Wybory do rady gminy: wyniki głosowania i wyniki wyborów
Gmina Sulechów, powiat zielonogórski, województwo lubuskie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady gmin » Wyniki głosowania i wyniki wyborów » Woj. lubuskie » Pow. zielonogórski » Gm. Sulechów
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych rad gmin
Wyniki głosowania i wyniki wyborów bezpośrednich wójta/burmistrza/prezydenta miasta na poziomie gminy

Lista okręgów

Numer okręgu
Liczba uprawnionych
Liczba wydanych kart
Frekwencja
Liczba oddanych głosów
Liczba głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Liczba wybranych radnych
Liczba nie obsadzonych mandatów
Fakt przeprowadzenia głosowania
Okręg nr 168482832 41,3628262555 90,4170TAK
Okręg nr 268293130 45,8331292844 90,8970TAK
Okręg nr 362092427 39,0924232115 87,2970TAK
Suma w skali gminy19886838942,198378751489,69210 


Lista komitetów, które zgłosiły kandydatów do rad gmin

Numer list i nazwa komitetu
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Procent głosów ważnych względem sumy okręgów
Liczba otrzymanych mandatów
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy1972 26,24 26,246
8 - Komitet Wyborczy Wyborców Gospodarczy1338 17,81 17,814
9 - Komitet Wyborczy Wyborców "Prawica Razem"1124 14,96 14,963
10 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin531 7,07 7,070
11 - Komitet Wyborczy "Praworządny Sulechów"1213 16,14 16,144
12 - Komitet Wyborczy Sulechowskiego Stowarzyszenia Samorządowego1336 17,78 17,784
Suma w skali gminy7514100,0021


Udział procentowy komitetów w ogólnej liczbie głosów ważnych
26,24% 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
17,81% 8 - Komitet Wyborczy Wyborców Gospodarczy
14,96% 9 - Komitet Wyborczy Wyborców "Prawica Razem"
7,07% 10 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
16,14% 11 - Komitet Wyborczy "Praworządny Sulechów"
17,78% 12 - Komitet Wyborczy Sulechowskiego Stowarzyszenia Samorządowego
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Udział komitetów w podziale mandatów
28,57% 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
19,05% 8 - Komitet Wyborczy Wyborców Gospodarczy
14,29% 9 - Komitet Wyborczy Wyborców "Prawica Razem"
19,05% 11 - Komitet Wyborczy "Praworządny Sulechów"
19,05% 12 - Komitet Wyborczy Sulechowskiego Stowarzyszenia Samorządowego
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Lista wybranych radnych

Numer list i oznaczenie listy
Numer okręgu
Numer na liście
Dane osobowe radnego
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych w okręgu
Sposób wyboru
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia PracyOkręg nr 11JARECKA-CIEŚLAK ROMUALDA 251 9,82wybrano większością głosów
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia PracyOkręg nr 12FOKSZAN TYTUS 104 4,07wybrano większością głosów
8 - Komitet Wyborczy Wyborców GospodarczyOkręg nr 11ANDRASIAK MIROSŁAW 124 4,85wybrano większością głosów
9 - Komitet Wyborczy Wyborców "Prawica Razem"Okręg nr 12FURS ROMUALD 82 3,21wybrano większością głosów
11 - Komitet Wyborczy "Praworządny Sulechów"Okręg nr 13KOZŁOWSKI JULIAN 120 4,70wybrano większością głosów
11 - Komitet Wyborczy "Praworządny Sulechów"Okręg nr 14MIKOŁAJCZYK PRZEMYSŁAW 60 2,35wybrano większością głosów
12 - Komitet Wyborczy Sulechowskiego Stowarzyszenia SamorządowegoOkręg nr 11ŁAZICKI EDWIN 142 5,56wybrano większością głosów
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia PracyOkręg nr 21BARANOWSKI ZBIGNIEW 211 7,42wybrano większością głosów
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia PracyOkręg nr 26NIEMIRA STANISŁAWA 105 3,69wybrano większością głosów
8 - Komitet Wyborczy Wyborców GospodarczyOkręg nr 21RERUS JAN ZDZISŁAW100 3,52wybrano większością głosów
8 - Komitet Wyborczy Wyborców GospodarczyOkręg nr 22GRESZCZYK RYSZARD 70 2,46wybrano większością głosów
9 - Komitet Wyborczy Wyborców "Prawica Razem"Okręg nr 21PAJĄK TADEUSZ 83 2,92wybrano większością głosów
11 - Komitet Wyborczy "Praworządny Sulechów"Okręg nr 21LUBIENIEC ARLETA 147 5,17wybrano większością głosów
12 - Komitet Wyborczy Sulechowskiego Stowarzyszenia SamorządowegoOkręg nr 25DĄBEK DARIUSZ 64 2,25wybrano większością głosów
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia PracyOkręg nr 31GRZEGORZEWSKI BOGUMIŁ 128 6,05wybrano większością głosów
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia PracyOkręg nr 312KRUHLIK JERZY 65 3,07wybrano większością głosów
8 - Komitet Wyborczy Wyborców GospodarczyOkręg nr 35GRZESZYŃSKI CZESŁAW STEFAN104 4,92wybrano większością głosów
9 - Komitet Wyborczy Wyborców "Prawica Razem"Okręg nr 34PLEWKO ALEKSANDER KAZIMIERZ84 3,97wybrano większością głosów
11 - Komitet Wyborczy "Praworządny Sulechów"Okręg nr 31WŁODARCZYK ANDRZEJ 50 2,36wybrano większością głosów
12 - Komitet Wyborczy Sulechowskiego Stowarzyszenia SamorządowegoOkręg nr 31MORGOWSKI MIROSŁAW 83 3,92wybrano większością głosów
12 - Komitet Wyborczy Sulechowskiego Stowarzyszenia SamorządowegoOkręg nr 33BUTKIEWICZ JAN 111 5,25wybrano większością głosów
Liczba wybranych radnych     21


Copyright © 2002 Wirtualna Polska