Wybory do rady miasta na prawach powiatu: wyniki głosowania i wyniki wyborów
Miasto Kraków, województwo małopolskie
Okręg wyborczy nr 4
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Wybory do rad gmin i miast na prawach powiatu » Wyniki głosowania i wyniki wyborów » Woj. małopolskie » Miasto Kraków » Okręg nr 4
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych rady miasta w okręgu

Dane okręgu

Numer okręgu
Granice okręgu-opis
Liczba mandatów
47


Listy kandydatów w okręgu

Numer i oznaczenie listy
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych w okręgu
Liczba otrzymanych mandatów
1-Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin4793 14,541
3-Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy4401 13,351
8-Komitet Wyborczy Wyborców Krakowska Platforma Samorządowa4019 12,191
9-Komitet Wyborczy Wyborców " Niezależny"353 1,070
10-Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość4861 14,741
11-Komitet Wyborczy Wyborców Chrześcijańska Demokracja30 0,090
12-Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej1112 3,370
13-Komitet Wyborczy Wyborców Profesora Jerzego Vetulaniego197 0,600
14-Komitet Wyborczy Krakowskiego Porozumienia Mieszkańców358 1,090
15-Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej4210 12,771
16-Komitet Wyborczy Wyborców Wojciecha Obtułowicza143 0,430
17-Komitet Wyborczy Wyborców: "Twoje Miasto" Obywatelski Komitet Wyborczy Wyborców Józefa Lassoty5040 15,292
18-Komitet Wyborczy Wyborców Zielony Kraków - Miasto Nadziei306 0,930
19-Komitet Wyborczy Wyborców Niezależnego Forum Oświaty i Wychowania111 0,340
20-Komitet Wyborczy Wyborców "Legiony Nadziei"92 0,280
21-Komitet Wyborczy Wyborców "Samorządna Polska"296 0,900
22-Ponadpartyjny Komitet Wyborczy Wyborców "Przyjazny Kraków"1223 3,710
23-Komitet Wyborczy Wyborców Organizacji Narodu Polskiego36 0,110
24-Komitet Wyborczy Wyborców "Małopolskie Forum Kobiet"1387 4,210
Suma w skali okręgu32968100,007


Udział procentowy list w ogólnej liczbie głosów ważnych
14,54% 1-Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
13,35% 3-Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
12,19% 8-Komitet Wyborczy Wyborców Krakowska Platforma Samorządowa
1,07% 9-Komitet Wyborczy Wyborców " Niezależny"
14,74% 10-Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
3,37% 12-Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
1,09% 14-Komitet Wyborczy Krakowskiego Porozumienia Mieszkańców
12,77% 15-Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej
15,29% 17-Komitet Wyborczy Wyborców: "Twoje Miasto" Obywatelski Komitet Wyborczy Wyborców Józefa Lassoty
3,71% 22-Ponadpartyjny Komitet Wyborczy Wyborców "Przyjazny Kraków"
4,21% 24-Komitet Wyborczy Wyborców "Małopolskie Forum Kobiet"
3,67% pozostali
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział list w podziale mandatów
14,29% 1-Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
14,29% 3-Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
14,29% 8-Komitet Wyborczy Wyborców Krakowska Platforma Samorządowa
14,29% 10-Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
14,29% 15-Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej
28,57% 17-Komitet Wyborczy Wyborców: "Twoje Miasto" Obywatelski Komitet Wyborczy Wyborców Józefa Lassoty
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Copyright © 2002 Wirtualna Polska