Wybory do rady gminy: wyniki głosowania i wyniki wyborów
Gmina Brzesko, powiat brzeski, województwo małopolskie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady gmin » Wyniki głosowania i wyniki wyborów » Woj. małopolskie » Pow. brzeski » Gm. Brzesko
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych rad gmin
Wyniki głosowania i wyniki wyborów bezpośrednich wójta/burmistrza/prezydenta miasta na poziomie gminy

Lista okręgów

Numer okręgu
Liczba uprawnionych
Liczba wydanych kart
Frekwencja
Liczba oddanych głosów
Liczba głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Liczba wybranych radnych
Liczba nie obsadzonych mandatów
Fakt przeprowadzenia głosowania
Okręg nr 163702941 46,1729372731 92,9950TAK
Okręg nr 272073276 45,4632743096 94,5660TAK
Okręg nr 364202490 38,7924892304 92,5750TAK
Okręg nr 466173041 45,9630392845 93,6250TAK
Suma w skali gminy266141174844,14117391097693,50210 


Lista komitetów, które zgłosiły kandydatów do rad gmin

Numer list i nazwa komitetu
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Procent głosów ważnych względem sumy okręgów
Liczba otrzymanych mandatów
1 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin1145 10,43 13,202
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy2242 20,43 20,434
9 - Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Samorządowa3731 33,99 33,999
10 - Komitet Wyborczy Wyborców "GOSPODARNI RAZEM"1612 14,69 14,692
11 - Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Inicjatyw Samorządowych2098 19,11 19,114
12 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej148 1,35 6,420
Suma w skali gminy10976100,0021


Udział procentowy komitetów w ogólnej liczbie głosów ważnych
10,43% 1 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
20,43% 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
33,99% 9 - Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Samorządowa
14,69% 10 - Komitet Wyborczy Wyborców "GOSPODARNI RAZEM"
19,11% 11 - Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Inicjatyw Samorządowych
1,35% 12 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział komitetów w podziale mandatów
9,52% 1 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
19,05% 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
42,86% 9 - Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Samorządowa
9,52% 10 - Komitet Wyborczy Wyborców "GOSPODARNI RAZEM"
19,05% 11 - Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Inicjatyw Samorządowych
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Lista wybranych radnych

Numer list i oznaczenie listy
Numer okręgu
Numer na liście
Dane osobowe radnego
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych w okręgu
Sposób wyboru
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia PracyOkręg nr 19SPROSKI KAZIMIERZ 104 3,81wybrano większością głosów
9 - Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota SamorządowaOkręg nr 19KUCIA MARIA 134 4,91wybrano większością głosów
9 - Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota SamorządowaOkręg nr 110BRZESKA-LEBIECKA AGATA 112 4,10wybrano większością głosów
10 - Komitet Wyborczy Wyborców "GOSPODARNI RAZEM"Okręg nr 11DUDZIŃSKI KRZYSZTOF 186 6,81wybrano większością głosów
11 - Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Inicjatyw SamorządowychOkręg nr 16KRAMER JADWIGA 100 3,66wybrano większością głosów
1 - Komitet Wyborczy Liga Polskich RodzinOkręg nr 23DRUŻKOWSKA-CADER JANINA 156 5,04wybrano większością głosów
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia PracyOkręg nr 23KNAGA EDWARD 99 3,20wybrano większością głosów
9 - Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota SamorządowaOkręg nr 21KUSIAK JAN 132 4,26wybrano większością głosów
9 - Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota SamorządowaOkręg nr 22PASIERB TADEUSZ 138 4,46wybrano większością głosów
10 - Komitet Wyborczy Wyborców "GOSPODARNI RAZEM"Okręg nr 21OJCZYK KRZYSZTOF 220 7,11wybrano większością głosów
11 - Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Inicjatyw SamorządowychOkręg nr 24KUBAS JÓZEF 179 5,78wybrano większością głosów
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia PracyOkręg nr 33GRODNY ZDZISŁAW 77 3,34wybrano większością głosów
9 - Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota SamorządowaOkręg nr 31WARZECHA APOLONIA 258 11,20wybrano większością głosów
9 - Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota SamorządowaOkręg nr 34STACHOWICZ BARBARA 136 5,90wybrano większością głosów
9 - Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota SamorządowaOkręg nr 35PIKUŁA LECH 171 7,42wybrano większością głosów
11 - Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Inicjatyw SamorządowychOkręg nr 31MASTALERZ ZBIGNIEW 139 6,03wybrano większością głosów
1 - Komitet Wyborczy Liga Polskich RodzinOkręg nr 41KĄDZIOŁKA-KUKUROWSKA ANNA 139 4,89wybrano większością głosów
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia PracyOkręg nr 47MILEWSKI STANISŁAW 122 4,29wybrano większością głosów
9 - Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota SamorządowaOkręg nr 42WARESIAK JAN 194 6,82wybrano większością głosów
9 - Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota SamorządowaOkręg nr 43MIGDAŁ STANISŁAW 186 6,54wybrano większością głosów
11 - Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Inicjatyw SamorządowychOkręg nr 41TURLEJ STANISŁAW 134 4,71wybrano większością głosów
Liczba wybranych radnych     21


Copyright © 2002 Wirtualna Polska