Wybory do rady gminy: wyniki głosowania i wyniki wyborów
Gmina Krasnobród, powiat zamojski, województwo lubelskie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady gmin » Wyniki głosowania i wyniki wyborów » Woj. lubelskie » Pow. zamojski » Gm. Krasnobród
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych rad gmin
Wyniki głosowania i wyniki wyborów bezpośrednich wójta/burmistrza/prezydenta miasta na poziomie gminy

Lista okręgów

Numer okręgu
Liczba uprawnionych
Liczba wydanych kart
Frekwencja
Liczba oddanych głosów
Liczba głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Liczba wybranych radnych
Liczba nie obsadzonych mandatów
Fakt przeprowadzenia głosowania
Okręg nr 118891180 62,4711791138 96,5250TAK
Okręg nr 2654448 68,50448434 96,8820TAK
Okręg nr 3446261 58,52261250 95,7910TAK
Okręg nr 4360229 63,61227218 96,0410TAK
Okręg nr 5495235 47,47235228 97,0210TAK
Okręg nr 6409222 54,28222219 98,6510TAK
Okręg nr 7305212 69,51212206 97,1710TAK
Okręg nr 8656385 58,69385374 97,1420TAK
Okręg nr 9319223 69,91223215 96,4110TAK
Suma w skali gminy5533339561,363392328296,76150 


Lista komitetów, które zgłosiły kandydatów do rad gmin

Numer list i nazwa komitetu
Liczba otrzymanych mandatów
2 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej1
8 - Komitet Wyborczy Obywatelskie Stowarzyszenie Uwłaszczeniowe1
9 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRASNOBRODZKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE4
10 - Komitet Wyborczy Wyborców Gmina Naszą Małą Ojczyzną5
11 - Komitet Wyborczy Wyborców Sojusz dla Krasnobrodu0
12 - Komitet Wyborczy Wyborców Stanisława Roczkowskiego0
13 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNOŚĆ I GOSPODARNOŚĆ0
14 - Komitet Wyborczy Wyborców "Rolników Bezpartyjnych"1
14 - Komitet Wyborczy Wyborców "WSI HUTKI I KACZÓRKI"1
14 - Komitet Wyborczy Wyborców "JEDNOŚĆ - GOSPODARNOŚĆ"0
14 - Komitet Wyborczy Wyborców MARIA MIERZWA0
15 - Komitet Wyborczy Wyborców "NIEZALEŻNI"1
15 - Komitet Wyborczy Wyborców Elżbiety - Barbary Paszkowskiej1
16 - Komitet Wyborczy Wyborców "Krzysztofa Kowalczuka"0
17 - Komitet Wyborczy Wyborców"Przyszłość"0
18 - Komitet Wyborczy Wyborców WSPÓLNY DOM - KRASNOBRÓD0
Suma w skali gminy15


Udział komitetów w podziale mandatów
6,67% 2 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
6,67% 8 - Komitet Wyborczy Obywatelskie Stowarzyszenie Uwłaszczeniowe
26,67% 9 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRASNOBRODZKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE
33,33% 10 - Komitet Wyborczy Wyborców Gmina Naszą Małą Ojczyzną
6,67% 14 - Komitet Wyborczy Wyborców "Rolników Bezpartyjnych"
6,67% 14 - Komitet Wyborczy Wyborców "WSI HUTKI I KACZÓRKI"
6,67% 15 - Komitet Wyborczy Wyborców "NIEZALEŻNI"
6,67% 15 - Komitet Wyborczy Wyborców Elżbiety - Barbary Paszkowskiej
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Lista wybranych radnych

Numer list i oznaczenie listy
Numer okręgu
Numer na liście
Dane osobowe radnego
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych w okręgu
Sposób wyboru
9 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRASNOBRODZKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWEOkręg nr 11ADAMCZUK KAZIMIERZ 230 20,21wybrano większością głosów
9 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRASNOBRODZKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWEOkręg nr 13SKRZYŃSKI ROBERT ANDRZEJ405 35,59wybrano większością głosów
9 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRASNOBRODZKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWEOkręg nr 14TYRKA RYSZARD ANTONI194 17,05wybrano większością głosów
10 - Komitet Wyborczy Wyborców Gmina Naszą Małą OjczyznąOkręg nr 12KULA KAZIMIERZ 234 20,56wybrano większością głosów
15 - Komitet Wyborczy Wyborców Elżbiety - Barbary PaszkowskiejOkręg nr 11PASZKOWSKA ELŻBIETA BARBARA389 34,18wybrano większością głosów
8 - Komitet Wyborczy Obywatelskie Stowarzyszenie UwłaszczenioweOkręg nr 22LIZUT JAN 69 15,90wybrano większością głosów
15 - Komitet Wyborczy Wyborców "NIEZALEŻNI"Okręg nr 21KOSTRUBIEC JÓZEF AUGUST120 27,65wybrano większością głosów
10 - Komitet Wyborczy Wyborców Gmina Naszą Małą OjczyznąOkręg nr 31GANCARZ MIROSŁAW KAZIMIERZ101 40,40wybrano większością głosów
14 - Komitet Wyborczy Wyborców "Rolników Bezpartyjnych"Okręg nr 41ZUB JADWIGA 75 34,40wybrano większością głosów
10 - Komitet Wyborczy Wyborców Gmina Naszą Małą OjczyznąOkręg nr 51LALIK KRZYSZTOF 73 32,02wybrano większością głosów
14 - Komitet Wyborczy Wyborców "WSI HUTKI I KACZÓRKI"Okręg nr 61SERAFIN ANDRZEJ BRONISŁAW117 53,42wybrano większością głosów
9 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRASNOBRODZKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWEOkręg nr 71KOSTRUBIEC JAN 123 59,71wybrano większością głosów
2 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej PolskiejOkręg nr 82GROMEK MIROSŁAW PAWEŁ128 34,22wybrano większością głosów
10 - Komitet Wyborczy Wyborców Gmina Naszą Małą OjczyznąOkręg nr 81REMBISZ JAN 163 43,58wybrano większością głosów
10 - Komitet Wyborczy Wyborców Gmina Naszą Małą OjczyznąOkręg nr 91KULCZYCKI BOGDAN MARIUSZ131 60,93wybrano większością głosów
Liczba wybranych radnych     15


Copyright © 2002 Wirtualna Polska