Wybory do rady gminy: wyniki głosowania i wyniki wyborów
Gmina Stary Zamość, powiat zamojski, województwo lubelskie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady gmin » Wyniki głosowania i wyniki wyborów » Woj. lubelskie » Pow. zamojski » Gm. Stary Zamość
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych rad gmin
Wyniki głosowania i wyniki wyborów bezpośrednich wójta/burmistrza/prezydenta miasta na poziomie gminy

Lista okręgów

Numer okręgu
Liczba uprawnionych
Liczba wydanych kart
Frekwencja
Liczba oddanych głosów
Liczba głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Liczba wybranych radnych
Liczba nie obsadzonych mandatów
Fakt przeprowadzenia głosowania
Okręg nr 1475328 69,05328319 97,2620TAK
Okręg nr 2345173 50,14173168 97,1110TAK
Okręg nr 3499265 53,11265261 98,4920TAK
Okręg nr 4464275 59,27275246 89,4510TAK
Okręg nr 5254124 48,82124115 92,7410TAK
Okręg nr 6237130 54,85130129 99,2310TAK
Okręg nr 7710392 55,21392382 97,4520TAK
Okręg nr 8232135 58,19135130 96,3010TAK
Okręg nr 9281164 58,36164159 96,9510TAK
Okręg nr 10497233 46,88233223 95,7120TAK
Okręg nr 11333214 64,26214206 96,2610TAK
Suma w skali gminy4327243356,232433233896,10150 


Lista komitetów, które zgłosiły kandydatów do rad gmin

Numer list i nazwa komitetu
Liczba otrzymanych mandatów
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego1
8 - Komitet Wyborczy Wyborców Ziemi Starozamojskiej11
9 - Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Gmina - Nasz Dom2
10 - Komitet Wyborczy Wyborców Wsi Wierzba1
11 - Komitet Wyborczy Wyborców Swój Chłop0
12 - Komitet Wyborczy Wyborców Mariusza Pokrywki0
Suma w skali gminy15


Udział komitetów w podziale mandatów
6,67% 6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
73,33% 8 - Komitet Wyborczy Wyborców Ziemi Starozamojskiej
13,33% 9 - Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Gmina - Nasz Dom
6,67% 10 - Komitet Wyborczy Wyborców Wsi Wierzba
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Lista wybranych radnych

Numer list i oznaczenie listy
Numer okręgu
Numer na liście
Dane osobowe radnego
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych w okręgu
Sposób wyboru
8 - Komitet Wyborczy Wyborców Ziemi StarozamojskiejOkręg nr 11HAŁAS MIROSŁAW MARIAN213 66,77wybrano większością głosów
8 - Komitet Wyborczy Wyborców Ziemi StarozamojskiejOkręg nr 12MRÓZ WACŁAW 210 65,83wybrano większością głosów
8 - Komitet Wyborczy Wyborców Ziemi StarozamojskiejOkręg nr 21TCHÓRZ JÓZEF 110 65,48wybrano większością głosów
9 - Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Gmina - Nasz DomOkręg nr 31DUDKA MIROSŁAW 97 37,16wybrano większością głosów
10 - Komitet Wyborczy Wyborców Wsi WierzbaOkręg nr 31KOSTRUBAŁA STANISŁAW RYSZARD126 48,28wybrano większością głosów
8 - Komitet Wyborczy Wyborców Ziemi StarozamojskiejOkręg nr 41TCHÓRZ KRYSTYNA 108 43,90wybrano większością głosów
8 - Komitet Wyborczy Wyborców Ziemi StarozamojskiejOkręg nr 51BIAŁY WIESŁAW 68 59,13wybrano większością głosów
8 - Komitet Wyborczy Wyborców Ziemi StarozamojskiejOkręg nr 61RUN HENRYK 89 68,99wybrano większością głosów
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa LudowegoOkręg nr 72SOBOŃ ANDRZEJ 116 30,37wybrano większością głosów
9 - Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Gmina - Nasz DomOkręg nr 71KICIAK WALDEMAR STANISŁAW128 33,51wybrano większością głosów
8 - Komitet Wyborczy Wyborców Ziemi StarozamojskiejOkręg nr 81KYCKO LESZEK 77 59,23wybrano większością głosów
8 - Komitet Wyborczy Wyborców Ziemi StarozamojskiejOkręg nr 91JAWORSKI ZBIGNIEW 100 62,89wybrano większością głosów
8 - Komitet Wyborczy Wyborców Ziemi StarozamojskiejOkręg nr 101MAJKUT BEATA ELŻBIETA101 45,29wybrano większością głosów
8 - Komitet Wyborczy Wyborców Ziemi StarozamojskiejOkręg nr 102KRZYSZCZUK ANDRZEJ 89 39,91wybrano większością głosów
8 - Komitet Wyborczy Wyborców Ziemi StarozamojskiejOkręg nr 111ŚLIWIŃSKI MAREK 129 62,62wybrano większością głosów
Liczba wybranych radnych     15


Copyright © 2002 Wirtualna Polska