Wybory do rady gminy: wyniki głosowania i wyniki wyborów
Gmina Syców, powiat oleśnicki, województwo dolnośląskie
PKW | Wybory samorządowe | Komitety wyborcze | Sejmiki województw | Rady powiatów | Rady gmin | Wybory wójta
PKW » Rady gmin » Wyniki głosowania i wyniki wyborów » Woj. dolnośląskie » Pow. oleśnicki » Gm. Syców
Lista połączeń z innymi grupami raportów

Dane o komitetach, listach i kandydatach na radnych rad gmin
Wyniki głosowania i wyniki wyborów bezpośrednich wójta/burmistrza/prezydenta miasta na poziomie gminy

Lista okręgów

Numer okręgu
Liczba uprawnionych
Liczba wydanych kart
Frekwencja
Liczba oddanych głosów
Liczba głosów ważnych
Procent głosów ważnych
Liczba wybranych radnych
Liczba nie obsadzonych mandatów
Fakt przeprowadzenia głosowania
Okręg nr 142411862 43,9018421762 95,6650TAK
Okręg nr 240881700 41,5916961622 95,6450TAK
Okręg nr 3571192 33,63192187 97,4010TAK
Okręg nr 4805364 45,22363351 96,6910TAK
Okręg nr 5868408 47,00408401 98,2810TAK
Okręg nr 6838457 54,53457440 96,2810TAK
Okręg nr 7929349 37,57349336 96,2810TAK
Suma w skali gminy12340533243,215307509996,08150 


Lista komitetów, które zgłosiły kandydatów do rad gmin

Numer list i nazwa komitetu
Liczba otrzymanych mandatów
2 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej0
3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy0
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego3
8 - Komitet Wyborczy Wyborców OBYWATELSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA2
9 - Komitet Wyborczy Wyborców "Bezpartyjna Inicjatywa Sycowian"2
10 - Komitet Wyborczy Wyborców RZEMIOSŁO1
11 - Komitet Wyborczy Wyborców WSPÓLNA WIEŚ0
12 - Komitet Wyborczy Wyborców "ODNOWA SYCOWA"0
13 - Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe 20026
14 - Komitet Wyborczy Wyborców Odnowa Wsi0
14 - Komitet Wyborczy Wyborców POGOŃ przy Klubie Sportowym SKS POGOŃ Syców0
14 - Komitet Wyborczy Wyborców "ZIELONI"0
15 - Komitet Wyborczy Wyborców SŁAWKA KAPICY1
16 - Komitet Wyborczy Wyborców SYCÓW 2002-TO TEŻ MY0
Suma w skali gminy15


Udział komitetów w podziale mandatów
20,00% 6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
13,33% 8 - Komitet Wyborczy Wyborców OBYWATELSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA
13,33% 9 - Komitet Wyborczy Wyborców "Bezpartyjna Inicjatywa Sycowian"
6,67% 10 - Komitet Wyborczy Wyborców RZEMIOSŁO
40,00% 13 - Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe 2002
6,67% 15 - Komitet Wyborczy Wyborców SŁAWKA KAPICY
* do wyświetlenia wykresów konieczne jest zainstalowanie programu Flash firmy Macromedia w wersji 5.0 jako pluginu przeglądarki.

Lista wybranych radnych

Numer list i oznaczenie listy
Numer okręgu
Numer na liście
Dane osobowe radnego
Liczba uzyskanych głosów ważnych
Procent głosów ważnych w okręgu
Sposób wyboru
8 - Komitet Wyborczy Wyborców OBYWATELSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWAOkręg nr 11KEMPA BEATA AGNIESZKA485 27,53wybrano większością głosów
9 - Komitet Wyborczy Wyborców "Bezpartyjna Inicjatywa Sycowian"Okręg nr 12WALCZAK JAROSŁAW 275 15,61wybrano większością głosów
13 - Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe 2002Okręg nr 11CICHOŃ KAZIMIERZ 534 30,31wybrano większością głosów
13 - Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe 2002Okręg nr 12KŁYS PAWEŁ WŁADYSŁAW414 23,50wybrano większością głosów
15 - Komitet Wyborczy Wyborców SŁAWKA KAPICYOkręg nr 11KAPICA SŁAWOMIR PIOTR456 25,88wybrano większością głosów
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa LudowegoOkręg nr 21WALCZAK PAWEŁ 347 21,39wybrano większością głosów
8 - Komitet Wyborczy Wyborców OBYWATELSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWAOkręg nr 22KOCIŃSKI WOJCIECH EUGENIUSZ328 20,22wybrano większością głosów
10 - Komitet Wyborczy Wyborców RZEMIOSŁOOkręg nr 23LENTKA KRZYSZTOF 347 21,39wybrano większością głosów
13 - Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe 2002Okręg nr 21GARBIEC ZBIGNIEW STANISŁAW439 27,07wybrano większością głosów
13 - Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe 2002Okręg nr 23MONIUSZKO BOLESŁAW 346 21,33wybrano większością głosów
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa LudowegoOkręg nr 31PLUTA WIESŁAW JAN69 36,90wybrano większością głosów
13 - Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe 2002Okręg nr 41ŻURAW MIECZYSŁAW 136 38,75wybrano większością głosów
9 - Komitet Wyborczy Wyborców "Bezpartyjna Inicjatywa Sycowian"Okręg nr 51DUBICKI ANDRZEJ 138 34,41wybrano większością głosów
6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa LudowegoOkręg nr 61BEDNAREK ZDZISŁAW 125 28,41wybrano większością głosów
13 - Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe 2002Okręg nr 71KUŹMICZ ŁUKASZ MACIEJ60 17,86wybrano większością głosów
Liczba wybranych radnych     15


Copyright © 2002 Wirtualna Polska