Wybory do rady gminy: wyniki głosowania i wyniki wyborów
Gmina Jabłoń, powiat parczewski, województwo lubelskie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady gmin » Wyniki głosowania i wyniki wyborów » Woj. lubelskie » Pow. parczewski » Gm. Jabłoń
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych rad gmin
Wyniki głosowania i wyniki wyborów bezpośrednich wójta/burmistrza/prezydenta miasta na poziomie gminy

Lista okręgów

Numer okręgu
Liczba uprawnionych
Liczba wydanych kart
Frekwencja
Liczba oddanych głosów
Liczba głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Liczba wybranych radnych
Liczba nie obsadzonych mandatów
Fakt przeprowadzenia głosowania
Okręg nr 1918632 68,85632611 96,6840TAK
Okręg nr 2154114 74,03114110 96,4910TAK
Okręg nr 3650363 55,85363353 97,2530TAK
Okręg nr 4520316 60,77316308 97,4720TAK
Okręg nr 5291143 49,14143133 93,0110TAK
Okręg nr 6424270 63,68270267 98,8920TAK
Okręg nr 7355250 70,42250247 98,8020TAK
Suma w skali gminy3312208863,042088202997,17150 


Lista komitetów, które zgłosiły kandydatów do rad gmin

Numer list i nazwa komitetu
Liczba otrzymanych mandatów
2 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej0
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy0
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego7
9 - Komitet Wyborczy Wyborców Wyborcza Inicjatywa Społeczna0
10 - Komitet Wyborczy Wyborców Powiatowe Porozumienie Samorządowe2
11 - Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Prawicy - "Wspólny Dom" Powiatu Parczewskiego0
12 - Komitet Wyborczy Wyborców Wspólne Dobro4
13 - Komitet Wyborczy Wyborców Niezależność i Praca0
14 - Komitet Wyborczy Wyborców " Jedność "1
15 - Niezależny Komitet Wyborczy "Twoja Przyszłość"0
16 - Komitet Wyborczy Wyborców "Wspólnota"0
17 - Komitet Wyborczy Wyborców Związek Rolników0
18 - Komitet Wyborczy Wyborców Moja Wieś1
19 - Komitet Wyborczy Wyborców Jabłoń Podlasie0
20 - Komitet Wyborczy Wyborców Zorza0
Suma w skali gminy15


Udział komitetów w podziale mandatów
46,67% 6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
13,33% 10 - Komitet Wyborczy Wyborców Powiatowe Porozumienie Samorządowe
26,67% 12 - Komitet Wyborczy Wyborców Wspólne Dobro
6,67% 14 - Komitet Wyborczy Wyborców " Jedność "
6,67% 18 - Komitet Wyborczy Wyborców Moja Wieś
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Lista wybranych radnych

Numer list i oznaczenie listy
Numer okręgu
Numer na liście
Dane osobowe radnego
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych w okręgu
Sposób wyboru
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa LudowegoOkręg nr 13PTASZNIK MARIAN 152 24,88wybrano większością głosów
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa LudowegoOkręg nr 14WASZCZUK JAROSŁAW 148 24,22wybrano większością głosów
10 - Komitet Wyborczy Wyborców Powiatowe Porozumienie SamorządoweOkręg nr 11UKALSKA ADELA ZOFIA132 21,60wybrano większością głosów
18 - Komitet Wyborczy Wyborców Moja WieśOkręg nr 11PIROGOWICZ ALICJA 142 23,24wybrano większością głosów
12 - Komitet Wyborczy Wyborców Wspólne DobroOkręg nr 21KROPIWIEC JANUSZ 41 37,27wybrano większością głosów
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa LudowegoOkręg nr 31DZYR SYLWESTER 150 42,49wybrano większością głosów
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa LudowegoOkręg nr 32JASZCZUK KRZYSZTOF 131 37,11wybrano większością głosów
12 - Komitet Wyborczy Wyborców Wspólne DobroOkręg nr 31PAJDOSZ ANDRZEJ 186 52,69wybrano większością głosów
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa LudowegoOkręg nr 42DRABKO TOMASZ 78 25,32wybrano większością głosów
12 - Komitet Wyborczy Wyborców Wspólne DobroOkręg nr 41ABRAMCZUK GRZEGORZ 66 21,43wybrano większością głosów
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa LudowegoOkręg nr 51BAKANACZ PAWEŁ 36 27,07wybrano większością głosów
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa LudowegoOkręg nr 61BURZEC WŁADYSŁAW 133 49,81wybrano większością głosów
14 - Komitet Wyborczy Wyborców " Jedność "Okręg nr 61KUNISZYK HENRYK 55 20,60wybrano większością głosów
10 - Komitet Wyborczy Wyborców Powiatowe Porozumienie SamorządoweOkręg nr 72KOZAK FRANCISZEK 121 48,99wybrano większością głosów
12 - Komitet Wyborczy Wyborców Wspólne DobroOkręg nr 71JAKUBIUK STANISŁAW 77 31,17wybrano większością głosów
Liczba wybranych radnych     15


Copyright © 2002 Wirtualna Polska