Wybory do rady gminy: wyniki głosowania i wyniki wyborów
Gmina Klucze, powiat olkuski, województwo małopolskie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady gmin » Wyniki głosowania i wyniki wyborów » Woj. małopolskie » Pow. olkuski » Gm. Klucze
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych rad gmin
Wyniki głosowania i wyniki wyborów bezpośrednich wójta/burmistrza/prezydenta miasta na poziomie gminy

Lista okręgów

Numer okręgu
Liczba uprawnionych
Liczba wydanych kart
Frekwencja
Liczba oddanych głosów
Liczba głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Liczba wybranych radnych
Liczba nie obsadzonych mandatów
Fakt przeprowadzenia głosowania
Okręg nr 138911836 47,1918331771 96,6250TAK
Okręg nr 21338657 49,10656632 96,3420TAK
Okręg nr 37650 0,0000 0,0010NIE
Okręg nr 4926344 37,15344331 96,2210TAK
Okręg nr 51178646 54,84646637 98,6110TAK
Okręg nr 6725428 59,03428420 98,1310TAK
Okręg nr 71472775 52,65775760 98,0620TAK
Okręg nr 8810566 69,88566560 98,9410TAK
Okręg nr 9763405 53,08405397 98,0210TAK
Suma w skali gminy11868565747,675653550897,43150 


Lista komitetów, które zgłosiły kandydatów do rad gmin

Numer list i nazwa komitetu
Liczba otrzymanych mandatów
1 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin0
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy5
8 - Komitet Wyborczy Wyborców "NIEZALEŻNI"1
9 - Komitet Wyborczy Wyborców Blok Ludowo - Społeczny1
10 - Komitet Wyborczy Wyborców "Porozumienie - Samorząd 2002"0
11 - Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Obywatelskie1
12 - Komitet Wyborczy Wyborców "Nasza Wieś - wspólny cel"0
12 - Komitet Wyborczy Wyborców "Nowa Era Klucz"0
12 - Komitet Wyborczy Wyborców "Sołtysa Krzywopłot"0
12 - Komitet Wyborczy Wyborców Pawła Mrówki0
12 - Komitet Wyborczy Wyborców "Perspektywa"0
12 - Komitet Wyborczy Wyborców "Nasza Wieś"0
12 - Komitet Wyborczy Wyborców "Pojednanie Cieślin"0
13 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej0
13 - Komitet Wyborczy Wyborców "Społeczny Komitet Odnowy"0
13 - Komitet Wyborczy Wyborców S. Noconia0
13 - Komitet Wyborczy Wyborców Centuria0
13 - Komitet Wyborczy Wyborców "Bratnie wsie - wspólny cel"1
13 - Komitet Wyborczy Wyborców "Nasza Wieś - nasze sprawy"1
14 - Komitet Wyborczy Wyborców "Na Rzecz Chechła"0
14 - Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Wieś - Nasze Troski1
14 - Komitet Wyborczy Wyborców "Wolne Klucze"0
14 - Komitet Wyborczy Wyborców "Ziemia Bydlińska"1
14 - Komitet Wyborczy Wyborców "Rozwoju wsi"0
14 - Komitet Wyborczy Wyborców "NOWI" Niezależna Obrona Wiejskich Interesów0
15 - Komitet Wyborczy Wyborców "OSIEDLE"1
15 - Komitet Wyborczy Wyborców "Solidność"0
15 - Komitet Wyborczy Wyborców "Razem z Wami"1
16 - Komitet Wyborczy Wyborców "PRZYSZŁOŚĆ"0
16 - Komitet Wyborczy Wyborców "Solidni"0
16 - Komitet Wyborczy Wyborców Kwaśniowa Górnego, Dolnego i Huciska0
17 - Komitet Wyborczy Wyborców "Zieloni"0
17 - Komitet Wyborczy Wyborców "Żak"0
18 - Komitet Wyborczy Wyborców "Porozumienie"0
19 - Komitet Wyborczy Wyborców "Tu i Teraz"0
20 - Komitet Wyborczy Wyborców Z. Stawowskiego1
Suma w skali gminy15


Udział komitetów w podziale mandatów
33,33% 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
6,67% 8 - Komitet Wyborczy Wyborców "NIEZALEŻNI"
6,67% 9 - Komitet Wyborczy Wyborców Blok Ludowo - Społeczny
6,67% 11 - Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Obywatelskie
6,67% 13 - Komitet Wyborczy Wyborców "Bratnie wsie - wspólny cel"
6,67% 13 - Komitet Wyborczy Wyborców "Nasza Wieś - nasze sprawy"
6,67% 14 - Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Wieś - Nasze Troski
6,67% 14 - Komitet Wyborczy Wyborców "Ziemia Bydlińska"
6,67% 15 - Komitet Wyborczy Wyborców "OSIEDLE"
6,67% 15 - Komitet Wyborczy Wyborców "Razem z Wami"
6,67% 20 - Komitet Wyborczy Wyborców Z. Stawowskiego
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Lista wybranych radnych

Numer list i oznaczenie listy
Numer okręgu
Numer na liście
Dane osobowe radnego
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych w okręgu
Sposób wyboru
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia PracyOkręg nr 13TREPKA KRYSTYNA 339 19,14wybrano większością głosów
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia PracyOkręg nr 14SROCZYŃSKI STANISŁAW 525 29,64wybrano większością głosów
13 - Komitet Wyborczy Wyborców "Nasza Wieś - nasze sprawy"Okręg nr 11WĄS BARBARA 459 25,92wybrano większością głosów
15 - Komitet Wyborczy Wyborców "OSIEDLE"Okręg nr 11RAK TADEUSZ 627 35,40wybrano większością głosów
20 - Komitet Wyborczy Wyborców Z. StawowskiegoOkręg nr 11STAWOWSKI ZDZISŁAW 333 18,80wybrano większością głosów
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia PracyOkręg nr 21BINEK MAŁGORZATA 214 33,86wybrano większością głosów
15 - Komitet Wyborczy Wyborców "Razem z Wami"Okręg nr 21KACZMARCZYK JÓZEF 197 31,17wybrano większością głosów
9 - Komitet Wyborczy Wyborców Blok Ludowo - SpołecznyOkręg nr 31ŁADOŃ HALINA 0 0,00bez głosowania
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia PracyOkręg nr 41DZIECHCIEWICZ HENRYK 161 48,64wybrano większością głosów
11 - Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie ObywatelskieOkręg nr 51SOJKA JERZY ZDZISŁAW120 18,84wybrano większością głosów
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia PracyOkręg nr 61MRÓWKA ALEKSANDER 186 44,29wybrano większością głosów
8 - Komitet Wyborczy Wyborców "NIEZALEŻNI"Okręg nr 71ARNOLD WALDEMAR JERZY309 40,66wybrano większością głosów
14 - Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Wieś - Nasze TroskiOkręg nr 71CIEMPKA REGINA 201 26,45wybrano większością głosów
13 - Komitet Wyborczy Wyborców "Bratnie wsie - wspólny cel"Okręg nr 81ADAMSKI JANUSZ ZYGMUNT282 50,36wybrano większością głosów
14 - Komitet Wyborczy Wyborców "Ziemia Bydlińska"Okręg nr 91PAŚ BOGUSŁAW 159 40,05wybrano większością głosów
Liczba wybranych radnych     15


Copyright © 2002 Wirtualna Polska