Wybory do rady miasta na prawach powiatu: wyniki głosowania i wyniki wyborów
Miasto Kraków, województwo małopolskie
Okręg wyborczy nr 6
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Wybory do rad gmin i miast na prawach powiatu » Wyniki głosowania i wyniki wyborów » Woj. małopolskie » Miasto Kraków » Okręg nr 6
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych rady miasta w okręgu

Dane okręgu

Numer okręgu
Granice okręgu-opis
Liczba mandatów
66


Listy kandydatów w okręgu

Numer i oznaczenie listy
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych w okręgu
Liczba otrzymanych mandatów
1-Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin4197 17,031
3-Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy4743 19,252
8-Komitet Wyborczy Wyborców Krakowska Platforma Samorządowa1465 5,940
9-Komitet Wyborczy Wyborców " Niezależny"163 0,660
10-Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość4591 18,632
12-Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej1356 5,500
13-Komitet Wyborczy Wyborców Profesora Jerzego Vetulaniego214 0,870
14-Komitet Wyborczy Krakowskiego Porozumienia Mieszkańców1048 4,250
15-Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej2707 10,981
16-Komitet Wyborczy Wyborców Wojciecha Obtułowicza245 0,990
17-Komitet Wyborczy Wyborców: "Twoje Miasto" Obywatelski Komitet Wyborczy Wyborców Józefa Lassoty2013 8,170
18-Komitet Wyborczy Wyborców Zielony Kraków - Miasto Nadziei179 0,730
19-Komitet Wyborczy Wyborców Niezależnego Forum Oświaty i Wychowania180 0,730
20-Komitet Wyborczy Wyborców "Legiony Nadziei"22 0,090
21-Komitet Wyborczy Wyborców "Samorządna Polska"259 1,050
22-Ponadpartyjny Komitet Wyborczy Wyborców "Przyjazny Kraków"497 2,020
24-Komitet Wyborczy Wyborców "Małopolskie Forum Kobiet"765 3,100
Suma w skali okręgu24644100,006


Udział procentowy list w ogólnej liczbie głosów ważnych
17,03% 1-Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
19,25% 3-Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
5,94% 8-Komitet Wyborczy Wyborców Krakowska Platforma Samorządowa
18,63% 10-Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
5,50% 12-Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
4,25% 14-Komitet Wyborczy Krakowskiego Porozumienia Mieszkańców
10,98% 15-Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej
8,17% 17-Komitet Wyborczy Wyborców: "Twoje Miasto" Obywatelski Komitet Wyborczy Wyborców Józefa Lassoty
1,05% 21-Komitet Wyborczy Wyborców "Samorządna Polska"
2,02% 22-Ponadpartyjny Komitet Wyborczy Wyborców "Przyjazny Kraków"
3,10% 24-Komitet Wyborczy Wyborców "Małopolskie Forum Kobiet"
4,07% pozostali
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział list w podziale mandatów
16,67% 1-Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
33,33% 3-Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
33,33% 10-Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
16,67% 15-Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Copyright © 2002 Wirtualna Polska