Wybory do rady miasta na prawach powiatu: wyniki głosowania i wyniki wyborów
Miasto Kraków, województwo małopolskie
Okręg wyborczy nr 1
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Wybory do rad gmin i miast na prawach powiatu » Wyniki głosowania i wyniki wyborów » Woj. małopolskie » Miasto Kraków » Okręg nr 1
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych rady miasta w okręgu

Dane okręgu

Numer okręgu
Granice okręgu-opis
Liczba mandatów
15


Listy kandydatów w okręgu

Numer i oznaczenie listy
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych w okręgu
Liczba otrzymanych mandatów
1-Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin4060 14,951
3-Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy4507 16,591
8-Komitet Wyborczy Wyborców Krakowska Platforma Samorządowa839 3,090
9-Komitet Wyborczy Wyborców " Niezależny"451 1,660
10-Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość4786 17,621
12-Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej829 3,050
13-Komitet Wyborczy Wyborców Profesora Jerzego Vetulaniego256 0,940
14-Komitet Wyborczy Krakowskiego Porozumienia Mieszkańców282 1,040
15-Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej3406 12,541
16-Komitet Wyborczy Wyborców Wojciecha Obtułowicza216 0,800
17-Komitet Wyborczy Wyborców: "Twoje Miasto" Obywatelski Komitet Wyborczy Wyborców Józefa Lassoty3666 13,501
18-Komitet Wyborczy Wyborców Zielony Kraków - Miasto Nadziei430 1,580
19-Komitet Wyborczy Wyborców Niezależnego Forum Oświaty i Wychowania81 0,300
20-Komitet Wyborczy Wyborców "Legiony Nadziei"34 0,130
21-Komitet Wyborczy Wyborców "Samorządna Polska"138 0,510
22-Ponadpartyjny Komitet Wyborczy Wyborców "Przyjazny Kraków"1508 5,550
23-Komitet Wyborczy Wyborców Organizacji Narodu Polskiego33 0,120
24-Komitet Wyborczy Wyborców "Małopolskie Forum Kobiet"415 1,530
25-Komitet Wyborczy Wyborców Przyjaciele Kazimierza307 1,130
26-Komitet Wyborczy Wyborców "Lokatorzy na rzecz swych praw"915 3,370
Suma w skali okręgu27159100,005


Udział procentowy list w ogólnej liczbie głosów ważnych
14,95% 1-Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
16,59% 3-Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
3,09% 8-Komitet Wyborczy Wyborców Krakowska Platforma Samorządowa
1,66% 9-Komitet Wyborczy Wyborców " Niezależny"
17,62% 10-Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
3,05% 12-Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
1,04% 14-Komitet Wyborczy Krakowskiego Porozumienia Mieszkańców
12,54% 15-Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej
13,50% 17-Komitet Wyborczy Wyborców: "Twoje Miasto" Obywatelski Komitet Wyborczy Wyborców Józefa Lassoty
1,58% 18-Komitet Wyborczy Wyborców Zielony Kraków - Miasto Nadziei
5,55% 22-Ponadpartyjny Komitet Wyborczy Wyborców "Przyjazny Kraków"
1,53% 24-Komitet Wyborczy Wyborców "Małopolskie Forum Kobiet"
1,13% 25-Komitet Wyborczy Wyborców Przyjaciele Kazimierza
3,37% 26-Komitet Wyborczy Wyborców "Lokatorzy na rzecz swych praw"
2,79% pozostali
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział list w podziale mandatów
20,00% 1-Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
20,00% 3-Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
20,00% 10-Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
20,00% 15-Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej
20,00% 17-Komitet Wyborczy Wyborców: "Twoje Miasto" Obywatelski Komitet Wyborczy Wyborców Józefa Lassoty
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Copyright © 2002 Wirtualna Polska