Wybory do rady gminy: wyniki głosowania i wyniki wyborów
Gmina Zwierzyniec, powiat zamojski, województwo lubelskie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady gmin » Wyniki głosowania i wyniki wyborów » Woj. lubelskie » Pow. zamojski » Gm. Zwierzyniec
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych rad gmin
Wyniki głosowania i wyniki wyborów bezpośrednich wójta/burmistrza/prezydenta miasta na poziomie gminy

Lista okręgów

Numer okręgu
Liczba uprawnionych
Liczba wydanych kart
Frekwencja
Liczba oddanych głosów
Liczba głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Liczba wybranych radnych
Liczba nie obsadzonych mandatów
Fakt przeprowadzenia głosowania
Okręg nr 1283143 50,53143140 97,9010TAK
Okręg nr 2372214 57,53214209 97,6610TAK
Okręg nr 3353156 44,19156152 97,4410TAK
Okręg nr 4349163 46,70163162 99,3910TAK
Okręg nr 5833430 51,62430417 96,9820TAK
Okręg nr 6800379 47,38378376 99,4720TAK
Okręg nr 7388177 45,62177165 93,2210TAK
Okręg nr 8832322 38,70322312 96,8920TAK
Okręg nr 9496259 52,22259245 94,5910TAK
Okręg nr 10335190 56,72190184 96,8410TAK
Okręg nr 11661238 36,01238235 98,7420TAK
Suma w skali gminy5702267146,842670259797,27150 


Lista komitetów, które zgłosiły kandydatów do rad gmin

Numer list i nazwa komitetu
Liczba otrzymanych mandatów
1 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin0
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego3
8 - Komitet Wyborczy Wyborców "Razem"1
9 - Komitet Wyborczy Wyborców "Oświata"1
10 - Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Gmina Zwierzyniec0
11 - Komitet Wyborczy Wyborców Sojusz dla Zwierzyńca3
12 - Komitet Wyborczy Wyborców Zamojskie Porozumienie Samorządowe4
13 - Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Kwaterodawców Miasta i Gminy Zwierzyniec0
13 - Komitet Wyborczy Wyborców "Rolnicy"0
13 - Komitet Wyborczy Wyborców "JA i TY"0
13 - Komitet Wyborczy Wyborców "Borek"0
13 - Komitet Wyborczy Wyborców Roberta Tracza0
13 - Komitet Wyborczy Wyborców "Nasz Głos"1
13 - Komitet Wyborczy Wyborców "Rózin"1
13 - Komitet Wyborczy Wyborców "Żurawnica - Wólka"1
14 - Komitet Wyborczy Wyborców "Niezależni"0
14 - Komitet Wyborczy Wyborców "Miłośnicy Zwierzyńca"0
15 - Komitet Wyborczy Wyborców Rencistów i Emerytów "Zacisze"0
16 - Komitet Wyborczy Wyborców "Wspólnota"0
Suma w skali gminy15


Udział komitetów w podziale mandatów
20,00% 6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
6,67% 8 - Komitet Wyborczy Wyborców "Razem"
6,67% 9 - Komitet Wyborczy Wyborców "Oświata"
20,00% 11 - Komitet Wyborczy Wyborców Sojusz dla Zwierzyńca
26,67% 12 - Komitet Wyborczy Wyborców Zamojskie Porozumienie Samorządowe
6,67% 13 - Komitet Wyborczy Wyborców "Nasz Głos"
6,67% 13 - Komitet Wyborczy Wyborców "Rózin"
6,67% 13 - Komitet Wyborczy Wyborców "Żurawnica - Wólka"
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Lista wybranych radnych

Numer list i oznaczenie listy
Numer okręgu
Numer na liście
Dane osobowe radnego
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych w okręgu
Sposób wyboru
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa LudowegoOkręg nr 11MASZTALEWICZ MIROSŁAW 51 36,43wybrano większością głosów
11 - Komitet Wyborczy Wyborców Sojusz dla ZwierzyńcaOkręg nr 21SACIUK WŁADYSŁAW TADEUSZ130 62,20wybrano większością głosów
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa LudowegoOkręg nr 31SOCHA JAN ZENON51 33,55wybrano większością głosów
13 - Komitet Wyborczy Wyborców "Rózin"Okręg nr 41KASPROWICZ JOLANTA ANNA69 42,59wybrano większością głosów
8 - Komitet Wyborczy Wyborców "Razem"Okręg nr 51TKACZYK JOANNA 81 19,42wybrano większością głosów
12 - Komitet Wyborczy Wyborców Zamojskie Porozumienie SamorządoweOkręg nr 52GRADZIK ANNA EWA90 21,58wybrano większością głosów
11 - Komitet Wyborczy Wyborców Sojusz dla ZwierzyńcaOkręg nr 61GODZISZ PIOTR MIKOŁAJ125 33,24wybrano większością głosów
13 - Komitet Wyborczy Wyborców "Nasz Głos"Okręg nr 61MUCA TADEUSZ 117 31,12wybrano większością głosów
12 - Komitet Wyborczy Wyborców Zamojskie Porozumienie SamorządoweOkręg nr 71KURZAWSKI EDWARD 72 43,64wybrano większością głosów
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa LudowegoOkręg nr 81PANAS ADAM MARIAN66 21,15wybrano większością głosów
9 - Komitet Wyborczy Wyborców "Oświata"Okręg nr 81BUDZYŃSKI ANDRZEJ IGNACY134 42,95wybrano większością głosów
12 - Komitet Wyborczy Wyborców Zamojskie Porozumienie SamorządoweOkręg nr 91PUPIEC GRZEGORZ LESZEK130 53,06wybrano większością głosów
11 - Komitet Wyborczy Wyborców Sojusz dla ZwierzyńcaOkręg nr 101KRUPA JOLANTA TERESA83 45,11wybrano większością głosów
12 - Komitet Wyborczy Wyborców Zamojskie Porozumienie SamorządoweOkręg nr 112MARZEC LEONARD 123 52,34wybrano większością głosów
13 - Komitet Wyborczy Wyborców "Żurawnica - Wólka"Okręg nr 111NOWAKOWSKI STEFAN 124 52,77wybrano większością głosów
Liczba wybranych radnych     15


Copyright © 2002 Wirtualna Polska