Wybory do rady miasta na prawach powiatu: wyniki głosowania i wyniki wyborów
Miasto Kraków, województwo małopolskie
Okręg wyborczy nr 2
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Wybory do rad gmin i miast na prawach powiatu » Wyniki głosowania i wyniki wyborów » Woj. małopolskie » Miasto Kraków » Okręg nr 2
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych rady miasta w okręgu

Dane okręgu

Numer okręgu
Granice okręgu-opis
Liczba mandatów
27


Listy kandydatów w okręgu

Numer i oznaczenie listy
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych w okręgu
Liczba otrzymanych mandatów
1-Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin4950 15,752
3-Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy6341 20,182
8-Komitet Wyborczy Wyborców Krakowska Platforma Samorządowa1715 5,460
9-Komitet Wyborczy Wyborców " Niezależny"150 0,480
10-Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość4790 15,241
12-Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej963 3,060
13-Komitet Wyborczy Wyborców Profesora Jerzego Vetulaniego237 0,750
14-Komitet Wyborczy Krakowskiego Porozumienia Mieszkańców259 0,820
15-Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej4462 14,201
16-Komitet Wyborczy Wyborców Wojciecha Obtułowicza137 0,440
17-Komitet Wyborczy Wyborców: "Twoje Miasto" Obywatelski Komitet Wyborczy Wyborców Józefa Lassoty3869 12,311
18-Komitet Wyborczy Wyborców Zielony Kraków - Miasto Nadziei400 1,270
19-Komitet Wyborczy Wyborców Niezależnego Forum Oświaty i Wychowania244 0,780
20-Komitet Wyborczy Wyborców "Legiony Nadziei"43 0,140
21-Komitet Wyborczy Wyborców "Samorządna Polska"579 1,840
22-Ponadpartyjny Komitet Wyborczy Wyborców "Przyjazny Kraków"1254 3,990
23-Komitet Wyborczy Wyborców Organizacji Narodu Polskiego25 0,080
24-Komitet Wyborczy Wyborców "Małopolskie Forum Kobiet"698 2,220
25-Komitet Wyborczy w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Krakowie170 0,540
26-Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Zjednoczonej Europy137 0,440
Suma w skali okręgu31423100,007


Udział procentowy list w ogólnej liczbie głosów ważnych
15,75% 1-Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
20,18% 3-Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
5,46% 8-Komitet Wyborczy Wyborców Krakowska Platforma Samorządowa
15,24% 10-Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
3,06% 12-Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
14,20% 15-Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej
12,31% 17-Komitet Wyborczy Wyborców: "Twoje Miasto" Obywatelski Komitet Wyborczy Wyborców Józefa Lassoty
1,27% 18-Komitet Wyborczy Wyborców Zielony Kraków - Miasto Nadziei
1,84% 21-Komitet Wyborczy Wyborców "Samorządna Polska"
3,99% 22-Ponadpartyjny Komitet Wyborczy Wyborców "Przyjazny Kraków"
2,22% 24-Komitet Wyborczy Wyborców "Małopolskie Forum Kobiet"
4,46% pozostali
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział list w podziale mandatów
28,57% 1-Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
28,57% 3-Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
14,29% 10-Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
14,29% 15-Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej
14,29% 17-Komitet Wyborczy Wyborców: "Twoje Miasto" Obywatelski Komitet Wyborczy Wyborców Józefa Lassoty
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Copyright © 2002 Wirtualna Polska