Wybory do rady gminy: wyniki głosowania i wyniki wyborów
Gmina Korczew, powiat siedlecki, województwo mazowieckie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady gmin » Wyniki głosowania i wyniki wyborów » Woj. mazowieckie » Pow. siedlecki » Gm. Korczew
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych rad gmin
Wyniki głosowania i wyniki wyborów bezpośrednich wójta/burmistrza/prezydenta miasta na poziomie gminy

Lista okręgów

Numer okręgu
Liczba uprawnionych
Liczba wydanych kart
Frekwencja
Liczba oddanych głosów
Liczba głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Liczba wybranych radnych
Liczba nie obsadzonych mandatów
Fakt przeprowadzenia głosowania
Okręg nr 1302144 47,68144131 90,9720TAK
Okręg nr 2319187 58,62187183 97,8620TAK
Okręg nr 3189115 60,85115113 98,2610TAK
Okręg nr 4565364 64,42364355 97,5330TAK
Okręg nr 517477 44,257772 93,5110TAK
Okręg nr 614386 60,148684 97,6710TAK
Okręg nr 7256128 50,00127125 98,4310TAK
Okręg nr 816884 50,008484 100,0010TAK
Okręg nr 911667 57,766764 95,5210TAK
Okręg nr 1010057 57,005754 94,7410TAK
Okręg nr 1120385 41,878582 96,4710TAK
Suma w skali gminy2535139454,991393134796,70150 


Lista komitetów, które zgłosiły kandydatów do rad gmin

Numer list i nazwa komitetu
Liczba otrzymanych mandatów
2 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej1
8 - Komitet Wyborczy Wyborców Sylwestra Kozłowskiego7
9 - Komitet Wyborczy Wyborców Jerzego Grabowskiego4
10 - Komitet Wyborczy Wyborców Ryszarda Kaczejko3
Suma w skali gminy15


Udział komitetów w podziale mandatów
6,67% 2 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
46,67% 8 - Komitet Wyborczy Wyborców Sylwestra Kozłowskiego
26,67% 9 - Komitet Wyborczy Wyborców Jerzego Grabowskiego
20,00% 10 - Komitet Wyborczy Wyborców Ryszarda Kaczejko
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Lista wybranych radnych

Numer list i oznaczenie listy
Numer okręgu
Numer na liście
Dane osobowe radnego
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych w okręgu
Sposób wyboru
8 - Komitet Wyborczy Wyborców Sylwestra KozłowskiegoOkręg nr 11CHWEDORCZUK MARIOLA 53 40,46wybrano większością głosów
8 - Komitet Wyborczy Wyborców Sylwestra KozłowskiegoOkręg nr 12WOJCIESZUK JADWIGA 51 38,93wybrano większością głosów
2 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej PolskiejOkręg nr 22JURCZAK ANDRZEJ 58 31,69wybrano większością głosów
10 - Komitet Wyborczy Wyborców Ryszarda KaczejkoOkręg nr 21WASILEWSKI ANDRZEJ 69 37,70wybrano większością głosów
8 - Komitet Wyborczy Wyborców Sylwestra KozłowskiegoOkręg nr 31BARCELUK STANISŁAW 70 61,95wybrano większością głosów
8 - Komitet Wyborczy Wyborców Sylwestra KozłowskiegoOkręg nr 41WÓJCIK STANISŁAW 132 37,18wybrano większością głosów
9 - Komitet Wyborczy Wyborców Jerzego GrabowskiegoOkręg nr 43HARDEJEWICZ WOJCIECH JÓZEF111 31,27wybrano większością głosów
10 - Komitet Wyborczy Wyborców Ryszarda KaczejkoOkręg nr 41SADOWA HELENA 118 33,24wybrano większością głosów
8 - Komitet Wyborczy Wyborców Sylwestra KozłowskiegoOkręg nr 51WASILCZUK SŁAWOMIR 35 48,61wybrano większością głosów
8 - Komitet Wyborczy Wyborców Sylwestra KozłowskiegoOkręg nr 61SIENICKA KATARZYNA 48 57,14wybrano większością głosów
9 - Komitet Wyborczy Wyborców Jerzego GrabowskiegoOkręg nr 71URBAN PAWEŁ MACIEJ61 48,80wybrano większością głosów
9 - Komitet Wyborczy Wyborców Jerzego GrabowskiegoOkręg nr 81KOZAK JERZY 45 53,57wybrano większością głosów
9 - Komitet Wyborczy Wyborców Jerzego GrabowskiegoOkręg nr 91NIELIPIŃSKI LESZEK WITOLD42 65,63wybrano większością głosów
10 - Komitet Wyborczy Wyborców Ryszarda KaczejkoOkręg nr 101BUJALSKI JAN KRYSTYN35 64,81wybrano większością głosów
8 - Komitet Wyborczy Wyborców Sylwestra KozłowskiegoOkręg nr 111SIENICA SZCZEPAN 37 45,12wybrano większością głosów
Liczba wybranych radnych     15


Copyright © 2002 Wirtualna Polska