Wybory do rady gminy: wyniki głosowania i wyniki wyborów
Gmina Opoczno, powiat opoczyński, województwo łódzkie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady gmin » Wyniki głosowania i wyniki wyborów » Woj. łódzkie » Pow. opoczyński » Gm. Opoczno
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych rad gmin
Wyniki głosowania i wyniki wyborów bezpośrednich wójta/burmistrza/prezydenta miasta na poziomie gminy

Lista okręgów

Numer okręgu
Liczba uprawnionych
Liczba wydanych kart
Frekwencja
Liczba oddanych głosów
Liczba głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Liczba wybranych radnych
Liczba nie obsadzonych mandatów
Fakt przeprowadzenia głosowania
Okręg nr 195816335 66,1263315993 94,6680TAK
Okręg nr 291505031 54,9850304806 95,5570TAK
Okręg nr 382274619 56,1446174351 94,2460TAK
Suma w skali gminy269581598559,30159781515094,82210 


Lista komitetów, które zgłosiły kandydatów do rad gmin

Numer list i nazwa komitetu
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Procent głosów ważnych względem sumy okręgów
Liczba otrzymanych mandatów
2 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej1717 11,33 11,332
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy2170 14,32 14,323
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego2827 18,66 18,664
8 - Komitet Wyborczy Wyborców PLATFORMA SAMORZĄDOWA1739 11,48 11,482
9 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin607 4,01 4,010
10 - Komitet Wyborczy Wyborców Opoczyńska Wspólnota Samorządowa4064 26,83 26,837
11 - Komitet Wyborczy Wyborców ZIEMIA OPOCZYŃSKA2026 13,37 13,373
Suma w skali gminy15150100,0021


Udział procentowy komitetów w ogólnej liczbie głosów ważnych
11,33% 2 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
14,32% 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
18,66% 6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
11,48% 8 - Komitet Wyborczy Wyborców PLATFORMA SAMORZĄDOWA
4,01% 9 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
26,83% 10 - Komitet Wyborczy Wyborców Opoczyńska Wspólnota Samorządowa
13,37% 11 - Komitet Wyborczy Wyborców ZIEMIA OPOCZYŃSKA
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział komitetów w podziale mandatów
9,52% 2 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
14,29% 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
19,05% 6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
9,52% 8 - Komitet Wyborczy Wyborców PLATFORMA SAMORZĄDOWA
33,33% 10 - Komitet Wyborczy Wyborców Opoczyńska Wspólnota Samorządowa
14,29% 11 - Komitet Wyborczy Wyborców ZIEMIA OPOCZYŃSKA
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Lista wybranych radnych

Numer list i oznaczenie listy
Numer okręgu
Numer na liście
Dane osobowe radnego
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych w okręgu
Sposób wyboru
2 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej PolskiejOkręg nr 11CIEŚLIKIEWICZ WŁADYSŁAW 156 2,60wybrano większością głosów
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa LudowegoOkręg nr 11WOJCIECHOWSKI ZDZISŁAW 349 5,82wybrano większością głosów
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa LudowegoOkręg nr 19NITA FRANCISZEK JAN194 3,24wybrano większością głosów
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa LudowegoOkręg nr 116WOŁĄKIEWICZ GRZEGORZ 181 3,02wybrano większością głosów
10 - Komitet Wyborczy Wyborców Opoczyńska Wspólnota SamorządowaOkręg nr 12STĘPIEŃ STANISŁAW 261 4,36wybrano większością głosów
10 - Komitet Wyborczy Wyborców Opoczyńska Wspólnota SamorządowaOkręg nr 110STĘPIEŃ JAN 207 3,45wybrano większością głosów
10 - Komitet Wyborczy Wyborców Opoczyńska Wspólnota SamorządowaOkręg nr 114WOŁKIEWICZ WIESŁAW 185 3,09wybrano większością głosów
11 - Komitet Wyborczy Wyborców ZIEMIA OPOCZYŃSKAOkręg nr 11BRZEZIŃSKA JADWIGA 91 1,52wybrano większością głosów
2 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej PolskiejOkręg nr 22LASOTA JOLANTA BOGUMIŁA82 1,71wybrano większością głosów
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia PracyOkręg nr 21SIKORA STANISŁAW 147 3,06wybrano większością głosów
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia PracyOkręg nr 23GŁOGOWSKI KRZYSZTOF 280 5,83wybrano większością głosów
8 - Komitet Wyborczy Wyborców PLATFORMA SAMORZĄDOWAOkręg nr 21KLIMEK JANUSZ MAREK255 5,31wybrano większością głosów
10 - Komitet Wyborczy Wyborców Opoczyńska Wspólnota SamorządowaOkręg nr 22ROŻENEK ANDRZEJ 237 4,93wybrano większością głosów
10 - Komitet Wyborczy Wyborców Opoczyńska Wspólnota SamorządowaOkręg nr 25KSYTA MAREK 142 2,95wybrano większością głosów
11 - Komitet Wyborczy Wyborców ZIEMIA OPOCZYŃSKAOkręg nr 21MACIERZYŃSKI JANUSZ 248 5,16wybrano większością głosów
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia PracyOkręg nr 31SUDZIUS HALINA 220 5,06wybrano większością głosów
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa LudowegoOkręg nr 31ŁĄCZEK EUGENIUSZ 199 4,57wybrano większością głosów
8 - Komitet Wyborczy Wyborców PLATFORMA SAMORZĄDOWAOkręg nr 34DEMBIŃSKA BARBARA 145 3,33wybrano większością głosów
10 - Komitet Wyborczy Wyborców Opoczyńska Wspólnota SamorządowaOkręg nr 31TUREK WIESŁAW 288 6,62wybrano większością głosów
10 - Komitet Wyborczy Wyborców Opoczyńska Wspólnota SamorządowaOkręg nr 33REK WŁODZIMIERZ 140 3,22wybrano większością głosów
11 - Komitet Wyborczy Wyborców ZIEMIA OPOCZYŃSKAOkręg nr 32RÓG EWA 158 3,63wybrano większością głosów
Liczba wybranych radnych     21


Copyright © 2002 Wirtualna Polska