Wybory do rady gminy: wyniki głosowania i wyniki wyborów
Gmina Wyszków, powiat wyszkowski, województwo mazowieckie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady gmin » Wyniki głosowania i wyniki wyborów » Woj. mazowieckie » Pow. wyszkowski » Gm. Wyszków
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych rad gmin
Wyniki głosowania i wyniki wyborów bezpośrednich wójta/burmistrza/prezydenta miasta na poziomie gminy

Lista okręgów

Numer okręgu
Liczba uprawnionych
Liczba wydanych kart
Frekwencja
Liczba oddanych głosów
Liczba głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Liczba wybranych radnych
Liczba nie obsadzonych mandatów
Fakt przeprowadzenia głosowania
Okręg nr 175733427 45,2534233154 92,1460TAK
Okręg nr 287133725 42,7537253504 94,0770TAK
Okręg nr 3112774987 44,2249844633 92,9680TAK
Suma w skali gminy275631213944,04121321129193,07210 


Lista komitetów, które zgłosiły kandydatów do rad gmin

Numer list i nazwa komitetu
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Procent głosów ważnych względem sumy okręgów
Liczba otrzymanych mandatów
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1694 15,00 15,003
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego1224 10,84 10,841
8 - Komitet Wyborczy Wyborców "Ponad Podziałami "1067 9,45 9,452
9 - Komitet Wyborczy "PRZYMIERZE DLA WYSZKOWA - ROZWÓJ REGIONALNY"3061 27,11 27,117
10 - Komitet Wyborczy Wyborców Ziemia Wyszkowska2990 26,48 26,487
11 - Komitet Wyborczy Wyborców "WYSZKÓW 2002"1218 10,79 10,791
12 - Komitet Wyborczy Wyborców Wzajemnego Zaufania37 0,33 1,060
Suma w skali gminy11291100,0021


Udział procentowy komitetów w ogólnej liczbie głosów ważnych
15,00% 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
10,84% 6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
9,45% 8 - Komitet Wyborczy Wyborców "Ponad Podziałami "
27,11% 9 - Komitet Wyborczy "PRZYMIERZE DLA WYSZKOWA - ROZWÓJ REGIONALNY"
26,48% 10 - Komitet Wyborczy Wyborców Ziemia Wyszkowska
10,79% 11 - Komitet Wyborczy Wyborców "WYSZKÓW 2002"
0,33% pozostali
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział komitetów w podziale mandatów
14,29% 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
4,76% 6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
9,52% 8 - Komitet Wyborczy Wyborców "Ponad Podziałami "
33,33% 9 - Komitet Wyborczy "PRZYMIERZE DLA WYSZKOWA - ROZWÓJ REGIONALNY"
33,33% 10 - Komitet Wyborczy Wyborców Ziemia Wyszkowska
4,76% 11 - Komitet Wyborczy Wyborców "WYSZKÓW 2002"
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Lista wybranych radnych

Numer list i oznaczenie listy
Numer okręgu
Numer na liście
Dane osobowe radnego
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych w okręgu
Sposób wyboru
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa LudowegoOkręg nr 11WRÓBEL SŁAWOMIR 151 4,79wybrano większością głosów
9 - Komitet Wyborczy "PRZYMIERZE DLA WYSZKOWA - ROZWÓJ REGIONALNY"Okręg nr 11DUDZIK WŁADYSŁAW 250 7,93wybrano większością głosów
9 - Komitet Wyborczy "PRZYMIERZE DLA WYSZKOWA - ROZWÓJ REGIONALNY"Okręg nr 12BALA WŁADYSŁAW BENEDYKT129 4,09wybrano większością głosów
9 - Komitet Wyborczy "PRZYMIERZE DLA WYSZKOWA - ROZWÓJ REGIONALNY"Okręg nr 16FRĄCKIEWICZ BOGUSŁAW 216 6,85wybrano większością głosów
10 - Komitet Wyborczy Wyborców Ziemia WyszkowskaOkręg nr 11SZYMAŃSKI BOGDAN 280 8,88wybrano większością głosów
10 - Komitet Wyborczy Wyborców Ziemia WyszkowskaOkręg nr 18KATNER TADEUSZ JANUSZ100 3,17wybrano większością głosów
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia PracyOkręg nr 21GOŁĘBIEWSKI KAZIMIERZ 272 7,76wybrano większością głosów
8 - Komitet Wyborczy Wyborców "Ponad Podziałami "Okręg nr 21MACIOSZCZYK MIROSŁAW JAN163 4,65wybrano większością głosów
9 - Komitet Wyborczy "PRZYMIERZE DLA WYSZKOWA - ROZWÓJ REGIONALNY"Okręg nr 22MARCINIAK RYSZARD 171 4,88wybrano większością głosów
9 - Komitet Wyborczy "PRZYMIERZE DLA WYSZKOWA - ROZWÓJ REGIONALNY"Okręg nr 23ABRAMCZYK JAN 97 2,77wybrano większością głosów
10 - Komitet Wyborczy Wyborców Ziemia WyszkowskaOkręg nr 21CHODKOWSKI WOJCIECH 166 4,74wybrano większością głosów
10 - Komitet Wyborczy Wyborców Ziemia WyszkowskaOkręg nr 26ŁYSIK WOJCIECH GRZEGORZ192 5,48wybrano większością głosów
10 - Komitet Wyborczy Wyborców Ziemia WyszkowskaOkręg nr 28WARPAS ADAM 166 4,74wybrano większością głosów
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia PracyOkręg nr 31KUKWA DANUTA 127 2,74wybrano większością głosów
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia PracyOkręg nr 32DZIUBŁOWSKI JAN 210 4,53wybrano większością głosów
8 - Komitet Wyborczy Wyborców "Ponad Podziałami "Okręg nr 31WIŚNIEWSKI ZBIGNIEW 216 4,66wybrano większością głosów
9 - Komitet Wyborczy "PRZYMIERZE DLA WYSZKOWA - ROZWÓJ REGIONALNY"Okręg nr 31MALINOWSKI JAN 361 7,79wybrano większością głosów
9 - Komitet Wyborczy "PRZYMIERZE DLA WYSZKOWA - ROZWÓJ REGIONALNY"Okręg nr 32ARBASZEWSKI KRZYSZTOF STANISŁAW103 2,22wybrano większością głosów
10 - Komitet Wyborczy Wyborców Ziemia WyszkowskaOkręg nr 31BŁACHNIO ANDRZEJ TOMASZ157 3,39wybrano większością głosów
10 - Komitet Wyborczy Wyborców Ziemia WyszkowskaOkręg nr 33GIZIŃSKI MAREK ANDRZEJ187 4,04wybrano większością głosów
11 - Komitet Wyborczy Wyborców "WYSZKÓW 2002"Okręg nr 38KRAMEK JERZY 99 2,14wybrano większością głosów
Liczba wybranych radnych     21


Copyright © 2002 Wirtualna Polska