Wybory do rady gminy: wyniki głosowania i wyniki wyborów
Gmina Lubrza, powiat prudnicki, województwo opolskie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady gmin » Wyniki głosowania i wyniki wyborów » Woj. opolskie » Pow. prudnicki » Gm. Lubrza
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych rad gmin
Wyniki głosowania i wyniki wyborów bezpośrednich wójta/burmistrza/prezydenta miasta na poziomie gminy

Lista okręgów

Numer okręgu
Liczba uprawnionych
Liczba wydanych kart
Frekwencja
Liczba oddanych głosów
Liczba głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Liczba wybranych radnych
Liczba nie obsadzonych mandatów
Fakt przeprowadzenia głosowania
Okręg nr 1407260 63,88260252 96,9220TAK
Okręg nr 2155103 66,45102101 99,0210TAK
Okręg nr 3313176 56,23176174 98,8610TAK
Okręg nr 4203116 57,14116113 97,4110TAK
Okręg nr 5746474 63,54474460 97,0530TAK
Okręg nr 6357161 45,10161160 99,3810TAK
Okręg nr 7217118 54,38118118 100,0010TAK
Okręg nr 815093 62,009391 97,8510TAK
Okręg nr 9277160 57,76160151 94,3810TAK
Okręg nr 10653360 55,13360351 97,5030TAK
Suma w skali gminy3478202158,112020197197,57150 


Lista komitetów, które zgłosiły kandydatów do rad gmin

Numer list i nazwa komitetu
Liczba otrzymanych mandatów
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego4
8 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin1
9 - Komitet Wyborczy Wyborców Forum Samorządowe Powiatu Prudnickiego3
10 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej3
11 - Komitet Wyborczy "Fundusz dla wsi"0
12 - Komitet Wyborczy Wyborców Alicji Bilińskiej1
12 - Komitet Wyborczy Wyborców wsi Słoków - Andrzeja Gąsiora0
12 - Komitet Wyborczy Wyborców Stanisława Pawłowskiego0
12 - Komitet Wyborczy Wyborców Cz.Dacko1
13 - Komitet Wyborczy Wyborców wsi Lubrza0
14 - Komitet Wyborczy Wyborców Tylko Razem0
15 - Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Społeczny - Nasza Lubrza0
16 - Komitet Wyborczy Wyborców "Oświata Lubrza"0
17 - Komitet Wyborczy Wyborców Tadeusza Mizery1
Suma w skali gminy15


Udział komitetów w podziale mandatów
6,67% 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
26,67% 6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
6,67% 8 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
20,00% 9 - Komitet Wyborczy Wyborców Forum Samorządowe Powiatu Prudnickiego
20,00% 10 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
6,67% 12 - Komitet Wyborczy Wyborców Alicji Bilińskiej
6,67% 12 - Komitet Wyborczy Wyborców Cz.Dacko
6,67% 17 - Komitet Wyborczy Wyborców Tadeusza Mizery
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Lista wybranych radnych

Numer list i oznaczenie listy
Numer okręgu
Numer na liście
Dane osobowe radnego
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych w okręgu
Sposób wyboru
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa LudowegoOkręg nr 12HANUSIAK PIOTR 145 57,54wybrano większością głosów
9 - Komitet Wyborczy Wyborców Forum Samorządowe Powiatu PrudnickiegoOkręg nr 11ULMAN JÓZEF 78 30,95wybrano większością głosów
10 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej PolskiejOkręg nr 21SOBSTYL KRZYSZTOF 52 51,49wybrano większością głosów
9 - Komitet Wyborczy Wyborców Forum Samorządowe Powiatu PrudnickiegoOkręg nr 31SYNOWCZYŃSKI STANISŁAW 80 45,98wybrano większością głosów
12 - Komitet Wyborczy Wyborców Cz.DackoOkręg nr 41DACKO CZESŁAWA 41 36,28wybrano większością głosów
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa LudowegoOkręg nr 53SMOLEŃ ROBERT 194 42,17wybrano większością głosów
12 - Komitet Wyborczy Wyborców Alicji BilińskiejOkręg nr 51BILIŃSKA ALICJA 124 26,96wybrano większością głosów
17 - Komitet Wyborczy Wyborców Tadeusza MizeryOkręg nr 51MIZERA TADEUSZ 118 25,65wybrano większością głosów
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa LudowegoOkręg nr 61HOINKA JAN 85 53,13wybrano większością głosów
10 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej PolskiejOkręg nr 71BRYLAK JAN 93 78,81wybrano większością głosów
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa LudowegoOkręg nr 81ORLITA WIESŁAW 33 36,26wybrano większością głosów
9 - Komitet Wyborczy Wyborców Forum Samorządowe Powiatu PrudnickiegoOkręg nr 91KRAS MIECZYSŁAW JAN75 49,67wybrano większością głosów
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia PracyOkręg nr 101MOJAK DANIELA 132 37,61wybrano większością głosów
8 - Komitet Wyborczy Liga Polskich RodzinOkręg nr 101WRZESIEŃ TADEUSZ 126 35,90wybrano większością głosów
10 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej PolskiejOkręg nr 101BARCZYK RYSZARD HENRYK115 32,76wybrano większością głosów
Liczba wybranych radnych     15


Copyright © 2002 Wirtualna Polska