Wybory do rady gminy: wyniki głosowania i wyniki wyborów
Gmina Drzewica, powiat opoczyński, województwo łódzkie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady gmin » Wyniki głosowania i wyniki wyborów » Woj. łódzkie » Pow. opoczyński » Gm. Drzewica
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych rad gmin
Wyniki głosowania i wyniki wyborów bezpośrednich wójta/burmistrza/prezydenta miasta na poziomie gminy

Lista okręgów

Numer okręgu
Liczba uprawnionych
Liczba wydanych kart
Frekwencja
Liczba oddanych głosów
Liczba głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Liczba wybranych radnych
Liczba nie obsadzonych mandatów
Fakt przeprowadzenia głosowania
Okręg nr 132462108 64,9421042050 97,4350TAK
Okręg nr 217391170 67,2811681145 98,0330TAK
Okręg nr 3812574 70,69574559 97,3910TAK
Okręg nr 4564385 68,26385379 98,4410TAK
Okręg nr 5447331 74,05331320 96,6810TAK
Okręg nr 6593356 60,03356351 98,6010TAK
Okręg nr 7500334 66,80334331 99,1010TAK
Okręg nr 8929697 75,03697684 98,1320TAK
Suma w skali gminy8830595567,445949581997,81150 


Lista komitetów, które zgłosiły kandydatów do rad gmin

Numer list i nazwa komitetu
Liczba otrzymanych mandatów
2 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej0
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego6
8 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin0
9 - Komitet Wyborczy Wyborców Gminna Alternatywa Samorządowa5
10 - Komitet Wyborczy Wyborców Dariusza Dworaka0
11 - Komitet Wyborczy Wyborców Drzewicka Wspólnota Samorządowa0
12 - Komitet Wyborczy Wyborców Niezależnych0
12 - Komitet Wyborczy Wyborców Franciszka Tomczyka1
12 - Komitet Wyborczy Wyborców Ireny Kwiecień0
12 - Komitet Wyborczy Wyborców Jerzego Wolskiego0
12 - Komitet Wyborczy Wyborców Tadeusz Madej "Strażak"0
12 - Komitet Wyborczy Wyborców Niezrzeszony0
12 - Komitet Wyborczy Wyborców Jana Celeja0
13 - Komitet Wyborczy Wyborców Wrzoska1
13 - Komitet Wyborczy Wyborców Jerzego Klaty0
13 - Komitet Wyborczy Wyborców Wsi Trzebina "Stara Wieś"0
13 - Komitet Wyborczy Wyborców "Solidarni-Niezależni"0
13 - Komitet Wyborczy Wyborców "Henryka Woracha"0
14 - Komitet Wyborczy Wyborców Roberta Składowskiego1
14 - Komitet Wyborczy Wyborców Mieszkańców Spółdzielni0
15 - Komitet Wyborczy Wyborców Mariana Kowala0
15 - Komitet Wyborczy Wyborców Stanisława Sobolewskiego0
16 - Komitet Wyborczy Wyborców Włodzimierza Dębickiego0
Suma w skali gminy15


Udział komitetów w podziale mandatów
6,67% 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
40,00% 6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
33,33% 9 - Komitet Wyborczy Wyborców Gminna Alternatywa Samorządowa
6,67% 12 - Komitet Wyborczy Wyborców Franciszka Tomczyka
6,67% 13 - Komitet Wyborczy Wyborców Wrzoska
6,67% 14 - Komitet Wyborczy Wyborców Roberta Składowskiego
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Lista wybranych radnych

Numer list i oznaczenie listy
Numer okręgu
Numer na liście
Dane osobowe radnego
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych w okręgu
Sposób wyboru
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia PracyOkręg nr 11DULNIKIEWICZ ANDRZEJ 447 21,80wybrano większością głosów
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa LudowegoOkręg nr 11NOWAKOWSKA MARIA TERESA731 35,66wybrano większością głosów
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa LudowegoOkręg nr 12GWIAŹDZIŃSKA ZOFIA 413 20,15wybrano większością głosów
9 - Komitet Wyborczy Wyborców Gminna Alternatywa SamorządowaOkręg nr 11RESZELEWSKI JANUSZ BERNARD1033 50,39wybrano większością głosów
9 - Komitet Wyborczy Wyborców Gminna Alternatywa SamorządowaOkręg nr 13CHOTECKI WITOLD STEFAN388 18,93wybrano większością głosów
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa LudowegoOkręg nr 22KAŁUŻNY JÓZEF 225 19,65wybrano większością głosów
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa LudowegoOkręg nr 23ŁASKI MARIAN STANISŁAW186 16,24wybrano większością głosów
14 - Komitet Wyborczy Wyborców Roberta SkładowskiegoOkręg nr 21SKŁADOWSKI ROBERT 410 35,81wybrano większością głosów
9 - Komitet Wyborczy Wyborców Gminna Alternatywa SamorządowaOkręg nr 31WALASIK JERZY 142 25,40wybrano większością głosów
13 - Komitet Wyborczy Wyborców WrzoskaOkręg nr 41WRZOSEK JACEK 114 30,08wybrano większością głosów
9 - Komitet Wyborczy Wyborców Gminna Alternatywa SamorządowaOkręg nr 51WIĘCKOWSKI MIECZYSŁAW 98 30,63wybrano większością głosów
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa LudowegoOkręg nr 61POMYKAŁA SEWERYN 78 22,22wybrano większością głosów
9 - Komitet Wyborczy Wyborców Gminna Alternatywa SamorządowaOkręg nr 71JACIUBEK MARIAN 94 28,40wybrano większością głosów
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa LudowegoOkręg nr 82PAWUL ANDRZEJ WIESŁAW178 26,02wybrano większością głosów
12 - Komitet Wyborczy Wyborców Franciszka TomczykaOkręg nr 81TOMCZYK FRANCISZEK 204 29,82wybrano większością głosów
Liczba wybranych radnych     15


Copyright © 2002 Wirtualna Polska