Wybory do rady gminy: wyniki głosowania i wyniki wyborów
Gmina Nowy Targ gm., powiat nowotarski, województwo małopolskie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady gmin » Wyniki głosowania i wyniki wyborów » Woj. małopolskie » Pow. nowotarski » Gm. Nowy Targ gm.
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych rad gmin
Wyniki głosowania i wyniki wyborów bezpośrednich wójta/burmistrza/prezydenta miasta na poziomie gminy

Lista okręgów

Numer okręgu
Liczba uprawnionych
Liczba wydanych kart
Frekwencja
Liczba oddanych głosów
Liczba głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Liczba wybranych radnych
Liczba nie obsadzonych mandatów
Fakt przeprowadzenia głosowania
Okręg nr 153492445 45,7124312250 92,5570TAK
Okręg nr 258402834 48,5328332623 92,5980TAK
Okręg nr 342031695 40,3316941607 94,8660TAK
Suma w skali gminy15392697445,316958648093,13210 


Lista komitetów, które zgłosiły kandydatów do rad gmin

Numer list i nazwa komitetu
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Procent głosów ważnych względem sumy okręgów
Liczba otrzymanych mandatów
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego932 14,38 14,383
8 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej216 3,33 5,600
9 - Komitet Wyborczy Związku Podhalan2300 35,49 35,498
10 - Komitet Wyborczy Wyborców "SAMORZĄDNOŚĆ WIEJSKA"3032 46,79 46,7910
Suma w skali gminy6480100,0021


Udział procentowy komitetów w ogólnej liczbie głosów ważnych
14,38% 6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
3,33% 8 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
35,49% 9 - Komitet Wyborczy Związku Podhalan
46,79% 10 - Komitet Wyborczy Wyborców "SAMORZĄDNOŚĆ WIEJSKA"
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział komitetów w podziale mandatów
14,29% 6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
38,10% 9 - Komitet Wyborczy Związku Podhalan
47,62% 10 - Komitet Wyborczy Wyborców "SAMORZĄDNOŚĆ WIEJSKA"
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Lista wybranych radnych

Numer list i oznaczenie listy
Numer okręgu
Numer na liście
Dane osobowe radnego
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych w okręgu
Sposób wyboru
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa LudowegoOkręg nr 11WAKSMUNDZKI STANISŁAW ZBIGNIEW82 3,64wybrano większością głosów
9 - Komitet Wyborczy Związku PodhalanOkręg nr 11NOWAK WOJCIECH MAREK350 15,56wybrano większością głosów
9 - Komitet Wyborczy Związku PodhalanOkręg nr 12JACHYMIAK JACEK MACIEJ111 4,93wybrano większością głosów
9 - Komitet Wyborczy Związku PodhalanOkręg nr 15WAKSMUNDZKI STANISŁAW 297 13,20wybrano większością głosów
10 - Komitet Wyborczy Wyborców "SAMORZĄDNOŚĆ WIEJSKA"Okręg nr 12ŁAPCZYŃSKI WŁADYSŁAW 166 7,38wybrano większością głosów
10 - Komitet Wyborczy Wyborców "SAMORZĄDNOŚĆ WIEJSKA"Okręg nr 13LEŚNICKI JAN 174 7,73wybrano większością głosów
10 - Komitet Wyborczy Wyborców "SAMORZĄDNOŚĆ WIEJSKA"Okręg nr 14RADECKI STANISŁAW 168 7,47wybrano większością głosów
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa LudowegoOkręg nr 21SZUMAL GABRIEL STANISŁAW129 4,92wybrano większością głosów
9 - Komitet Wyborczy Związku PodhalanOkręg nr 21BUŁA STANISŁAW 164 6,25wybrano większością głosów
9 - Komitet Wyborczy Związku PodhalanOkręg nr 24JANOS JÓZEF 129 4,92wybrano większością głosów
9 - Komitet Wyborczy Związku PodhalanOkręg nr 26WROCŁAWIAK MIECZYSŁAW FRANCISZEK136 5,18wybrano większością głosów
10 - Komitet Wyborczy Wyborców "SAMORZĄDNOŚĆ WIEJSKA"Okręg nr 22KLUKOSZOWSKI JÓZEF 161 6,14wybrano większością głosów
10 - Komitet Wyborczy Wyborców "SAMORZĄDNOŚĆ WIEJSKA"Okręg nr 24SZUMAL STANISŁAW 137 5,22wybrano większością głosów
10 - Komitet Wyborczy Wyborców "SAMORZĄDNOŚĆ WIEJSKA"Okręg nr 210CHOWANIAK ROBERT 208 7,93wybrano większością głosów
10 - Komitet Wyborczy Wyborców "SAMORZĄDNOŚĆ WIEJSKA"Okręg nr 211TOMASZKOWICZ FRANCISZEK 145 5,53wybrano większością głosów
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa LudowegoOkręg nr 31PARZYGNAT WIESŁAW 62 3,86wybrano większością głosów
9 - Komitet Wyborczy Związku PodhalanOkręg nr 31SAGUŁA STEFAN 97 6,04wybrano większością głosów
9 - Komitet Wyborczy Związku PodhalanOkręg nr 32HAJNOS ADAM JÓZEF123 7,65wybrano większością głosów
10 - Komitet Wyborczy Wyborców "SAMORZĄDNOŚĆ WIEJSKA"Okręg nr 31PLEWA WACŁAW 123 7,65wybrano większością głosów
10 - Komitet Wyborczy Wyborców "SAMORZĄDNOŚĆ WIEJSKA"Okręg nr 33SZELIGA STANISŁAW 158 9,83wybrano większością głosów
10 - Komitet Wyborczy Wyborców "SAMORZĄDNOŚĆ WIEJSKA"Okręg nr 36KOWALKOWSKI JÓZEF 107 6,66wybrano większością głosów
Liczba wybranych radnych     21


Copyright © 2002 Wirtualna Polska