Wybory do rady gminy: wyniki głosowania i wyniki wyborów
Gmina Grabowiec, powiat zamojski, województwo lubelskie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady gmin » Wyniki głosowania i wyniki wyborów » Woj. lubelskie » Pow. zamojski » Gm. Grabowiec
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych rad gmin
Wyniki głosowania i wyniki wyborów bezpośrednich wójta/burmistrza/prezydenta miasta na poziomie gminy

Lista okręgów

Numer okręgu
Liczba uprawnionych
Liczba wydanych kart
Frekwencja
Liczba oddanych głosów
Liczba głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Liczba wybranych radnych
Liczba nie obsadzonych mandatów
Fakt przeprowadzenia głosowania
Okręg nr 124784 34,018479 94,0510TAK
Okręg nr 217777 43,507776 98,7010TAK
Okręg nr 3849434 51,12432417 96,5330TAK
Okręg nr 423689 37,718888 100,0010TAK
Okręg nr 520485 41,678582 96,4710TAK
Okręg nr 6473217 45,88216213 98,6120TAK
Okręg nr 7256104 40,63104102 98,0810TAK
Okręg nr 834297 28,369797 100,0010TAK
Okręg nr 9318171 53,77168166 98,8110TAK
Okręg nr 10249111 44,58111107 96,4010TAK
Okręg nr 11251147 58,57147147 100,0010TAK
Okręg nr 12316143 45,25143143 100,0010TAK
Suma w skali gminy3918175944,901752171798,00150 


Lista komitetów, które zgłosiły kandydatów do rad gmin

Numer list i nazwa komitetu
Liczba otrzymanych mandatów
2 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej0
8 - Komitet Wyborczy Wyborców Tadeusza Goździejewskiego na Wójta Gminy Grabowiec2
9 - Komitet Wyborczy Wyborców " Lepsze Jutro "7
10 - Komitet Wyborczy Wyborców Zamojskie Porozumienie Samorządowe3
11 - Komitet Wyborczy Wyborców "Gospodarność"1
12 - Komitet Wyborczy Wyborców ul.Jatkowej i Wspólnej0
13 - Komitet Wyborczy Wyborców Łowca0
14 - Komitet Wyborczy Wyborców Nowa Wieś0
15 - Komitet Wyborczy Wyborców wsi Grabowiec"Rolnik"0
16 - Komitet Wyborczy Wyborców Grabowiec Góra Nr 11
17 - Komitet Wyborczy Wyborców wsi Grabowiec Góra1
Suma w skali gminy15


Udział komitetów w podziale mandatów
13,33% 8 - Komitet Wyborczy Wyborców Tadeusza Goździejewskiego na Wójta Gminy Grabowiec
46,67% 9 - Komitet Wyborczy Wyborców " Lepsze Jutro "
20,00% 10 - Komitet Wyborczy Wyborców Zamojskie Porozumienie Samorządowe
6,67% 11 - Komitet Wyborczy Wyborców "Gospodarność"
6,67% 16 - Komitet Wyborczy Wyborców Grabowiec Góra Nr 1
6,67% 17 - Komitet Wyborczy Wyborców wsi Grabowiec Góra
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Lista wybranych radnych

Numer list i oznaczenie listy
Numer okręgu
Numer na liście
Dane osobowe radnego
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych w okręgu
Sposób wyboru
10 - Komitet Wyborczy Wyborców Zamojskie Porozumienie SamorządoweOkręg nr 11BRZOZOWSKI KAZIMIERZ PIOTR50 63,29wybrano większością głosów
8 - Komitet Wyborczy Wyborców Tadeusza Goździejewskiego na Wójta Gminy GrabowiecOkręg nr 21POPEK MAŁGORZATA HALINA52 68,42wybrano większością głosów
9 - Komitet Wyborczy Wyborców " Lepsze Jutro "Okręg nr 31GRENIUK WALDEMAR 140 33,57wybrano większością głosów
9 - Komitet Wyborczy Wyborców " Lepsze Jutro "Okręg nr 33KODENIEC DARIA JOLANTA83 19,90wybrano większością głosów
10 - Komitet Wyborczy Wyborców Zamojskie Porozumienie SamorządoweOkręg nr 32NOWICKI HIERONIM GRZEGORZ143 34,29wybrano większością głosów
8 - Komitet Wyborczy Wyborców Tadeusza Goździejewskiego na Wójta Gminy GrabowiecOkręg nr 41SZYMAŃSKI ADOLF 51 57,95wybrano większością głosów
9 - Komitet Wyborczy Wyborców " Lepsze Jutro "Okręg nr 51MIL ANDRZEJ WIESŁAW33 40,24wybrano większością głosów
16 - Komitet Wyborczy Wyborców Grabowiec Góra Nr 1Okręg nr 61SURMA TADEUSZ 98 46,01wybrano większością głosów
17 - Komitet Wyborczy Wyborców wsi Grabowiec GóraOkręg nr 61PITUCH KRZYSZTOF ZYGMUNT67 31,46wybrano większością głosów
11 - Komitet Wyborczy Wyborców "Gospodarność"Okręg nr 71BERNARD KAZIMIERZ LUCJAN47 46,08wybrano większością głosów
9 - Komitet Wyborczy Wyborców " Lepsze Jutro "Okręg nr 81BUCZAK STANISŁAW BOGUSŁAW48 49,48wybrano większością głosów
10 - Komitet Wyborczy Wyborców Zamojskie Porozumienie SamorządoweOkręg nr 91KUROPATNICKI STANISŁAW CZESŁAW88 53,01wybrano większością głosów
9 - Komitet Wyborczy Wyborców " Lepsze Jutro "Okręg nr 101LACHOWSKI TADEUSZ RYSZARD37 34,58wybrano większością głosów
9 - Komitet Wyborczy Wyborców " Lepsze Jutro "Okręg nr 111SITARCZUK RYSZARD 77 52,38wybrano większością głosów
9 - Komitet Wyborczy Wyborców " Lepsze Jutro "Okręg nr 121MISIURA HENRYK TADEUSZ70 48,95wybrano większością głosów
Liczba wybranych radnych     15


Copyright © 2002 Wirtualna Polska