Wybory do rady gminy: wyniki głosowania i wyniki wyborów
Gmina Dobrcz, powiat bydgoski, województwo kujawsko-pomorskie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady gmin » Wyniki głosowania i wyniki wyborów » Woj. kujawsko-pomorskie » Pow. bydgoski » Gm. Dobrcz
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych rad gmin
Wyniki głosowania i wyniki wyborów bezpośrednich wójta/burmistrza/prezydenta miasta na poziomie gminy

Lista okręgów

Numer okręgu
Liczba uprawnionych
Liczba wydanych kart
Frekwencja
Liczba oddanych głosów
Liczba głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Liczba wybranych radnych
Liczba nie obsadzonych mandatów
Fakt przeprowadzenia głosowania
Okręg nr 11374782 56,91781743 95,1330TAK
Okręg nr 21335629 47,12627609 97,1330TAK
Okręg nr 31101539 48,96539519 96,2930TAK
Okręg nr 4453225 49,67225224 99,5610TAK
Okręg nr 5856467 54,56467449 96,1520TAK
Okręg nr 6462197 42,64197192 97,4610TAK
Okręg nr 7984540 54,88539532 98,7020TAK
Suma w skali gminy6565337951,473375326896,83150 


Lista komitetów, które zgłosiły kandydatów do rad gmin

Numer list i nazwa komitetu
Liczba otrzymanych mandatów
2 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej0
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy0
8 - Komitet Wyborczy Wyborców GMINA WSPÓLNE DOBRO6
9 - Komitet Wyborczy Wyborców NIEZALEŻNY WYBÓR3
10 - Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Kujawsko-Pomorskiego1
11 - KOMITET WYBORCZY KAZIMIERZA BAUMGARTA3
12 - Komitet Wyborcz Wyborców Niezależni2
13 - Komitet Wyborczy Wyborców "UCZCIWOŚĆ"0
13 - Komitet Wyborczy Wyborców "KOMITET W TRZĘSACZU"0
13 - Komitet Wyborczy Wyborców Wsi Kotomierz i Stronno0
13 - Komitet Wyborczy Wyborców "SPOŁECZNOŚĆ"0
13 - Komitet Wyborczy Wyborców "Pomocna Dłoń"0
14 - Komitet Wyborczy Wyborców "PRACA dla wszystkich"0
14 - Komitet Wyborczy Wyborców "Aktywność, Sprawiedliwość, Uczciwość"0
15 - Komitet Wyborczy Wyborców "AKTYWNI"0
Suma w skali gminy15


Udział komitetów w podziale mandatów
40,00% 8 - Komitet Wyborczy Wyborców GMINA WSPÓLNE DOBRO
20,00% 9 - Komitet Wyborczy Wyborców NIEZALEŻNY WYBÓR
6,67% 10 - Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Kujawsko-Pomorskiego
20,00% 11 - KOMITET WYBORCZY KAZIMIERZA BAUMGARTA
13,33% 12 - Komitet Wyborcz Wyborców Niezależni
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Lista wybranych radnych

Numer list i oznaczenie listy
Numer okręgu
Numer na liście
Dane osobowe radnego
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych w okręgu
Sposób wyboru
9 - Komitet Wyborczy Wyborców NIEZALEŻNY WYBÓROkręg nr 11NAWROCKI BENON 137 18,44wybrano większością głosów
12 - Komitet Wyborcz Wyborców NiezależniOkręg nr 11DUTKIEWICZ DARIUSZ KRZYSZTOF223 30,01wybrano większością głosów
12 - Komitet Wyborcz Wyborców NiezależniOkręg nr 12STANISŁAWSKA JANINA BARBARA221 29,74wybrano większością głosów
8 - Komitet Wyborczy Wyborców GMINA WSPÓLNE DOBROOkręg nr 21MYK ARLETA MARIA183 30,05wybrano większością głosów
11 - KOMITET WYBORCZY KAZIMIERZA BAUMGARTAOkręg nr 21GRZEMPA TOMASZ IGNACY141 23,15wybrano większością głosów
11 - KOMITET WYBORCZY KAZIMIERZA BAUMGARTAOkręg nr 23SZATKOWSKI HENRYK 123 20,20wybrano większością głosów
8 - Komitet Wyborczy Wyborców GMINA WSPÓLNE DOBROOkręg nr 31ZAMOJDZIN PIOTR 113 21,77wybrano większością głosów
8 - Komitet Wyborczy Wyborców GMINA WSPÓLNE DOBROOkręg nr 33BAUMGART WOJCIECH JÓZEF134 25,82wybrano większością głosów
11 - KOMITET WYBORCZY KAZIMIERZA BAUMGARTAOkręg nr 31IGNACAK ANDRZEJ 115 22,16wybrano większością głosów
9 - Komitet Wyborczy Wyborców NIEZALEŻNY WYBÓROkręg nr 41KAŹMIERCZAK BOGDAN PAWEŁ57 25,45wybrano większością głosów
8 - Komitet Wyborczy Wyborców GMINA WSPÓLNE DOBROOkręg nr 51PIETRZAK HALINA 192 42,76wybrano większością głosów
8 - Komitet Wyborczy Wyborców GMINA WSPÓLNE DOBROOkręg nr 52GIBAS STANISŁAW ANDRZEJ169 37,64wybrano większością głosów
9 - Komitet Wyborczy Wyborców NIEZALEŻNY WYBÓROkręg nr 61IWANOWSKI JAN 79 41,15wybrano większością głosów
8 - Komitet Wyborczy Wyborców GMINA WSPÓLNE DOBROOkręg nr 72SOPOŃSKI MARCIN 138 25,94wybrano większością głosów
10 - Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Kujawsko-PomorskiegoOkręg nr 72HYJEK TADEUSZ 144 27,07wybrano większością głosów
Liczba wybranych radnych     15


Copyright © 2002 Wirtualna Polska