43% pozostali
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział list w podziale mandatów
20,00% 1-Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
20,00% 3-Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
20,00% 8-Komitet Wyborczy Fundacja Wspierania Rozwoju Ziemi Przemyskiej "San"
20,00% 13-Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
20,00% 18-Komitet Wyborczy Wyborców PRZEMYŚL RAZEM
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Copyright © 2002 Wirtualna Polska