Wybory do rady miasta na prawach powiatu: wyniki głosowania i wyniki wyborów
Miasto Kraków, województwo małopolskie
Okręg wyborczy nr 5
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Wybory do rad gmin i miast na prawach powiatu » Wyniki głosowania i wyniki wyborów » Woj. małopolskie » Miasto Kraków » Okręg nr 5
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych rady miasta w okręgu

Dane okręgu

Numer okręgu
Granice okręgu-opis
Liczba mandatów
56


Listy kandydatów w okręgu

Numer i oznaczenie listy
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych w okręgu
Liczba otrzymanych mandatów
1-Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin4440 18,801
3-Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy3137 13,281
8-Komitet Wyborczy Wyborców Krakowska Platforma Samorządowa1573 6,660
9-Komitet Wyborczy Wyborców " Niezależny"98 0,410
10-Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość2824 11,961
12-Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej870 3,680
13-Komitet Wyborczy Wyborców Profesora Jerzego Vetulaniego148 0,630
14-Komitet Wyborczy Krakowskiego Porozumienia Mieszkańców391 1,660
15-Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej4457 18,872
16-Komitet Wyborczy Wyborców Wojciecha Obtułowicza136 0,580
17-Komitet Wyborczy Wyborców: "Twoje Miasto" Obywatelski Komitet Wyborczy Wyborców Józefa Lassoty3436 14,551
18-Komitet Wyborczy Wyborców Zielony Kraków - Miasto Nadziei350 1,480
19-Komitet Wyborczy Wyborców Niezależnego Forum Oświaty i Wychowania96 0,410
20-Komitet Wyborczy Wyborców "Legiony Nadziei"57 0,240
21-Komitet Wyborczy Wyborców "Samorządna Polska"105 0,440
22-Ponadpartyjny Komitet Wyborczy Wyborców "Przyjazny Kraków"1014 4,290
23-Komitet Wyborczy Wyborców Organizacji Narodu Polskiego118 0,500
24-Komitet Wyborczy Wyborców "Małopolskie Forum Kobiet"369 1,560
Suma w skali okręgu23619100,006


Udział procentowy list w ogólnej liczbie głosów ważnych
18,80% 1-Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
13,28% 3-Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
6,66% 8-Komitet Wyborczy Wyborców Krakowska Platforma Samorządowa
11,96% 10-Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
3,68% 12-Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
1,66% 14-Komitet Wyborczy Krakowskiego Porozumienia Mieszkańców
18,87% 15-Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej
14,55% 17-Komitet Wyborczy Wyborców: "Twoje Miasto" Obywatelski Komitet Wyborczy Wyborców Józefa Lassoty
1,48% 18-Komitet Wyborczy Wyborców Zielony Kraków - Miasto Nadziei
4,29% 22-Ponadpartyjny Komitet Wyborczy Wyborców "Przyjazny Kraków"
1,56% 24-Komitet Wyborczy Wyborców "Małopolskie Forum Kobiet"
3,21% pozostali
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział list w podziale mandatów
16,67% 1-Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
16,67% 3-Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
16,67% 10-Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
33,33% 15-Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej
16,67% 17-Komitet Wyborczy Wyborców: "Twoje Miasto" Obywatelski Komitet Wyborczy Wyborców Józefa Lassoty
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Copyright © 2002 Wirtualna Polska