Wybory do rady miasta na prawach powiatu: wyniki głosowania i wyniki wyborów
Miasto Kraków, województwo małopolskie
Okręg wyborczy nr 3
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Wybory do rad gmin i miast na prawach powiatu » Wyniki głosowania i wyniki wyborów » Woj. małopolskie » Miasto Kraków » Okręg nr 3
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych rady miasta w okręgu

Dane okręgu

Numer okręgu
Granice okręgu-opis
Liczba mandatów
35


Listy kandydatów w okręgu

Numer i oznaczenie listy
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych w okręgu
Liczba otrzymanych mandatów
1-Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin3664 12,861
3-Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy4698 16,491
8-Komitet Wyborczy Wyborców Krakowska Platforma Samorządowa1912 6,710
9-Komitet Wyborczy Wyborców " Niezależny"141 0,490
10-Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość5466 19,191
12-Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej693 2,430
13-Komitet Wyborczy Wyborców Profesora Jerzego Vetulaniego311 1,090
14-Komitet Wyborczy Krakowskiego Porozumienia Mieszkańców91 0,320
15-Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej5271 18,501
16-Komitet Wyborczy Wyborców Wojciecha Obtułowicza157 0,550
17-Komitet Wyborczy Wyborców: "Twoje Miasto" Obywatelski Komitet Wyborczy Wyborców Józefa Lassoty3852 13,521
18-Komitet Wyborczy Wyborców Zielony Kraków - Miasto Nadziei475 1,670
19-Komitet Wyborczy Wyborców Niezależnego Forum Oświaty i Wychowania180 0,630
20-Komitet Wyborczy Wyborców "Legiony Nadziei"39 0,140
21-Komitet Wyborczy Wyborców "Samorządna Polska"94 0,330
22-Ponadpartyjny Komitet Wyborczy Wyborców "Przyjazny Kraków"852 2,990
23-Komitet Wyborczy Wyborców Organizacji Narodu Polskiego39 0,140
24-Komitet Wyborczy Wyborców "Małopolskie Forum Kobiet"554 1,940
Suma w skali okręgu28489100,005


Udział procentowy list w ogólnej liczbie głosów ważnych
12,86% 1-Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
16,49% 3-Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
6,71% 8-Komitet Wyborczy Wyborców Krakowska Platforma Samorządowa
19,19% 10-Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
2,43% 12-Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
1,09% 13-Komitet Wyborczy Wyborców Profesora Jerzego Vetulaniego
18,50% 15-Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej
13,52% 17-Komitet Wyborczy Wyborców: "Twoje Miasto" Obywatelski Komitet Wyborczy Wyborców Józefa Lassoty
1,67% 18-Komitet Wyborczy Wyborców Zielony Kraków - Miasto Nadziei
2,99% 22-Ponadpartyjny Komitet Wyborczy Wyborców "Przyjazny Kraków"
1,94% 24-Komitet Wyborczy Wyborców "Małopolskie Forum Kobiet"
2,60% pozostali
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział list w podziale mandatów
20,00% 1-Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
20,00% 3-Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
20,00% 10-Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
20,00% 15-Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej
20,00% 17-Komitet Wyborczy Wyborców: "Twoje Miasto" Obywatelski Komitet Wyborczy Wyborców Józefa Lassoty
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Copyright © 2002 Wirtualna Polska