Wybory do rady gminy: wyniki głosowania i wyniki wyborów
Gmina Ciechanów, powiat ciechanowski, województwo mazowieckie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady gmin » Wyniki głosowania i wyniki wyborów » Woj. mazowieckie » Pow. ciechanowski » Gm. Ciechanów
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych rad gmin
Wyniki głosowania i wyniki wyborów bezpośrednich wójta/burmistrza/prezydenta miasta na poziomie gminy

Lista okręgów

Numer okręgu
Liczba uprawnionych
Liczba wydanych kart
Frekwencja
Liczba oddanych głosów
Liczba głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Liczba wybranych radnych
Liczba nie obsadzonych mandatów
Fakt przeprowadzenia głosowania
Okręg nr 1149656708 44,8267016295 93,9480TAK
Okręg nr 2101124367 43,1943664185 95,8560TAK
Okręg nr 3114995055 43,9650494711 93,3170TAK
Suma w skali gminy365761613044,10161161519194,26210 


Lista komitetów, które zgłosiły kandydatów do rad gmin

Numer list i nazwa komitetu
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Procent głosów ważnych względem sumy okręgów
Liczba otrzymanych mandatów
2 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej1192 7,85 7,851
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy4003 26,35 26,357
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego1715 11,29 11,292
8 - Komitet Wyborczy Wyborców "Ciechanowskie Bezpartyjne Ugrupowanie Wyborcze"1768 11,64 11,642
9 - Komitet Wyborczy Wyborców Po Prawo i Samorządność1987 13,08 13,083
10 - Komitet Wyborczy Wyborców "Ciechanowskie Forum Dialogu"1827 12,03 12,032
11 - Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Samorządowa "Porozumienie"2587 17,03 17,034
12 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin112 0,74 1,780
Suma w skali gminy15191100,0021


Udział procentowy komitetów w ogólnej liczbie głosów ważnych
7,85% 2 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
26,35% 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
11,29% 6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
11,64% 8 - Komitet Wyborczy Wyborców "Ciechanowskie Bezpartyjne Ugrupowanie Wyborcze"
13,08% 9 - Komitet Wyborczy Wyborców Po Prawo i Samorządność
12,03% 10 - Komitet Wyborczy Wyborców "Ciechanowskie Forum Dialogu"
17,03% 11 - Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Samorządowa "Porozumienie"
0,74% pozostali
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział komitetów w podziale mandatów
4,76% 2 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
33,33% 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
9,52% 6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
9,52% 8 - Komitet Wyborczy Wyborców "Ciechanowskie Bezpartyjne Ugrupowanie Wyborcze"
14,29% 9 - Komitet Wyborczy Wyborców Po Prawo i Samorządność
9,52% 10 - Komitet Wyborczy Wyborców "Ciechanowskie Forum Dialogu"
19,05% 11 - Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Samorządowa "Porozumienie"
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Lista wybranych radnych

Numer list i oznaczenie listy
Numer okręgu
Numer na liście
Dane osobowe radnego
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych w okręgu
Sposób wyboru
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia PracyOkręg nr 11STRYCZYŃSKI MARCIN PIOTR772 12,26wybrano większością głosów
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia PracyOkręg nr 12SKWARSKI MAREK 191 3,03wybrano większością głosów
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia PracyOkręg nr 14MICHALSKI LECH 139 2,21wybrano większością głosów
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa LudowegoOkręg nr 11CZAPLICKI JANUSZ 428 6,80wybrano większością głosów
8 - Komitet Wyborczy Wyborców "Ciechanowskie Bezpartyjne Ugrupowanie Wyborcze"Okręg nr 13BUKOWSKA AGNIESZKA STEFANIA146 2,32wybrano większością głosów
9 - Komitet Wyborczy Wyborców Po Prawo i SamorządnośćOkręg nr 14GŁADYSZ EWA 257 4,08wybrano większością głosów
10 - Komitet Wyborczy Wyborców "Ciechanowskie Forum Dialogu"Okręg nr 12BROZDOWSKI GRZEGORZ 155 2,46wybrano większością głosów
11 - Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Samorządowa "Porozumienie"Okręg nr 114WALCZAK SŁAWOMIR MICHAŁ154 2,45wybrano większością głosów
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia PracyOkręg nr 22STĘPKOWSKI ADAM 174 4,16wybrano większością głosów
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia PracyOkręg nr 24STAŃCZAK ZENON 232 5,54wybrano większością głosów
8 - Komitet Wyborczy Wyborców "Ciechanowskie Bezpartyjne Ugrupowanie Wyborcze"Okręg nr 26KĘSIK STANISŁAW 160 3,82wybrano większością głosów
9 - Komitet Wyborczy Wyborców Po Prawo i SamorządnośćOkręg nr 21WARDZIŃSKI WALDEMAR 213 5,09wybrano większością głosów
10 - Komitet Wyborczy Wyborców "Ciechanowskie Forum Dialogu"Okręg nr 22DĄBROWSKI ZDZISŁAW 203 4,85wybrano większością głosów
11 - Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Samorządowa "Porozumienie"Okręg nr 211PIASECKA BARBARA JANINA290 6,93wybrano większością głosów
2 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej PolskiejOkręg nr 31ROLBIECKI ANDRZEJ ZDZISŁAW196 4,16wybrano większością głosów
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia PracyOkręg nr 31GAJCZYK URSZULA MONIKA168 3,57wybrano większością głosów
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia PracyOkręg nr 32KUREK STANISŁAW 178 3,78wybrano większością głosów
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa LudowegoOkręg nr 31ŻAGIEL STEFAN JAN108 2,29wybrano większością głosów
9 - Komitet Wyborczy Wyborców Po Prawo i SamorządnośćOkręg nr 34MOSAKOWSKI MAREK ROMAN62 1,32wybrano większością głosów
11 - Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Samorządowa "Porozumienie"Okręg nr 33CZYŻEWSKI ANDRZEJ 180 3,82wybrano większością głosów
11 - Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Samorządowa "Porozumienie"Okręg nr 312SOBOTKO RYSZARD SŁAWOMIR171 3,63wybrano większością głosów
Liczba wybranych radnych     21


Copyright © 2002 Wirtualna Polska