Wybory do rady gminy: wyniki głosowania i wyniki wyborów
Gmina Olkusz, powiat olkuski, województwo małopolskie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady gmin » Wyniki głosowania i wyniki wyborów » Woj. małopolskie » Pow. olkuski » Gm. Olkusz
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych rad gmin
Wyniki głosowania i wyniki wyborów bezpośrednich wójta/burmistrza/prezydenta miasta na poziomie gminy

Lista okręgów

Numer okręgu
Liczba uprawnionych
Liczba wydanych kart
Frekwencja
Liczba oddanych głosów
Liczba głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Liczba wybranych radnych
Liczba nie obsadzonych mandatów
Fakt przeprowadzenia głosowania
Okręg nr 192344236 45,8742343991 94,2650TAK
Okręg nr 2101744095 40,2540913854 94,2160TAK
Okręg nr 3123744698 37,9746914500 95,9370TAK
Okręg nr 488054111 46,6941113846 93,5550TAK
Suma w skali gminy405871714042,23171271619194,53230 


Lista komitetów, które zgłosiły kandydatów do rad gmin

Numer list i nazwa komitetu
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Procent głosów ważnych względem sumy okręgów
Liczba otrzymanych mandatów
1 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin1058 6,53 8,571
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy5561 34,35 34,3510
8 - Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Obywatelskie4232 26,14 26,148
9 - Komitet Wyborczy Wyborców "Porozumienie - Samorząd 2002"2337 14,43 14,433
10 - Komitet Wyborczy Wyborców Blok Ludowo - Społeczny1626 10,04 10,041
11 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej1183 7,31 7,310
12 - Komitet Wyborczy Wyborców Ziemi Olkuskiej194 1,20 5,030
Suma w skali gminy16191100,0023


Udział procentowy komitetów w ogólnej liczbie głosów ważnych
6,53% 1 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
34,35% 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
26,14% 8 - Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Obywatelskie
14,43% 9 - Komitet Wyborczy Wyborców "Porozumienie - Samorząd 2002"
10,04% 10 - Komitet Wyborczy Wyborców Blok Ludowo - Społeczny
7,31% 11 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
1,20% 12 - Komitet Wyborczy Wyborców Ziemi Olkuskiej
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział komitetów w podziale mandatów
4,35% 1 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
43,48% 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
34,78% 8 - Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Obywatelskie
13,04% 9 - Komitet Wyborczy Wyborców "Porozumienie - Samorząd 2002"
4,35% 10 - Komitet Wyborczy Wyborców Blok Ludowo - Społeczny
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Lista wybranych radnych

Numer list i oznaczenie listy
Numer okręgu
Numer na liście
Dane osobowe radnego
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych w okręgu
Sposób wyboru
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia PracyOkręg nr 11SOCHACKI JERZY 184 4,61wybrano większością głosów
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia PracyOkręg nr 12KULAWIK LUCYNA 313 7,84wybrano większością głosów
8 - Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie ObywatelskieOkręg nr 11KUCHARZYK JAN WŁADYSŁAW149 3,73wybrano większością głosów
8 - Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie ObywatelskieOkręg nr 18RZEPKA DARIUSZ KAROL137 3,43wybrano większością głosów
9 - Komitet Wyborczy Wyborców "Porozumienie - Samorząd 2002"Okręg nr 12OSUCH LESZEK KAZIMIERZ296 7,42wybrano większością głosów
1 - Komitet Wyborczy Liga Polskich RodzinOkręg nr 21JAŁOWIEC JADWIGA 82 2,13wybrano większością głosów
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia PracyOkręg nr 21SZLACHTA JÓZEF 192 4,98wybrano większością głosów
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia PracyOkręg nr 24DRAPACZ ANDRZEJ 199 5,16wybrano większością głosów
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia PracyOkręg nr 25WADAS WOJCIECH 350 9,08wybrano większością głosów
8 - Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie ObywatelskieOkręg nr 21GŁUCH WOJCIECH ALEKSANDER388 10,07wybrano większością głosów
8 - Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie ObywatelskieOkręg nr 26GUMÓŁKA TADEUSZ JAN122 3,17wybrano większością głosów
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia PracyOkręg nr 31SZNAJDER ROMUALD 272 6,04wybrano większością głosów
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia PracyOkręg nr 32CHŁOSTA WACŁAW 439 9,76wybrano większością głosów
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia PracyOkręg nr 33TRZCIONKOWSKI MAREK 412 9,16wybrano większością głosów
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia PracyOkręg nr 311HERZYK ROBERT 233 5,18wybrano większością głosów
8 - Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie ObywatelskieOkręg nr 31MITKA WŁADYSŁAW WOJCIECH173 3,84wybrano większością głosów
8 - Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie ObywatelskieOkręg nr 37KAZIBUT EWA MARIA138 3,07wybrano większością głosów
9 - Komitet Wyborczy Wyborców "Porozumienie - Samorząd 2002"Okręg nr 31SZOTA LESZEK KAZIMIERZ168 3,73wybrano większością głosów
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia PracyOkręg nr 44SOLECKI ZDZISŁAW 197 5,12wybrano większością głosów
8 - Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie ObywatelskieOkręg nr 42ĆWIĘCZEK APOLINARY TOMASZ192 4,99wybrano większością głosów
8 - Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie ObywatelskieOkręg nr 45KONDEK WŁODZIMIERZ SZCZEPAN273 7,10wybrano większością głosów
9 - Komitet Wyborczy Wyborców "Porozumienie - Samorząd 2002"Okręg nr 42LASOŃ RYSZARD ZBIGNIEW230 5,98wybrano większością głosów
10 - Komitet Wyborczy Wyborców Blok Ludowo - SpołecznyOkręg nr 48SZUMERA EDWARD 167 4,34wybrano większością głosów
Liczba wybranych radnych     23


Copyright © 2002 Wirtualna Polska