Wybory do rady miasta na prawach powiatu: wyniki głosowania i wyniki wyborów
Miasto Kraków, województwo małopolskie
Okręg wyborczy nr 7
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Wybory do rad gmin i miast na prawach powiatu » Wyniki głosowania i wyniki wyborów » Woj. małopolskie » Miasto Kraków » Okręg nr 7
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych rady miasta w okręgu

Dane okręgu

Numer okręgu
Granice okręgu-opis
Liczba mandatów
77


Listy kandydatów w okręgu

Numer i oznaczenie listy
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych w okręgu
Liczba otrzymanych mandatów
1-Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin5381 19,942
3-Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy5118 18,962
8-Komitet Wyborczy Wyborców Krakowska Platforma Samorządowa1470 5,450
9-Komitet Wyborczy Wyborców " Niezależny"181 0,670
10-Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość6320 23,422
12-Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej1461 5,410
13-Komitet Wyborczy Wyborców Profesora Jerzego Vetulaniego222 0,820
14-Komitet Wyborczy Krakowskiego Porozumienia Mieszkańców163 0,600
15-Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej2294 8,500
16-Komitet Wyborczy Wyborców Wojciecha Obtułowicza63 0,230
17-Komitet Wyborczy Wyborców: "Twoje Miasto" Obywatelski Komitet Wyborczy Wyborców Józefa Lassoty2365 8,761
18-Komitet Wyborczy Wyborców Zielony Kraków - Miasto Nadziei271 1,000
19-Komitet Wyborczy Wyborców Niezależnego Forum Oświaty i Wychowania178 0,660
20-Komitet Wyborczy Wyborców "Legiony Nadziei"32 0,120
21-Komitet Wyborczy Wyborców "Samorządna Polska"168 0,620
22-Ponadpartyjny Komitet Wyborczy Wyborców "Przyjazny Kraków"678 2,510
24-Komitet Wyborczy Wyborców "Małopolskie Forum Kobiet"528 1,960
25-Komitet Wyborczy Wyborców Krakowska Koalicja Kobiet97 0,360
Suma w skali okręgu26990100,007


Udział procentowy list w ogólnej liczbie głosów ważnych
19,94% 1-Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
18,96% 3-Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
5,45% 8-Komitet Wyborczy Wyborców Krakowska Platforma Samorządowa
23,42% 10-Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
5,41% 12-Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
8,50% 15-Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej
8,76% 17-Komitet Wyborczy Wyborców: "Twoje Miasto" Obywatelski Komitet Wyborczy Wyborców Józefa Lassoty
1,00% 18-Komitet Wyborczy Wyborców Zielony Kraków - Miasto Nadziei
2,51% 22-Ponadpartyjny Komitet Wyborczy Wyborców "Przyjazny Kraków"
1,96% 24-Komitet Wyborczy Wyborców "Małopolskie Forum Kobiet"
4,09% pozostali
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział list w podziale mandatów
28,57% 1-Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
28,57% 3-Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
28,57% 10-Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
14,29% 17-Komitet Wyborczy Wyborców: "Twoje Miasto" Obywatelski Komitet Wyborczy Wyborców Józefa Lassoty
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Copyright © 2002 Wirtualna Polska