Wybory do rady miasta na prawach powiatu: wyniki głosowania i wyniki wyborów
Miasto Przemyśl, województwo podkarpackie
Okręg wyborczy nr 1
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Wybory do rad gmin i miast na prawach powiatu » Wyniki głosowania i wyniki wyborów » Woj. podkarpackie » Miasto Przemyśl » Okręg nr 1
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych rady miasta w okręgu

Dane okręgu

Numer okręgu
Granice okręgu-opis
Liczba mandatów
17


Listy kandydatów w okręgu

Numer i oznaczenie listy
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych w okręgu
Liczba otrzymanych mandatów
1-Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin907 11,911
2-Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej438 5,750
3-Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1406 18,462
8-Komitet Wyborczy Fundacja Wspierania Rozwoju Ziemi Przemyskiej "San"395 5,190
9-Komitet Wyborczy Wyborców Środowisk Gospodarczych i Spółdzielczości Mieszkaniowej "Przyszłość Przemyśla"413 5,420
10-Komitet Wyborczy Wyborców Stary Przemyśl87 1,140
11-Komitet Wyborczy Wyborców mgr inż. Macieja Małagowskiego42 0,550
12-Komitet Wyborczy Wyborców Autentyczna Inicjatywa Społeczna "Wspólny Przemyśl"215 2,820
13-Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość1338 17,572
14-Komitet Wyborczy Wyborców Społeczny Komitet Obrony Obywatela210 2,760
15-Komitet Wyborczy Wyborców Inicjatywa Obywatelska Bezrobotnych27 0,350
16-Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych RP151 1,980
17-Komitet Wyborczy Wyborców Stowarzyszeni dla Przemyśla855 11,231
18-Komitet Wyborczy Wyborców PRZEMYŚL RAZEM1131 14,851
Suma w skali okręgu7615100,007


Udział procentowy list w ogólnej liczbie głosów ważnych
11,91% 1-Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
5,75% 2-Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
18,46% 3-Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
5,19% 8-Komitet Wyborczy Fundacja Wspierania Rozwoju Ziemi Przemyskiej "San"
5,42% 9-Komitet Wyborczy Wyborców Środowisk Gospodarczych i Spółdzielczości Mieszkaniowej "Przyszłość Przemyśla"
1,14% 10-Komitet Wyborczy Wyborców Stary Przemyśl
2,82% 12-Komitet Wyborczy Wyborców Autentyczna Inicjatywa Społeczna "Wspólny Przemyśl"
17,57% 13-Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
2,76% 14-Komitet Wyborczy Wyborców Społeczny Komitet Obrony Obywatela
1,98% 16-Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych RP
11,23% 17-Komitet Wyborczy Wyborców Stowarzyszeni dla Przemyśla
14,85% 18-Komitet Wyborczy Wyborców PRZEMYŚL RAZEM
0,91% pozostali
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział list w podziale mandatów
14,29% 1-Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
28,57% 3-Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
28,57% 13-Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
14,29% 17-Komitet Wyborczy Wyborców Stowarzyszeni dla Przemyśla
14,29% 18-Komitet Wyborczy Wyborców PRZEMYŚL RAZEM
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Copyright © 2002 Wirtualna Polska